Asiakirjat

  • Ktp:n 21. edustajakokous: NATO ja sodan vaara on torjuttava! Sotien jälkeisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on perustunut puolueettomuuteen, naapuriystävyyteen ja rauhan edellytysten luomiseen. Se on saanut työtätekevien ja kansan suuren enemmistön tuen. Tätä perustaa ollaan nyt murentamassa. Aikaisempi vakaa ulko- ja turvallisuuspolitiikka on EU- jäsenyyden ja NATO-kumppanuuden aikana vaihdettu tempoilevaksi kriisi- ja pakotepolitiikaksi, josta päätetään EU-komissaarien ja NATO-kenraalien linnakkeissa. Suomella ei ole enää itsemääräämisoikeutta ulko- ...
  • Ktp:n 21. edustajakokous: Älä äänestä EU-vaalissa – Irti EU:sta, kohti kansallistamisen politiikkaa! Kapitalismin kriisi ja kapitalistisen talouden pitkittyvä lama uhkaavat työväenluokan taistelemalla saavuttamia perusoikeuksia ja syrjäyttävät kasvavan joukon työtätekeviä työttömyyteen, köyhyyteen ja sosiaaliseen hätään. Omistava luokka ja suurpääoma sysäävät kriisin ja laman seuraukset työväenluokan maksettavaksi, ryöstävät valtioiden kassat ja yksityistävät kansalliset omaisuudet. Tässä kapitalismin pelastamisen hankkeessa porvaripuolueet ja opportunistinen vasemmisto toimivat samassa rintamassa ja tukevat kaikin keinoin suuren ...
  • Ktp:n keskusneuvosto: Kiristyspaketit leikkaavat peruspalveluja ja lisäävät köyhyyttä Kokoomusjohtoinen hallitus on päättänyt kautensa aikana jo lähes kahdeksan miljardin euron valtiontalouden menoleikkauksista ja veronkorotuksista. Vajaassa kolmessa vuodessa tehdyt neljä kiristyspakettia leikkaavat kaikkia peruspalveluja, korottavat maksuja ja lisäävät tuloeroja ja köyhyyttä. Sen vastapainona Naton ja Euroopan unionin aseiden kalisteluun liittyviin Suomen asehankintoihin näyttää riittävän rahaa. Ja raha kerätään pienituloisilta. Samaan aikaan kun työväestöltä otetaan, suurpääomalle, kapitalisteille ...
  • Ktp:n keskusneuvosto: Sote-sopimuksen taustalla ovat säästöt ja palvelujen yksityistäminen Siksi mukaan tarvittiin kaikki eduskuntapuolueet ’talkoohengessä’, myös  eduskunnan oppositio. Nykyisin Suomen 20 sairaanhoitopiiriä on jaettu yliopistollisten sairaaloiden mukaan viiteen erityisvastuualueeseen. Jokaiselta alueelta keskitetään vaativin hoito alueen ”omaan” yliopistosairaalaan. Näiden 20 sairaanhoitopiirin tilalle luodaan nyt hallituksen ja `opposition´ sopimuksella viisi ns. sote-aluetta, joilla keskitetysti hoidettaisiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi myös sosiaalihuolto, kuten vanhuspalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu ja ...
  • Ktp:n poliittinen toimikunta 13.3.: Oikeiston Nato-vyörytys on torjuttava! Ukrainan ja Krimin tapahtumat ovat maamme oikeistovoimille tekosyy ajaa entistäkin raivoisammin  Suomen täyttä  Nato-jäsenyyttä. Suomalaiset ovat tähän asti käyneet onnistunutta puolustustaistelua  Nato-hanketta ja sitä tukevaa propagandaa vastaan. Helmikuun lopulta oleva tieto Helsinki News`n kyselystä kertoo, että 64 % suomalaisista vastustaa sotilasliitto Natoon liittymistä. Nyt oikeiston vastuuton propaganda yrittää muuttaa kansan mielipidettä, jonka perustana on Suomen ...
  • Viimeaikaisesta kehityksestä Ukrainassa, kommunististen ja työväenpuolueiden yhteinen kannanotto Taantumuksellisesta kehityksestä Ukrainassa Viimeaikainen dramaattinen kehitys Ukrainassa ei ilmennä väitettyjen `vallankumouksellisten` aikaan saamaa `demokratian voittoa´, kuten sitä ovat kuvanneet USA:n ja EU:n joukkotiedotusvälineet, vaan kyse on vaarallisesta kehityksestä ennen muuta Ukrainan kansaa kohtaan. Taantumukselliset poliittiset voimat, natsien aatteelliset jälkeläiset, ovat nousseet pintaan EU:n ja USA:n avustuksella. Nämä voimat tuhoavat poliittisten vastustajiensa toimistoja, suunnittelevat poliittisia vainoja ja puolueiden, ...
  • Ktp:n keskusneuvosto: Oikeistopolitiikka kaadettava Kapitalismin kriisi syvenee – tulonsiirrot työväenluokalta pääomalle jatkuvat.Kataisen kuuden puolueen hallituksen suunnittelemat uudet kolmen miljardin euron julkisen talouden leikkaukset ja veronkorotukset on tarkoitus hyväksyä hallituksen maaliskuun kehysriihessä. Näin hallituksen työtätekeviä kurittavat leikkaukset ja veronkorotukset nousevat yhteensä kahdeksaan miljardiin euroon, mistä eduskunta on jo hyväksynyt viiden miljardin osuuden. Julkisen talouden leikkaukset ja veronkorotukset ovat historiallisen suuri ...
  • Ktp:n keskusneuvosto: Irti imperialistisista sodista – Irti Euroopan unionista Imperialistinen kapitalismi lietsoo sotia ja väkivaltaa. USA:n ja sen Nato-liittolaisten hyökkäys Afganistaniin ja Irakiin on jatkunut jo vuosikymmenen ajan verisenä sotana ja miehityksenä. Miljoonat ovat saaneet surmansa, vammautuneet ja joutuneet pakolaisiksi. Nyt nuo sodat ovat muuttumassa sisällissodiksi. Afganistanin ja Irakin sodat ovat imperialistisen kapitalismin sotia. Raaka-aineiden, kuljetusreittien ja markkinoiden uusjaon seuraukset koskettavat koko maailmaa.  Sotia ja ...
  • Ktp:n keskusneuvosto: Rakenneleikkuri tuhoaa julkista taloutta ja peruspalveluja Kataisen hallituksen rakenneleikkuri, joka toteutuessaan heikentää entisestään julkista taloutta ja peruspalveluja, on jatkoa kuluvan vaalikauden ajan harjoitetulle oikeistolaiselle kuristamis- ja leikkauspolitiikalle. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutukseen ja julkiseen palvelutuotantoon iskevän leikkurin kynsiin ja maksajaksi joutuvat tälläkin kertaa työtätekevät ja vähävaraiset. Kokoomusjohtoisen kuuden puolueen hallituksen tekemät julkisen talouden menoleikkaukset ja työtätekeviä kurittavat veronkorotukset ovat kaikkiaan jo yli viisi ...
  • Ktp:n keskusneuvosto: Eurovaaliboikotti on tämän päivän luokkataistelua Kommunistinen työväenpuolue teki jo tämän vuoden toukokuussa päätöksen, ettei aseta ehdokkaita ensi kevään EU-vaaliin ja boikotoi vaalia.  Ktp on työväenluokan puolue eikä osallistu ylikansallisiin vaaleihin, joilla vahingoitetaan työtätekevien elämää ja yhteiskunnallista asemaa. Ktp on vaatinut aina ja johdonmukaisesti irrottautumista EU:sta ja euron kahleista. Selkeä kantamme on tänäänkin, EU ja euro ovat suurpääoman, kapitalistien ja omistavan ...