Asiakirjat

  • Ktp:n ympäristöohjelma (2014) Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. ___________________________________________________________________________ Hyväksytty 21. edustajakokouksessa 10.-11.5.2014   YMPÄRISTÖOHJELMA (2014)   Sisältö: YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA VASTUU ASETETTAVA YMPÄRISTÖN JA LUONNON PILAAJILLE YMPÄRISTÖPOLITIIKAN YLEISMAAILMALLISET ONGELMAT JA NIIDEN LUOKKALUONNE ASEVARUSTELUN LOPETTAMINEN AUTTAA MYÖS YMPÄRISTÖNSUOJELUSSA YMPÄRISTÖN TILA SUOMESSA Energia Ilmansaasteet Liikenne Vesistöjen saastuminen Maatalous Metsät ja suot Ympäristönhallinto ja maankäyttö Jätteet ja kierrätys Suojelualueet 6. JÄSENYYS EUROOPAN UNIONISSA HEIKENTÄÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUA  7. SOSIALISMI ON RATKAISU MYÖS YMPÄRISTÖONGELMIIN   YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA Ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus on ...
  • Israelin kansanmurha palestiinalaisia vastaan lopetettava (Ktp:n keskusneuvosto 17.8.2014)  Kommunistinen Työväenpuolue tuomitsee Israelin viime aikoina voimistuneet pommitukset Palestiinalaisia vastaan ja jo vuosikymmeniä jatkuneen Palestiinalaisten alistamisen. Israel on agressiivinen imperialistinen valtio, joka sortaa Palestiinan kansaa USA:n aseavun ja poliittisen tuen keinoin. Emme voi hyväksyä Palestiinalaisten kansanmurhaa. Suomen hallituksen on lopetettava asekaupat Israelin kanssa ja katkaistava diplomaattiset suhteet. Vetoamme Suomalaisiin Israelilaisten tuotteiden boikotoimiseksi. Gazan saarto ja pommitukset on lopetettava välittömästi. Jaa:Jaa FacebookissaTulostaLähetä tämä ...
  • Irti imperialismista, EU:sta ja Natosta (KTP:n Keskusneuvosto 17.8.2014) Kommunistinen Työväenpuolue on ainoa puolue, joka johdonmukaisesti ajaa maamme työtätekevän väestön ja vähäosaisten etuja. Nämä edut ovat yhteen sovittamattomat porvariston etujen kanssa. Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuoden 1995 alusta ja euron käyttöönotto on osoittautunut maamme taloudellisen ja poliittisen historian suurimmaksi virheeksi, jonka seuraukset raskaana kantaa työväenluokka. Suomen porvaristo ja sen poliittiset liittolaiset ovat liittoutuneet eurooppalaisen suurpääoman kanssa. Tämän liiton ilmentymä ...
  • KTP:n tavoitteet talouspolitiikan suunnan muuttamiseksi (2014) Hyväksytty 21. edustajakokouksessa 10.-11.5.2014 Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. KTP:n tavoitteet talouspolitiikan suunnan muuttamiseksi (2014) Kansan etujen mukainen muutos nykypolitiikkaan! SISÄLTÖ: 1. Kommunistinen työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta (ktp) on työväenluokan puolue 2. Irti Naton rauhankumppanuudesta ja EU-armeijasta 3. Irti EU:sta ja suuren rahan vallasta! 4. Tulonjaon muutos on peruskysymys 5. Oikeus työhön ja toimeentuloon on jokaisen kansalaisen perusoikeus 6. Ammattiyhdistysliike ...
  • Ktp:n 21. edustajakokous: NATO ja sodan vaara on torjuttava! Sotien jälkeisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on perustunut puolueettomuuteen, naapuriystävyyteen ja rauhan edellytysten luomiseen. Se on saanut työtätekevien ja kansan suuren enemmistön tuen. Tätä perustaa ollaan nyt murentamassa. Aikaisempi vakaa ulko- ja turvallisuuspolitiikka on EU- jäsenyyden ja NATO-kumppanuuden aikana vaihdettu tempoilevaksi kriisi- ja pakotepolitiikaksi, josta päätetään EU-komissaarien ja NATO-kenraalien linnakkeissa. Suomella ei ole enää itsemääräämisoikeutta ulko- ...
  • Ktp:n 21. edustajakokous: Älä äänestä EU-vaalissa – Irti EU:sta, kohti kansallistamisen politiikkaa! Kapitalismin kriisi ja kapitalistisen talouden pitkittyvä lama uhkaavat työväenluokan taistelemalla saavuttamia perusoikeuksia ja syrjäyttävät kasvavan joukon työtätekeviä työttömyyteen, köyhyyteen ja sosiaaliseen hätään. Omistava luokka ja suurpääoma sysäävät kriisin ja laman seuraukset työväenluokan maksettavaksi, ryöstävät valtioiden kassat ja yksityistävät kansalliset omaisuudet. Tässä kapitalismin pelastamisen hankkeessa porvaripuolueet ja opportunistinen vasemmisto toimivat samassa rintamassa ja tukevat kaikin keinoin suuren ...
  • Ktp:n keskusneuvosto: Kiristyspaketit leikkaavat peruspalveluja ja lisäävät köyhyyttä Kokoomusjohtoinen hallitus on päättänyt kautensa aikana jo lähes kahdeksan miljardin euron valtiontalouden menoleikkauksista ja veronkorotuksista. Vajaassa kolmessa vuodessa tehdyt neljä kiristyspakettia leikkaavat kaikkia peruspalveluja, korottavat maksuja ja lisäävät tuloeroja ja köyhyyttä. Sen vastapainona Naton ja Euroopan unionin aseiden kalisteluun liittyviin Suomen asehankintoihin näyttää riittävän rahaa. Ja raha kerätään pienituloisilta. Samaan aikaan kun työväestöltä otetaan, suurpääomalle, kapitalisteille ...
  • Ktp:n keskusneuvosto: Sote-sopimuksen taustalla ovat säästöt ja palvelujen yksityistäminen Siksi mukaan tarvittiin kaikki eduskuntapuolueet ’talkoohengessä’, myös  eduskunnan oppositio. Nykyisin Suomen 20 sairaanhoitopiiriä on jaettu yliopistollisten sairaaloiden mukaan viiteen erityisvastuualueeseen. Jokaiselta alueelta keskitetään vaativin hoito alueen ”omaan” yliopistosairaalaan. Näiden 20 sairaanhoitopiirin tilalle luodaan nyt hallituksen ja `opposition´ sopimuksella viisi ns. sote-aluetta, joilla keskitetysti hoidettaisiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi myös sosiaalihuolto, kuten vanhuspalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu ja ...
  • Ktp:n poliittinen toimikunta 13.3.: Oikeiston Nato-vyörytys on torjuttava! Ukrainan ja Krimin tapahtumat ovat maamme oikeistovoimille tekosyy ajaa entistäkin raivoisammin  Suomen täyttä  Nato-jäsenyyttä. Suomalaiset ovat tähän asti käyneet onnistunutta puolustustaistelua  Nato-hanketta ja sitä tukevaa propagandaa vastaan. Helmikuun lopulta oleva tieto Helsinki News`n kyselystä kertoo, että 64 % suomalaisista vastustaa sotilasliitto Natoon liittymistä. Nyt oikeiston vastuuton propaganda yrittää muuttaa kansan mielipidettä, jonka perustana on Suomen ...
  • Viimeaikaisesta kehityksestä Ukrainassa, kommunististen ja työväenpuolueiden yhteinen kannanotto Taantumuksellisesta kehityksestä Ukrainassa Viimeaikainen dramaattinen kehitys Ukrainassa ei ilmennä väitettyjen `vallankumouksellisten` aikaan saamaa `demokratian voittoa´, kuten sitä ovat kuvanneet USA:n ja EU:n joukkotiedotusvälineet, vaan kyse on vaarallisesta kehityksestä ennen muuta Ukrainan kansaa kohtaan. Taantumukselliset poliittiset voimat, natsien aatteelliset jälkeläiset, ovat nousseet pintaan EU:n ja USA:n avustuksella. Nämä voimat tuhoavat poliittisten vastustajiensa toimistoja, suunnittelevat poliittisia vainoja ja puolueiden, ...