EU-parlamentti kansalaisvapauksien kimpussa

EU-parlamentin täysistunnossa äänestettiin helmikuussa 2019 kahdesta päätöslauselmasta, jotka liittyivät teemaan “oikeus mielenosoitukseen ja väkivallan vastaava käyttö”.  Ensimmäisen allekirjoittivat  Euroopan kansanpuolue, liberaalit ja konservatiivit. Toisen allekirjoittivat  sosiaalidemokraatit, niin kutsuttu “vasemmistopuolue” (GUE/NGL) ja vihreät.

EU-parlamentin jäsen Kostas Papadakis  käytti täysistunnossa Kreikan Kommunistisen Puolueen (KKE) puheenvuoron. KKE:llä on oma ryhmä EU-parlamentissa. Alla otteita puheenvuorosta.

– Molemmat päätöslauselmat ovat hyväksymättömiä ja täysin tuomittavia. Päätöslauselmat kilpailevat konservatiivisuudessaan siitä, miten monissa EU:n jäsenvaltioissa voidaan perustella ja laillistaa barbaarinen poliisiväkivalta yleisiä mielenosoituksia vastaan.

Ne eivät ole ristiriidassa vain keskenään, vaan ne täydentävät toisiaan. Ne vannovat EU:n “arvoihin” ja sen “oikeuksien peruskirjaan”. Ensimmäinen muistuttaa meitä siitä, että “peruskirjan” perusteella “kokoontumisvapaus ja puheenvapaus ovat lakisääteisten ja demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömien rajoitusten alaisia ​​kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden ja yleisen järjestyksen vuoksi”. Toisessa korostetaan, että “perusoikeuksien rajoittamisessa on noudatettava laillisuuden, välttämättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita”.

– Molemmat käyttävät samaa sanamuotoa kehottaen  “jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisia ​​osallistumaan aktiivisesti EU:n poliisiakatemian (CEPOL) järjestämään yleisen järjestyksen ylläpitoon liittyvään koulutukseen”.

Molemmissa päätöslauselmissa tunnustetaan porvarillisen valtion ehdoton oikeus rajoittaa kokoontumisvapautta, puhe- ja ilmaisuvapautta kokonaisuudessaan ja ihmisten vapautta, jotta voidaan taata kapitalistinen järjestys ja turvallisuus sekä kapitalistien valta. Ne oikeuttavat julman poliisiväkivallan, autoritaarisuuden ja valtion mekanismien julmat tukahduttamistoimet, kunhan ne ovat “oikeasuhteisia, laillisia ja tarpeellisia.”

– KKE vastustaa voimakkaasti poliisin väkivaltaa ja valtion tukahduttamistoimia väestöä vastaan. Se ei hyväksy luokittelua “legitiimisyys” ja “välttämättömyys”. Poliisiväkivallalle kansalaisten oikeuksia vastaan ei ole tekosyitä, nämä luokittelut eivät tee siitä oikeutettuja.

KKE  paljastaa, että tukahduttaminen on välttämätön lisä EU:n ja kaikkien sen jäsenmaiden hallitusten kansanvastaiselle politiikalle. Näitä maita ovat mm. Ranska, Kreikka, Espanja, Unkari , Puola ja Romania; tukahduttaminen niissä  on yksi ja sama. Se iskee yleisiin oikeuksiin, se on työväestöä  ja heidän oikeuksiaan vastaan ja  monopolien aseellinen käsi.

Porvarillinen valtio ja sen hallitukset voivat määritellä väkivallan “lailliseksi”.  Sen “suhteellisuuden “mitta määritellään murtuneiden, loukkaantuneiden ja jopa kuolleiden mielenosoittajien määrän mukaan. Jokainen, joka puhuu valtion väkivallan “oikeutuksesta, suhteellisuudesta ja tarpeellisuudesta”, aseistaa sen barbaarisen käden ihmisiä ja heidän oikeuksiaan vastaan niin, että muutama hyödyntavoittelija  voi ajaa omia etujaan.

– “Uusliberaalien” ja “edistyksellisen liiton” allekirjoittamat päätöslauselmat osoittavat niiden strategisen osallistumisen porvarillisen vallan, kapitalistisen kehityksen puolustamiseen. Niin sanottu “edistyksellinen eturintama “, johon SYRIZA kutsuu, on samalla puolella kuin taantumuksellisuus  työläisiä vastaan. GUE:n uusien opportunistien ja sosiaalidemokraattien rappeutumisen tie ei ole ohi.

Kaikesta tästä voi tehdä johtopäätöksiä opportunistien – uusien sosiaalidemokraattien, erityisesti SYRIZAn, roolista heidän tarjoamiinsa korvaamattomiin palveluihin vakauttaa ja ylläpitää barbaarista hyväksikäyttöjärjestelmää ja hallita ihmisiä sekä porkkanalla että piiskauksella.

Kreikan Kommunistisen Puolueen EU-parlamenttiryhmä tuomitsee nämä molemmat päätöslauselmat ja niiden äänestykset 14.2.2019 .(TKS/Kaisa Laine)

Työkansan Sanomat 4/2019

EU-parlamentti kansalaisvapauksien kimpussa

Hakutulokset “EU-parlamentti kansalaisvapauksien kimpussa

  • 4.4.2019 08:54:sta
    Permalink

    Vielä jokin aika sitten viranomaisen tuli suojella kansalaisten kokoontumisia ja sananvapautta, mutta vuosikymmenten kuluessa se on muuttunut päinvastaiseksi. Ilmiöön on tietysti olemassa syy ja tässä KKE ja KTP:n ja näkemyksessä se tulikin ”EU:n jäsenvaltioissa voidaan perustella ja laillistaa barbaarinen poliisiväkivalta yleisiä mielenosoituksia vastaan.”
    – Populistisilla ja äärioikeistolaisilla porvarillisen järjestelmän valtaan pyrkivillä ryhmillä on ansionsa tässä kuviossa! Niihin ei ole puututtu kansainvälisten lakien velvoittaman, vaan niitä on jopa kannustettu!

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *