Kominternin hymni soi jälleen kerran 1.6.2019, kun Venäjän Kommunistinen Työväenpuolue julisti Moskovassa isännöimänsä kaksipäiväisen konferenssin alkaneeksi. Konferenssissa, johon osallistui eri maista 19 puoluetta, oli pöydällä historiallisen toiminnan analysoinnin lisäksi kysymys uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta.

– Sata vuotta Kominternin perustamisen jälkeen kokoonnumme jälleen Moskovassa, tällä kertaa tosin porvarillisessa sellaisessa, lausui kokouksen aloittanut Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen pääsihteeri Sergey Aleksandrov.

Ensimmäinen päivä käytettiin puolueiden pääpuheenvuoroihin. Useat puhujista, kuten Belgian ja Azerbaidžanin edustajat, painottivat marxistisen teorian osaamisen tärkeyttä. Teorian opiskelun keskeisyyttä painotti puheessaan myös Kommunistinen työväenpuolue (Ktp). Ainoastaan kommunistit ovat kykeneviä kohottamaan työväen tietoisuutta, joten puolueen toiminnan jokaisen osa-alueen pitää johtaa työväen tieteellisen maailmankatsomuksen opettamiseen ja propagoimiseen.

Historiaa pitää tarkastella kriittisesti

Historiaa analysoidessa puolueet olivat yhtä mieltä siitä, että tarkastelussa tulee olla kriittinen ja välttää historian romantisointi. Kansanrintamataktiikka fasismia vastaan, jonka onnistumisen Suomessa Ktp kyseenalaisti, jakoi mielipiteitä. Taktiikan tarkoitus oli yhdistää muut työtätekevät luokat, kuten talonpojat, työläisten kanssa yhteen rintamaan kapitalismin fasistista vaihetta vastaan. Suomessa kommunistit toteuttivat taktiikkaa antamalla tukensa SDP:lle ja Maalaisliitolle.

– Toiset puolueet tulkitsivat kansanrintamataktiikan olevan sosiaalidemokraattien vastaista, toiset taas katsoivat sen tarkoittavan puhdasta yhteistyötä heidän kanssaan. Näin oikeisto-opportunismi puolueiden sisällä kasvoi, kertoi puheessaan Kreikan Kommunistinen Puolue.

“Me emme ole valmiita” muodostamaan Kominterniä

Kysymyksessä uuden Kominternin kaltaisen kansainvälisen organisaation muodostamisesta puolueet voi jakaa niihin, jotka kannattavat asian edistämisessä, sekä niihin, jotka katsovat että aika ei ole sille oikea. Ensimmäistä näkökantaa edusti Valko-Venäjän Kommunistinen Puolue, joka sanoi olevansa valmis muodostamaan työryhmän asian eteenpäin viemiselle heti konferenssin jälkeen.

Ukrainan Kommunistien Liitto taas antoi toisen päivän puheenvuorossaan täystyrmäyksen ennenaikaiselle kiirehtimiselle, kehottaen kommunistista liikettä kohdistamaan voimiaan teoreettisen osaamisen parantamiseen.

– Puheissamme sanomme pitävämme yllä marxismi-leninismiä, mutta me emme ole Leninin puolueita. Me emme ole valmiita.

Puolueen pehmeä kritiikki oli varmasti monelle epämiellyttävää realismia, mutta varmasti totuudenmukaista. Vain vankka ote marxismi-leninismistä ja dialektisen materialismin sisäistäminen voi viedä työväenluokkaa ja kommunistista liikettä eteenpäin. Kommunistiksi pukeutuminen ja kommunististen sloganien toistaminen on helppoa, mutta se ei tarkoita automaattisesti oikeassa olemista, eikä se johda mihinkään. Vallankumouksellinen liike tarvitsee vallankumouksellisen teorian.

Konferenssia varten luonnostellusta päätöslauselmasta ei päästy heti yksimielisyyteen, joten sen käsittely lykkäytyy myöhemmäksi. Myös puolueiden puheet ja muut asiakirjat julkaistaan myöhemmin.  (TKS/Niko Kallionalusta)

Artikkeli Työkansan Sanomissa  8/2019

Kominternin 100-vuotiskonferenssi Moskovassa – “Uutta Kominterniä” ei kiirehditä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *