Lama jatkuu, työttömyys pahenee!

Vuoden 2009 aikana Suomeen vyörynyt kapitalismin raha- ja talouskriisi muuttui nopeasti talouden lamaksi, eikä sen loppua ole näkyvissä. Nyt oikeistolainen kuripolitiikka on […]

Lue lisää »

Ktp:n 21. edustajakokous: NATO ja sodan vaara on torjuttava!

Sotien jälkeisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on perustunut puolueettomuuteen, naapuriystävyyteen ja rauhan edellytysten luomiseen. Se on saanut työtätekevien ja kansan suuren enemmistön […]

Lue lisää »

Ktp:n 21. edustajakokous: Älä äänestä EU-vaalissa – Irti EU:sta, kohti kansallistamisen politiikkaa!

Kapitalismin kriisi ja kapitalistisen talouden pitkittyvä lama uhkaavat työväenluokan taistelemalla saavuttamia perusoikeuksia ja syrjäyttävät kasvavan joukon työtätekeviä työttömyyteen, köyhyyteen ja sosiaaliseen hätään. […]

Lue lisää »

EU vie rahaa – ja paljon!

Irti Euroopan unionista! Suomen nykyinen talous- ja yhteiskuntapolitiikka on alistettu palvelemaan Euroopan unionin liittovaltiohanketta ja omistavan luokan vallan kasvua. EU vie rahaa […]

Lue lisää »

Vantaa, Vappuna 2014: Hyvät toverit!

Kapitalismi on syössyt työttömyyteen yksistään Euroopassa yli 20 miljoonaa työläistä. Varsinkin työttömien nuorten ja opiskelijoiden, niin kuin myös eläkkeellä olevien ihmisten toimeentulon […]

Lue lisää »