Asiakirjat

  • Ktp:n keskusneuvosto 13.12.2014: Suomi irti Natosta ja Venäjän vastaisista pakotteista Neuvostoliiton ja sosialististen maiden hajottamisen jälkeiset  kaksi vuosikymmentä ovat olleet väkivallan, valtioiden rajariitojen ja sotien vuosikymmeniä. Puheet yhteisestä rauhan maailmasta ja eurooppalaisesta kodista ovat osoittautuneet täysin virheellisiksi. Kuoleva kapitalismi ja sen imperialistinen vaihe on käynyt kalliiksi maailman työtätekeville ja sorretuille. Sodissa on tapettu miljoonia, vammautuneita ja pakolaisia on kymmeniä miljoonia, työttömiä on satoja miljoonia, äärimmäisessä köyhyydessä ...
  • Ktp:n keskusneuvosto 13.12: Kapitalistinen talousjärjestelmä on tiensä päässä Kapitalistisen rahakriisin ja keinottelun seuraukset ovat näkyneet jo vuosien ajan Suomessa talouden taantumana ja työttömyyden kasvuna. Kaikki luotettavat arviot paljastavat, että talouskurjuus jää pysyväksi suurpääoman vallan ja oikeistopolitiikan oloissa. Tämän tietää myös omistava rikkaiden luokka sekä sen valtaa tukeva ja etuja ajava poliittinen eliitti. Ne pyrkivät säilyttämään isännän asemansa ja haluavat jatkaa entistä oikeistopolitiikkaansa työväenluokan kustannuksella. Kapitalistit ...
  • Ktp:n keskusneuvosto 13.12: Kapitalistien hyökkäys ay-oikeuksia vastaan voidaan torjua työpaikkojen yhteisesiintymisellä Kapitalistit, hallitus ja maamme poliittinen eliitti kiihdyttävät työläisten sortoa. Massatyöttömyys, eläkeiän nostaminen, elintasoa jyrkästi pudottavat palkkasopimukset ja työehtojen heikennykset, lakko-oikeuden rajoittamisyritykset ja luottamusmiesten irtisanomisten seuraukset kohdistuvat kaikkiin työelämässä oleviin. Kommunistinen työväenpuolue ei hyväksy työntekijöiden valitseman pääluottamusmiehen irtisanomista ABB:n tehtaalta. Tapahtunut heijastaa kapitalistien halua palata 1930-luvun työläisvainoihin ja lakko-oikeuden romuttamiseen. Ay-liikkeen on noustava tällaista vastaa. Annamme tukemme ammattiosastojen ...
  • Ktp:n ympäristöohjelma (2014) Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. ___________________________________________________________________________ Hyväksytty 21. edustajakokouksessa 10.-11.5.2014   YMPÄRISTÖOHJELMA (2014)   Sisältö: YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA VASTUU ASETETTAVA YMPÄRISTÖN JA LUONNON PILAAJILLE YMPÄRISTÖPOLITIIKAN YLEISMAAILMALLISET ONGELMAT JA NIIDEN LUOKKALUONNE ASEVARUSTELUN LOPETTAMINEN AUTTAA MYÖS YMPÄRISTÖNSUOJELUSSA YMPÄRISTÖN TILA SUOMESSA Energia Ilmansaasteet Liikenne Vesistöjen saastuminen Maatalous Metsät ja suot Ympäristönhallinto ja maankäyttö Jätteet ja kierrätys Suojelualueet 6. JÄSENYYS EUROOPAN UNIONISSA HEIKENTÄÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUA  7. SOSIALISMI ON RATKAISU MYÖS YMPÄRISTÖONGELMIIN   YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA Ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus on ...
  • Israelin kansanmurha palestiinalaisia vastaan lopetettava (Ktp:n keskusneuvosto 17.8.2014)  Kommunistinen Työväenpuolue tuomitsee Israelin viime aikoina voimistuneet pommitukset Palestiinalaisia vastaan ja jo vuosikymmeniä jatkuneen Palestiinalaisten alistamisen. Israel on agressiivinen imperialistinen valtio, joka sortaa Palestiinan kansaa USA:n aseavun ja poliittisen tuen keinoin. Emme voi hyväksyä Palestiinalaisten kansanmurhaa. Suomen hallituksen on lopetettava asekaupat Israelin kanssa ja katkaistava diplomaattiset suhteet. Vetoamme Suomalaisiin Israelilaisten tuotteiden boikotoimiseksi. Gazan saarto ja pommitukset on lopetettava välittömästi. Jaa:Jaa FacebookissaTulostaLähetä tämä ...
  • Irti imperialismista, EU:sta ja Natosta (KTP:n Keskusneuvosto 17.8.2014) Kommunistinen Työväenpuolue on ainoa puolue, joka johdonmukaisesti ajaa maamme työtätekevän väestön ja vähäosaisten etuja. Nämä edut ovat yhteen sovittamattomat porvariston etujen kanssa. Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuoden 1995 alusta ja euron käyttöönotto on osoittautunut maamme taloudellisen ja poliittisen historian suurimmaksi virheeksi, jonka seuraukset raskaana kantaa työväenluokka. Suomen porvaristo ja sen poliittiset liittolaiset ovat liittoutuneet eurooppalaisen suurpääoman kanssa. Tämän liiton ilmentymä ...
  • KTP:n tavoitteet talouspolitiikan suunnan muuttamiseksi (2014) Hyväksytty 21. edustajakokouksessa 10.-11.5.2014 Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. KTP:n tavoitteet talouspolitiikan suunnan muuttamiseksi (2014) Kansan etujen mukainen muutos nykypolitiikkaan! SISÄLTÖ: 1. Kommunistinen työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta (ktp) on työväenluokan puolue 2. Irti Naton rauhankumppanuudesta ja EU-armeijasta 3. Irti EU:sta ja suuren rahan vallasta! 4. Tulonjaon muutos on peruskysymys 5. Oikeus työhön ja toimeentuloon on jokaisen kansalaisen perusoikeus 6. Ammattiyhdistysliike ...
  • Ktp:n 21. edustajakokous: NATO ja sodan vaara on torjuttava! Sotien jälkeisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on perustunut puolueettomuuteen, naapuriystävyyteen ja rauhan edellytysten luomiseen. Se on saanut työtätekevien ja kansan suuren enemmistön tuen. Tätä perustaa ollaan nyt murentamassa. Aikaisempi vakaa ulko- ja turvallisuuspolitiikka on EU- jäsenyyden ja NATO-kumppanuuden aikana vaihdettu tempoilevaksi kriisi- ja pakotepolitiikaksi, josta päätetään EU-komissaarien ja NATO-kenraalien linnakkeissa. Suomella ei ole enää itsemääräämisoikeutta ulko- ...
  • Ktp:n 21. edustajakokous: Älä äänestä EU-vaalissa – Irti EU:sta, kohti kansallistamisen politiikkaa! Kapitalismin kriisi ja kapitalistisen talouden pitkittyvä lama uhkaavat työväenluokan taistelemalla saavuttamia perusoikeuksia ja syrjäyttävät kasvavan joukon työtätekeviä työttömyyteen, köyhyyteen ja sosiaaliseen hätään. Omistava luokka ja suurpääoma sysäävät kriisin ja laman seuraukset työväenluokan maksettavaksi, ryöstävät valtioiden kassat ja yksityistävät kansalliset omaisuudet. Tässä kapitalismin pelastamisen hankkeessa porvaripuolueet ja opportunistinen vasemmisto toimivat samassa rintamassa ja tukevat kaikin keinoin suuren ...
  • Ktp:n keskusneuvosto: Kiristyspaketit leikkaavat peruspalveluja ja lisäävät köyhyyttä Kokoomusjohtoinen hallitus on päättänyt kautensa aikana jo lähes kahdeksan miljardin euron valtiontalouden menoleikkauksista ja veronkorotuksista. Vajaassa kolmessa vuodessa tehdyt neljä kiristyspakettia leikkaavat kaikkia peruspalveluja, korottavat maksuja ja lisäävät tuloeroja ja köyhyyttä. Sen vastapainona Naton ja Euroopan unionin aseiden kalisteluun liittyviin Suomen asehankintoihin näyttää riittävän rahaa. Ja raha kerätään pienituloisilta. Samaan aikaan kun työväestöltä otetaan, suurpääomalle, kapitalisteille ...