Kokemuksia työtaistelusta rakennustyömaalla Tanskassa 

Tanskassa HOFOR-yhtiön työmaalla päättivät rakennustyöläiset toukokuun alussa järjestäytyä työtaisteluun.  Yhtiöllä on mm. vesilaitos ja muita palveluita Kööpenhaminan kunnassa. Työläiset  perustivat  Taistelutoimikunnan ja järjestivät lakon sekä saarron työmaalla, missä HOFOR rakennuttaa vesivoimalaitosta, vaatien kaikille asiallisia työehtosopimuksia.

HOFOR palkkaa työntekijöitä ns. ”orjamarkkinoilta”,  eli  työläisiä välittävästä firmasta.  Paljolti mm. Tsekistä tuodut työläiset työskentelevät kuusi kuukautta polkuhintaisilla palkoilla, ilman työehtoja, työaikoja ja työ-, sairas-, ja eläketurvaa. Taistelutoimikunnan organisoima lakko oli suuri menestys ja sillä pakotettiin työnantaja allekirjoittamaan 1000:lle työntekijälle työehtosopimus.

Hallitsevien  hallitus-työnantajamyönteisten ammattiyhdistysten reaktiot olivat Taistelutoimikunnan lakon kieltäviä ja rakennustyöläisiä syyllistäviä. Ne asettuivat toimillaan työnantajien ja laittomuuksien jatkamisen kannalle.

Tanskan malli – sanelua ylhäältä alas

Ammattiliitto 3F, johon kuuluu myös rakennusalan työntekijöiden 300 000 jäsenen liitto,  puolustaa ns. Tanskan mallia, joka perustuu periaatteisiin ”työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta” ja ”kapitalistisen kehityksen tiestä”. Se  uskoo yhteen tapaan ratkaista ongelmat, eli  ”sosiaaliseen vuoropuheluun” ja ratkaisuihin, jotka porvarivaltion rajat  ja kapitalistien voittojen kannattavuus sallivat.

Tanskan mallin mukaan ammattiliitossa tulisi ratkaisut tehdä ”ylhäältä käsin”, missä neuvottelut käydään myötäilevien ammattiliittojohtajien ja työnantajien välillä, ilman jäsenten yleiskokouksia. Ja ratkaisut tehdään aina  työnantajien taloudellisen kestokyvyn rajoja noudattaen, tavoitteena kapitalistisen kehityksen tukeminen. Tämän logiikan mukaan ”ylhäältä käsin” toiminta  tuo  uusia työpaikkoja?

Tanskassa on tällä hetkellä rakennusalalla tilapäinen elpyminen vaihe.  Se tuo valtavia voittoja rakennusyhtiöille, jotka hyödyntävät pääosin ulkomaisia ​​työntekijöitä. Samaan aikaan tanskalaisia on työttöminä ja rakennustyöntekijöiden palkat eivät nouse.

Taistelutoimikunta organisoi lakon ja työmaan saarron

Ammattiliitto 3F oli yrittänyt ratkaista jo neljän kuukauden ajan asianajajien ja työtuomioistuimien avulla HOFORin  työmaan ongelmia, ilman tulosta. Samaan aikaan tyytymättömyys on lisääntynyt ammattiliiton useiden jäsenten keskuudessa, johtuen ammattiliiton passiivisesta asenteesta. Tähän liittyy myös kokemus siitä, miten aiemmin toteutettiin neuvotteluja vastaavissa tapauksissa. Tästä räikeimpänä esimerkkinä  on yksityisellä sektorilla allekirjoitettu sopimus, kun ammattiliitto lupasi taistella palkankorotukset työntekijöille, mutta allekirjoitti sopimuksen, jossa viikkotyöaikaa nostettiin 37 tunnista 42 tuntiin ja eläkeikä 74 vuoteen.

Aikaisemmista kokemuksista viisastuneena Taistelutoimikunta päätti HOFORin rakennustyömaalla aloittaa oman lakkonsa ja pani toimeen kymmenen päivää kestäneen työmaan saarron, rakennusmateriaalien toimittamisen estämisen, uhmaten työnantajaa ja poliisia.

Koko lakkoalueella oli työmaan vartiossa 30 – 200 henkeä. Saarto oli yötä päivää kestävä. Rakennustyöläiset  ja muiden alojen työntekijät tukivat lakkoilijoita. Lähialueiden kaupoista ja yksityishenkilöiden toimesta toimitettiin lakkoilijoille ruokatarvikkeita sekä rahallista ja muuta tukea.

Työnantajat taipuivat lakon ja saarron seurauksena

Työnantajat, rakennuttaja-urakoitsija-yritykset, joilla oli takanaan Tanskan hallituksen tuki, laativat uhkavaatimuksia, ilmoituksia poliisille ja jopa kanteluita vaatien jokaisesta työn myöhästymistunnista korvauksia.

Samalla aaltopituudella, työnantajan etujen rinnalla, oli työnantajaa myötäilevä ammattiliitto 3F. Se kertoi heti lehdistölle antamassaan tiedotteessa eriävän kantansa, ettei se ole Taistelutoimikunnan toimien rinnalla ja kehotti jäseniään olemaan tukematta lakkolaisia ja jopa eristämään heidät  ”sosiaalisissa vuoropuheluissa”.  3F kielsi jäseniään käyttämästä taistelutoimikunnan materiaaleja, painatuksia, lippuja tai muuta vastaavaa. Ja kuten he ilmoittivat, työläisten lakko ja saarto on ”väkivaltaisesti toimeenpantu  työrauhan rikkominen”. Heidän mukaansa työrauha takaa ”Tanskan mallin” soveltaminen.

Huolimatta tästä kaikesta uhasta ja sabotoinnista Taistelutoimikunnan linja piti. Lakko ja saarto pysyi työntekijöiden ja lakkolaisten sinnikkään ja peräänantamattoman  työn tuloksena tukevasti paikallaan. Kymmenen päivän saarron jälkeen, kun materiaalien puutteet työmaalla alkoivat olla huomattavia, työnantaja oli pakotettu perääntymään ja lupasi allekirjoittaa sopimukset.

Rakennustyöläisten voitolla on yleisempi merkitys

Rakennustyöläisten lakon tulos ei ole ainoastaan työntekijöiden voitto HOFORin työmaalla, missä työläiset saivat vaatimuksensa läpi. Tämän voiton arvo ja merkitys ylittää huomattavasti itse sopimuksen merkityksen, joka allekirjoitettiin. Voitto saavutettiin aikana kun Tanskassa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on toteutettu valtavia leikkauksia, purettu saavutettuja oikeuksia ja taistelun tuloksia, jäädytetty palkkoja, sairaus-eläkevakuutuksiin on tehty huononnuksia, eläkeikää on nostettu, vallalla on joustavat työajat työnantajan sanelemina ja pätkätyöt, käytössä ovat työorjia välittävien firmojen palvelukset ja työtätekevien hyväksikäyttö on huipussaan.

HOFORin Taistelutoimikunnan voitto saavutettiin aikana, kun työväenliike on perääntymisasemissa ja sitä ohjaa työnantaja – hallitusmyönteiset  ammattiliitot. Tämän saivat kokea hiljattain myös julkisen alan työntekijät, kun allekirjoitettiin työehtosopimus ”työmarkkinaosapuolien vuoropuhelun” keinoin. Työntekijät koittivat pelastaa mitä oli pelastettavissa ja järjestivät useita mielenosoituksia, mutta neljän kuukauden ”vuoropuhelun” ja ”neuvottelujen” jälkeen allekirjoitettiin sopimus, jossa lähes kaikki työnantajapuolen ehdotukset hyväksyttiin.

Hoforin Taistelutoimikunnan asenne, päättäväisyys ja lakon tulos osoittaa, että työnantajalähtöinen, sille myötämielinen neuvotteluasenne voidaan ohittaa, kun tarvitaan todellisia parannuksia työntekijöiden omin ehdoin. Järjestäytyneellä työtätekevien toiminnalla voidaan saada tuloksia, joilla on myös yleisempi merkitys taistelussa pääomaa ja sen työntekijöitä kuristavaa politiikkaa vastaan. (TKS/Kaisa Laine)

(Kirjoitus perustuu Rizospastis-lehden artikkeliin 26.5.2018/Panos Apergis, Tanska)

 

Työkansan Sanomat 8/2018

Tilaa Työkansan sanomat, vuosikerta (14 nroa) 35 €. Puhelin: 0442394197,  Sähköposti: ktp@ktpkom.fi Seuraava numero ilmestyy kesätauon jälkeen 24.8.  

Kokemuksia työtaistelusta rakennustyömaalla Tanskassa 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *