Ktp:n keskusneuvoston jäsen Hannu Tuominen puhui työväenvallankumouksen alkamisen vuosipäivänä Porvoossa Punaisten hautamuistomerkillä. Tilaisuuden järjesti Ktp:n Porvoon osasto.

Puheessaan Tuominen kertasi vuoden 1918 syitä, joiden vuoksi 99 vuotta sitten Suomen työväenluokan oli noustava taistelemaan toimeentulon ja paremman elämän puolesta. Vastassa olivat kartanonherrat ja kapitalistit, jotka halusivat turvata eliitin ylellisen elämän jatkumisen ennallaan ja voittojensa saalistuksen. Silloinen eliitti pääsi tavoitteeseensa ja löi oikeuksiaan puolustamaan nousseet, heikosti taisteluun varustautuneet työläiset saksalaisten sotilaiden avulla. Kansalaissodassa ja sitä seuranneessa valkoisessa terrorissa menehtyi 40 000 suomalaista.

– Myös tässä Porvoon haudassa lepää silloin henkensä menettäneitä työläisiä. Kunnia heidän taistelulle.

– Niin kuin 1918 haluavat työtätekevät nytkin turvattua toimeentuloa ja rauhaa. Sodan vaara on kuitenkin kasvamassa. Nato ja EU lietsovat vastakkainasettelua Eurooppaan. Meidän on pysyttävä loitolla USA:n, Naton ja EU:n yllyttämästä Venäjä-vihasta. Niiden uhoon yhtymisen sijasta Suomelle tarvitaan oma rauhanpolitiikka, nyt poliitikkomme puhuvat EU:n johtajien sotaisella suulla, maamme puolustusministeri ja ulkoministeri etunenässä. Suomen on erottava EU:sta ja Nato-kumppanuudesta.

– Kuten 1918, myös nykyisen kapitalismin laman ja sen yhteiskunnallisen näköalattomuuden aikana, kapitalistit ja johtava eliitti käyvät kampailua työläisten elinehtojen kaventamiseksi. Työnantajat vaativat yhä voimakkaammin työpaikkakohtaisten sopimusjärjestelmien käyttöönottoa, työehtosopimusten työnantajille edullisten joustojen lisäämistä, eläkeiän nostamista, työn vastaanoton pakollisuutta työttömyyskorvausten menettämisen uhalla.

Vuoden alussa hallitus teki jopa historiallisen kansaneläkkeiden leikkauksen ja samaan aikaan kapitalisteille annettiin monenlaisia vero- ja muita maksuhelpotuksia. Tämä osoittaa valtaa pitävien käsittämätöntä röyhkeyttä; Suomessa on 600 000 pienituloista eläkeläistä, pelkän kansaneläkettä täydentävän takuueläkkeen varassa elää 100 000 eläkeläistä. Vieläkö heitäkin oli kaikessa köyhyydessään nöyryytettävä! 

– Mikään ei tunnu kapitalisteille ja eliitille riittävän. Ne haluavat omistaa ja saada voittoa kansallisomaisuuksillamme. Maassa on parin viime vuosikymmenen aikana tapahtunut valtava kansallisvarallisuuden kaappaus, joka kiihtyy edelleen. Myyntilistalla on ollut valtion omistuksessa ollutta öljynjalostusta, kemian perusteollisuutta, sähkön tuotantoa ja siirtoa, tiedonsiirtoa, telakka- ja konepajateollisuutta, metsäteollisuutta, kaivostoimintaa ja luonnonvaroja. 

Ja kaappauksien röyhkeys kasvaa. Julkista taloutta ja valtion omaisuutta yksityistetään kovalla oikeistolaisella menolla, jossa mukana on ollut myös eduskunnan ns. vasemmistopuolueita.  Selvitystyön alla olleiden teiden, rautateiden ja vesiväylien yhtiöittäminen sai pienen lepotauon, joka tuskin kauan kestää elleivät kansalaiset ryhdy tosissaan puolustamaan yhteistä omaisuutta. Kyse on paljon suuremmasta kuin auto- tai polttoaineverosta.

 – Samoin käytännön syntymisvaiheessa oleva sekava  Sote-uudistus tulee viime kädessä johtamaan sosiaali- ja terveydenhoidon yksityistämiseen ja kansainvälisten alan suuryritysten rahastukseen ja voittojen piilottamiseen veroparatiisimaihin.  

– Kansallisvarallisuutemme ovat yhteistä omaisuutta, sen ovat tämän maan työläiset työllään luoneet.  Sen puolesta ovat myös vuonna 1918 taistelleet ja antaneet henkensä tässäkin haudassa olevat toverit.

– Kansallisvarallisuuden kaappaus on estettävä. Eliitti on ryöstämässä kansalaisten yhteistä omaisuutta yksityiseen keinotteluun. Vaadimme eduskunnalta ja puolueilta ryhtiä tässä asiassa ja yhteisen omaisuutemme tinkimätöntä puolustamista.

– Osoitamme syvän kunnioituksemme vuoden 1918 punaisten toverien taistelulle ja heidän muistolleen. Heidän taistelunsa ja muisto velvoittaa meitä entistä määrätietoisempaan ja voimakkaampaan toimintaa rauhan ja työväenluokan paremman tulevaisuuden, sosialismin, puolesta.

Hannu Tuominen Porvoossa: Työtätekevät haluavat nytkin turvattua toimeentuloa ja rauhaa

Vastaa