Liittykää taisteluun nykyaikaisten oikeuksien puolesta – niin koulussa, työssä, kuin elämässä!

Nuoret miehet ja naiset,

Me, kommunistiset nuorisojärjestöt, jotka osallistuivat Euroopan kommunististen nuorisojärjestöjen 14. kokoukseen Ateenassa, syyskuun 23. ja 24. päivinä 2018, kehotamme teitä liittymään taisteluun. Kokouksen aikana me, kommunistiset nuorisojärjestöt, korostimme nuorten kohtaamia suuria ongelmia ja tiedotimme suurista kehityslinjoista maissamme, nuorten haasteista, oleellisista johtopäätöksistä, ja vaihdoimme mielipiteitä keskenämme.

Me arvostamme sitä, että Euroopan kommunistiset nuorisojärjestöt, viime vuosien aikana, ovat tehneet merkittäviä ponnistuksia puolustaakseen nuorten oikeuksia ja kävivät tärkeitä kamppailuja kapitalistista järjestelmää vastaan; täten me vahvistamme kommunististen ja työväenpuolueiden käymää taistelua ja kartutamme arvokasta kokemusta, jotta kamppailumme olisi entistä tehokkaampaa tulevaisuudessa.

  1. Euroopan kommunististen nuorisojärjestöjen kokouksen (EKNK) järjestää Kreikan Kommunistinen Nuoriso (KNE) juhlistaessaan sen 50. vuotisjuhlaa ja samalla Kreikan Kommunistisen Puolueen (KKE) 100. vuotisjuhlaa. Arvostamme KNE:tä kokouksen isännöimisestä, joka perustamisestaan vuonna 2001, on matkustanut Madridiin, Lissaboniin, Ateenaan, Istanbuliin, Prahaan, Barcelonaan, Brysseliin, Frankfurtiin, Roomaan, ja tämän vuoden kokouksessa merkitsemme  kommunististen nuorisojärjestöjen toistaiseksi suurimman osallistumisen.

Kapitalismi, NATO-EU ja porvarilliset hallitukset murskaavat elämämme ja toivomme!

Nykyään, työväenluokan lapset, laajat kansanosat, nuoriso, kansat – koemme kansanvastaisen politiikan vakavat seuraukset halki Euroopan, joiden johdosta nykyaikana ja tulevaisuudessa elintaso ja oikeutemme heikkenevät pahemmin kuin vanhempiemme aikana. Samalla kun ympärillämme voimme havaita suuren hyödykkeiden ja rikkauksien tuotannon, teknologiset saavutukset sekä tieteen edistyksen, havaitsemme myös sen, että edellä mainitut eivät ole tarkoitettuja työläisten ja nuorison tarpeiden tyydyttämiseen vaan päinvastoin lisäämään monopolien rikkautta. Harvojen rikkaiden ja monien köyhien välinen kuilu on suuressa kasvussa.

– Me koemme kapitalistisen riiston, osa-aikaisen työllisyyden, joustot, palkattoman työn useimmiten yrittäjyyden nimissä, suuren työttömyyden ja maastamuuton maistamme paremman tulevaisuuden toivossa.

– Tulemme ideologisesti muokatuiksi, opiskelemme, työskentelemme ja elämme rakenneuudistuksen puitteissa koulutuksessa, terveydenhuollossa ja sosiaaliturvassa. Samaan aikaan mahdollisuus käyttää koulutusta ja terveydenhuoltoa ovat muuttumassa harvojen etuoikeudeksi.

– Esteet, joita kohtaamme perustarpeittemme tyydyttämisessä, kuten tarpeemme ilmaiselle pääsylle urheiluun, kulttuuriin ja virkistäytymiseen, saastumattomaan ja laadukkaaseen ympäristöön sekä oikeus lomaan, lisääntyvät.

– Kapitalistisen järjestelmän propagandaa tehostetaan koulutusjärjestelmien, kulttuuritoiminnan, massamedian, internetin ja sosiaalisen median kautta, sekä kampanjoiden rahoittamien rahastojen avulla; jotta voimme saada koulutusta rappeutuneen kapitalistisen järjestelmän periaatteista ja ihanteista; jotta voimme ajatella, että hyväksikäyttö on luonnollista; jotta voisimme luopua oikeuksistamme, intresseistämme ja unelmistamme, vallankumouksellisesta taistelustamme kapitalistien valta-oikeuksia vastaan; jotta saisimme oppia ”historiaa”, jonka työnantajat haluavat meille opetettavan samalla kun he kätkevät tai vääristävät historian, joka on kirjoitettu työntekijöiden, kansojen ja nuorten verellä.

Edellä mainitut tosiasiat ovat vain pieni osa seurauksista, joita ihmisvastainen politiikka kaikkialla Euroopassa on tuonut elämäämme taloudellisen kapitalistisen kriisin olosuhteissa sekä nykyään epävakaassa, hitaassa ja aneemisessa elpymisessä ja kasvussa. Nämä ovat seurauksia ihmisten vastaisesta politiikasta, joihin ovat kädenjälkensä jättäneet kapitalistit, imperialistiset yhdistykset kuten NATO ja EU, porvarilliset puolueet ja niiden nuorisojärjestöt sekä tyypilliset liberaali- ja sosiaalidemokraattiset puolueet, joilla on johtava asema porvarillisissa hallituksissa, ja ns. EU-kriittiset tahot (joista osa on avoimesti äärioikeistoa) ja oletetut ”vasemmistolaiset” tahot Euroopan Vasemmistopuolueesta, jotka edelleen yrittävät vakuuttaa nuorison ja kansat uskomaan petolliseen ”kapitalismin humanisoitumiseen”.

Yleisenä seurauksena ovat talouden sisäiset kehitykset, kunkin sektorin kapitaalin tarve, ja lisäksi myös porvarillisten luokkien välisen kilpailun tärkeä vaikutus poliittiseen järjestelmään, koska johtava luokka yrittää aina organisoida valtion uusien tilanteiden mukaan.

Nykyään on olemassa erinäisiä kehityssuuntia, jotka todistavat, että elämämme ovat suurempien uhkien edessä.

– Kovaa kilpailua käydään sekä taloudellisin että sotilaallisin keinoin, joilla pyritään hallitsemaan vaurautta tuottavia voimavaroja, energian ja hyödykkeiden kuljetusreittejä. Suurin osa vanhoista voimakkaista kapitalistisista valtioista – muun muassa yhä johtava kapitalistinen valta, Yhdysvallat – menettävät edelleen asemaansa globaaleilla markkinoilla pääasiassa Kiinalle. Kapitalististen valtioiden ja monopolien kilpailukykyä edistävät suunnitelmat, kunkin porvarillisen luokan pyrkimykset omalle ”geostrategisen asemansa parannukselle”, ylitetään. Juuri tämä kilpailu muodostaa perustaa imperialististen väliintulojen, paikallisten ja alueellisten sotataisteluiden ja yhteenottojen voimistumiselle, ja se luo uusia uhkia yleistyneestä imperialistisesta sodasta, todistaen samalla, että sota on vain politiikan jatkoa muilla, nimittäin sotilaallisilla, keinoilla.

– NATO, järjestö joka on yli seitsemän vuosikymmenen ajan ollut perusta aseelliseen euroatlanttiseen imperialismiin, joka on jo vuodattanut ihmisten verta, joka on johtanut miljooniin uhreihin (kuolleihin, haavoittuneihin ja maahanmuuttajiin), järjestää uusia imperialistisia toimia ja sotia, kuten äskettäisen NATO:n huippukokouksen päätöslauselmissa on todettu.

NATO-kustannukset kasvavat huomattavasti ja NATO:n laajentumispyrkimykset Länsi-Balkanilla ja muualla maapallolla tehostuvat samalla kun NATO ja EU kannattavat suunnitelmia, joilla pyritään jopa rajojen siirtämiseen Euroopassa ja itäisellä Välimerellä. NATO ja EU järjestävät sotilasoperaatioita kaikkialla maailmassa ja osallistuvat sotiin ja väliintuloihin. Ne ovat syyllisiä kansojen verenvuodatuksiin.

– EU, valtioiden välinen pääoman yhdistys, joka on luonteeltaan kansanvastainen, vahvistaa Euroarmeijaa ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Se panee toimeen valvontaan ja ihmisten vapauksien rajoittamiseen liittyviä toimenpiteitä, se hyödyntää porvarillisten puolueiden äänestämää ”hätätilaa” pyrkiessään vastustamaan EU-maiden kansanliikkeitä. Imperialistinen EU nostaa muureja ja valta-aitoja pitämään pakolaiset itsensä ulkopuolella. EU tukee rikollisia natsijärjestöjä, jotka palvelevat porvarillisen luokan etuja ja samalla vainoavat ja kriminalisoivat kommunistisia puolueita, kommunistisia symboleja, nuoria kommunisteja ja muita militantteja.

Vahvistamme Euroopan kommunistisia nuorisojärjestöjä ja meidän yhteistä taisteluamme

Nuoret miehet ja naiset,

Teillä on kaikki intressit maidenne kommunististen nuorisojärjestöjen vahvistamiseksi. Me olemme aina rinnallanne taistelemassa elämän oikeuksista. Kuunnelkaa kommunististen nuorisojärjestöjen kantoja, luottakaa meihin ja liittykää mukaan kanssamme kouluissa, yliopistoissa, työpaikoilla ja naapurustoissa, jotka kamppailevat nykyisistä oikeuksistaan.

Kuluneina vuosina kukin organisaatioistamme oli eturivissä sadoissa lakoissa ja järjestäytymisissä ja mielenosoituksissa, jotka edistivät nuorison ja työväen vaatimuksia, etenkin aloilla, joille nuori työvoima on keskittynyt, pyrimme järjestämään ja politisoimaan näitä liikkeitä luokkanäkökulmasta. Taistelimme ja teimme useissa kamppailuissa arvokkaan työn nykyisten oikeuksien puolesta. Avustimme koulujen luokkaperspektiivin kehittämistä. Kamppailimme useissa taisteluissa opiskelijaliikkeen rinnalla, kun vaadimme koulua, jota opiskelijat tarvitsevat tänään ja taistelimme riittämättömän valtion koulutusbudjetin leikkauksia vastaan ja vastustimme koulutuksen yksityistämistä monopolien toimesta.

Olimme eturintamassa opiskelijoiden vaatimuksissa yliopistoissa ja teknologian koulutuslaitoksissa, jotta heidät voitaisiin kouluttaa ja he voisivat suorittaa opintojaan ilman rajoituksia; ilmaisen julkisen korkeakoulutuksen, lukukausimaksujen poistamisen – missä tahansa maassa niitä onkaan – sekä maksuttoman majoituksen ja ruokailun puolesta opiskelijoille. Teimme aloitteita imperialistista sotaa vastaan, pyysimme maidemme nuorisoa taisteluun irtautuaksemme imperialistien likaisista suunnitelmista; irtautuaksemme imperialistisista järjestöistä NATO:sta ja EU:sta niiden jäsenmaissa sekä ajaaksemme näiden yhteenliittymien ja niiden suojaamien järjestelmien täydellistä tappiota; sulkea Yhdysvaltain, NATO:n ja EU:n sotilastukikohdat, joita on monissa maissa, joista monet ovat omia maitamme, ydinaseita ja muita joukkotuhoaseita vastaan.

Järjestöjemme militantti toiminta maissamme oli kommunististen nuorisojärjestöjen lähestymisen ja yhteisten toimien kulmakivi Euroopan tasolla. Järjestömme ovat kehittäneet toimintaa liittyen Antifasistisen kansan voiton 70-vuotisjuhlaan 2015, pakolaiskysymykseen ja maahanmuuttoon 2016 ja Suuren lokakuun sosialistisen vallankumouksen 100-vuotisjuhlaan 2017 sekä kansainvälisen Solidaarisuus Palestiinan kansan kanssa-päivään 2018, jota levitettiin verkkosivuilla ja sanomalehdissämme.

Osa meistä järjesti kansainvälisiä ideologisia seminaareja, otti vastaan ja lähetti delegaatioita, allekirjoitti yhteisiä solidaarisuuden kannanottoja ja julkilausumia. Paremman ja syvemmän yhteistyön kautta vahvistamme kommunistisia nuorisojärjestöjä Euroopassa, mikä on esiaste uudelle kehitykselle muilla mantereilla.

Kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen! johtaa jokaisen meidän järjestömme toimintaa ja meidän edessämme on suuria taisteluja.

Kommunististen nuorisojärjestöjen (KNJ) tapahtumien myötä/avulla Euroopan ympäri, me aiomme puolustaa vieläkin päättäväisemmin sosialismin tarvetta ja ajankohtaisuutta, sosialistisen vallankumouksen periaatteita ja sosialismin rakentamisen tieteellisiä lakeja.

Ideologisen ja poliittisen työn, kuten myös keskustelun jatkamisen avulla, me aiomme puolustaa vieläkin päättävämmin kansainvälisen kommunistisen liikkeen myönteistä panosta, historiaa ja arvoja, anti-kommunismia ja sosialismia panettelevaa porvaristoa vastaan,  opportunistien tulevia hyökkäyksiä ja vääristelyjä vastaan.

Me aiomme puolustaa vieläkin päättävämmin kommunistisen liikkeen myönteistä merkitystä ihmisten taistelussa.

Mobilisaation avulla koko Euroopan ympäri, me vahvistamme KNJ:n ja nuorison koordinoitua taistelua imperialistista kilpailemista ja sotia vastaan; porvaristoluokkien ja hallitusten yhteenoton yltymistä vastaan jokaisessa maassa, NATO:a ja EU:ta sekä niiden tukikohtia vastaan, nationalismin, fasististen ajatusten ja järjestöjen kasvua vastaan. KNJ:t seisovat Demokraattisen Nuorison Maailman Federaation eturintamassa taistelemassa imperialismia vastaan.

Aiomme jatkaa solidaarisuuden ilmaisemista ihmisten oikeutetulle taistelulle. Aiomme vieläkin päättävämmin kannustaa kaikkia painostuksen alla olevia taistelevia kansoja, kuten Kuuban, Venezuelan, Syyrian, Ukrainan, Kyproksen, Irakin ja Jemenin kansoja, ja tietysti Palestiinan kansaa, joka on varsinkin USA:n hallituksen provosoivan toiminnan kohteena – viimeksi, kun USA tunnusti Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

Vahvistamme taistelua työttömyyttä ja työpaikkojen epävarmuutta sekä työtuntien alentamista vastaan. Taistelemme reaalipalkkojen korottamisen ja nuorten työläisten ajantasaisten oikeuksien puolesta. Taistelemme julkisesta ja ilmaisesta koulutuksesta korkeammillakin tasoilla. Taistelemme paremman elämän takaamisesta nuorisolle, elämän jossa sellaiset oikeudet kuin asuminen, terveys, kulttuuri ja urheilu on kaikille mahdollista.

Ennen EU:n parlamenttivaaleja toukokuussa 2019 EU:n jäsenmaissa toimivilla järjestöillä on poliittisen taistelun mahdollisuus. Me pyydämme sekä työväenluokan nuoria miehiä ja naisia että köyhiä kansankerroksia kannustamaan EU:ta vastaan taistelevia kommunistisia ja työväenpuolueita heikentämään EU:ta tukevia voimia ja EU:n poliittista linjaa, voimistaaksemme kansalaisten taistelua ajantasaisten oikeuksiansa puolesta.

Sosialismi – kommunismi on ainoa toivottava tulevaisuuden kehitys.

Nouskaa, Euroopan nuoret miehet ja naiset! Ei mikään ole vielä ohi!

Hyväksikäyttö, työttömyys, köyhyys, sorronalaisuus, sodat ja maastamuutto eivät voi olla, eivätkä tule olemaan meidän tulevaisuutemme! Meidän edessämme on koko elämämme! Tulevaisuutemme on käsissämme. Me voimme valloittaa sen meidän taistelullamme! Me pystymme rakentamaan todellisen vapauden maailman, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja rauhan maailman, jossa kaikki meistä nauttivat työmme tuloksista ja jossa meillä on ajantasaisia oikeuksia koulutuksessa, työssä, kulttuurissa, urheilussa. Tämä maailma ei ole historiallisesti vanhentunut kapitalismi. Se on sosialismi – kommunismi, uusi maailma.

Me olemme oppineet historiasta! Suuret vallankumoukset ja kansannousut, suuret mobilisaatiot ja työväenluokan yhteenotot kapitalistien kanssa näyttävät meille tietä maailman valoisampaan tulevaisuuteen. Nuoriso pystyy ottamaan tärkeän roolin sosiaalisissa ja poliittisissa taisteluissa, siinä määrin, että se kannustaa työväenluokan taistelua ja tunnustaa sen roolin etujoukkona ja nousevana sosiaalisena voimana, luokkana joka pyrkii ottamaan poliittisen vallan.

  1. vuosisata tulee olemaan uusien kansannousujen, uusien sosialististen vallankumousten vuosisata!

Voitto on meidän!


Työkansan Sanomat 11/2018

Euroopan kommunististen nuorisojärjestöjen 14. kokouksen yhteisjulistus. Ateena, syyskuun 23.-24.2018:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *