Kommunistinen näkökulma: Maahanmuutto ja pakolaisuus

Muuttoliike, siirtolaisuus, pakolaisuus jne. ovat aina olleet mielipiteitä herättäviä ilmiöitä. Näin on myös tämän päivän globaalissa kapitalismissa. Eurooppaan muuttaa paljon väkeä muualta, Suomi on kansainvälistynyt ja kuuluu nykyään Euroopan Unioniin. Mikä synnyttää muuttoliikkeet ja miten niihin tulisi suhtautua? Esitän tässä artikkelissa joitakin asian pääpiirteitä.

TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO


Miksi ihmiset muuttavat Eurooppaan? Jokaisella on tietysti omat syynsä, mutta valtaosa maahanmuuttajista haluaa Eurooppaan tai mihin tahansa teollistuneisiin maihin leveämmän leivän perässä. Euroopassa palkat ovat korkeammat, on parempi elintaso, paremmat palvelut, koulutus yms. elämisen mahdollisuudet.

Väki haluaa muuttaa rikkaaseen Eurooppaan ja rikkaaseen länteen. Tämä toimii myös käänteisesti: väki haluaa muuttaa pois köyhistä maista, joissa palvelut, elintaso ja palkat ovat huonommat. Ihmiset muuttavat köyhistä kolmannen maailman maista ensimmäisen maailman maihin.

Miksi Eurooppa ja länsimaat ovat rikkaita ja kolmas maailma niin köyhä?

1. Länsi hallitsee maailman taloutta. Se pitää Afrikkaa, Aasiaa, latinalaista Amerikkaa ja Lähi-itää kontrollissaan esim. kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden vastaavien instrumenttien sekä lukemattomien muiden keinojen avulla. Afrikka on korviaan myöten veloissa ja maksaa joka vuosi miljardeja korkoa Eurooppaan ja USA:han.

2. Kolmas maailma on täten tehty riippuvaiseksi lännestä. Se on riippuvainen lainoista, kehitysavusta yms. Jos kolmannen maailman köyhät maat eivät tee lännelle mieluisaa politiikkaa on lännellä keinot pakottaa ne takaisin ruotuun.

3. Köyhien maiden talous on alistettu ja sovitettu länsimaiden palvelukseen. Ne tekevät edullisesti länsimaiden tarvitsemia tuotteita sekä toimivat lännen halpoina työvoiman ja raaka-aineiden lähteenä. Köyhät maat eivät voi käyttää resurssejaan itsensä kehittämiseen vaan ne menevät länteen. Tämä on imperialismia eli kapitalismin korkein vaihe.


4. Köyhien riippuvaisten maiden talous siis rikastuttaa imperialistisia länsimaita samalla kun ne itse pysyvät köyhyydessä. Hyvä esimerkki on, että Afrikka saa arviolta 140 miljardia kehitysapua vuodessa, mutta maksaa jopa 200 miljardia lainan korkoina. Afrikka siis kehittää länttä eikä päinvastoin.

5. Jos köyhä maa haluaa itsenäisyyden päättää omista asioistaan ja omista resursseistaan sen kimppuun käydään. Lainat ja avustukset otetaan pois, asetetaan talouspakotteita tai kauppasaartoja. Jos se ei riitä turvaudutaan väkivaltaan. Maata mustamaalataan ja siellä aletaan tukea lännelle mieluisaa oppositiota tai kapinallisia kuten Syyriassa ja Venezuelassa. Saatetaan yrittää sotilasvallankaappausta kuten Chilessä 1973 tai Venezuelassa 2002.

Jos mikään muu ei auta niin maata vastaan aloitetaan sota, esimerkkeinä tietysti Vietnam, Irak ja Afganistan. Aina keksitään ”humanitaarinen” syy sodalle. Sanotaan, että sodalla puolustetaan ihmisoikeuksia, vaikka länsimailla ja USA:lla ja sen liittolaisilla, kuten Saudi Arabia ja Israel, on itsellä surkea ihmisoikeustilanne.

6. Tämä kaikki on mahdollista pitkän kolonialismin ja imperialismin historian ja muiden materiaalisten seikkojen ansiosta. Keskiajan lopulta lähtien Eurooppa on näytellyt taloudellisesti ja sotilaallisesti johtavaa roolia, joka jatkui ja korostui teollisen vallankumouksen ja kapitalismin myötä.

Kapitalismi syntyi juuri johtavissa Eurooppalaisissa siirtomaavalloissa: ensin rikkaimmassa eli Britti-imperiumissa ja sitten Ranskassa, Saksassa jne. joilla kaikilla oli hallussaan siirtomaita Afrikassa, Amerikoissa, Aasiassa ja Lähi-Idässä. Niillä oli sekä tarvittava pääoma, tieteellinen kehitys että esim. hiiltä eli teollisen vallankumouksen edellytykset jotka muilta puuttui. Nuo samat siirtomaavallat ovat yhä maailman hallitsevia mahteja.

Monet siirtomaat saivat muodollisen itsenäisyytensä vasta suhteellisen lyhyen aikaa sitten. Vain muutamia esimerkkejä mainitakseni: Irak 1932, Syyria 1946, Sudan 1956, Ghana 1957, Angola 1974, Zimbabwe 1980, Vietnam sai itsenäisyyden 1945 ja yhdistyi 1975.

Toisin sanottuna, niillä on vasta alle sadan vuoden  itsenäisyyden historia. Muodollisen itsenäisyytensä saatuaankin nuo maat ovat edelleen imperialismin ikeen alla. Voidaan todeta työperäisen maahanmuuton nykymuodossaan johtuvan globaalista epätasa-arvosta, imperialismista eli kapitalismin kehittyneimmästä muodosta.

Muuttoliike Euroopan Unionissa

Kapitalismin aiheuttama globaali epätasa-arvoisuus aiheuttaa muuttoa kolmannesta maailmasta Eurooppaan, mutta samoin epätasa-arvoisuus aiheuttaa muuttoa köyhemmistä Euroopan maista rikkaampiin. EU, sen johtavat maat kuten Saksa, Euroopan keskuspankki jne. sanelevat pienempien EU-maiden politiikan.

Kreikkaa kohdellaan hyvin samaan tyyliin kuin velkaantunutta Afrikkaa, sen julkinen sektori, eläkkeet ym. romutetaan, jotta Saksan pankit saavat rahansa korkojen kera. Selviytyäkseen kapitalismin on löydettävä aina uusia tehokkaamman riiston kohteita. Tuotantoa siirretään maihin joissa palkat ovat matalammat ja työläisten oikeudet huonommat.

Kuitenkin osa työstä on yhä tehtävä paikallisesti täällä Euroopassa. Esim. rakennustyöt, varastotyö, erilaiset palvelut kuten siivous, bussiliikenne jne. on tehtävä täällä vaikka tuotteita muuten tehtäisiin esim. taiwanilaisessa tehtaassa Afrikasta saaduilla raaka-aineilla. Aloilla kuten rakentaminen, siivous, bussiliikenne sekä muilla matalasti palkatuilla aloilla halutaan käyttää ulkomaista työvoimaa Euroopan köyhemmistä maista.

Virolainen bussikuski tai puolalainen rakennusmies on suomalaiselle kapitalistille mieluisia vaihtoehtoja, koska he ovat tarpeeksi koulutettuja ja osaavia, mutta samalla halvempia. Liikkuminen EU:n sisällä maasta toiseen onkin tehty helpoksi juuri palvelemaan kapitalisteja. EU on kapitalistien vapaakauppajärjestelmä.

Kapitalismin uusintaminen

Tässä vaiheessa on hyvä muistaa kapitalismin uusintamisen käsite. Se tarkoittaa samalla tuotantovälineiden, että myös työväenluokan uusintamista, jotta kapitalismi voi jatkua. Liettua, Latvia, Viro, Puola ja monet muut Euroopan köyhemmät maat ovat kokeneet väkiluvun romahduksen niiden liityttyä Euroopan Unioniin.

Erityisesti nuori väestö lähtee etsimään parempaa elämää ulkomailta. Samalla kun nuo maat köyhdytetään niin imperialismi tekee niistä muuttamisen helpoksi sopivalla lainsäädännöllä.

Tuolla tavalla esim. Puolasta saadaan Suomen, Saksan ja muiden maiden kapitalisteille halvan työvoiman lähde jota hyväksikäyttää. Kuitenkin ongelmaksi muodostuu kapitalismin jatkumisen kannalta se, että Puolan väkiluku ei kasva. Onneksi Puola onkin alkanut kannustaa syntyvyyttä. EU-kapitalistit sanovat: ”Voitteko tehdä meille äkkiä lisää puolalaisia halpatyöläisia?” Ja Puolan oikeistojohtajat tekevät työtä käskettyä.

Mikä on EU:n tarkoitus?

Euroopan Unionin tarkoitus on toimia eurooppalaisen suurpääoman etujen hyväksi. EU on yhdistänyt Euroopan yhdeksi markkina-alueeksi, jossa suuret maat saavat alistaa pienet, ja suuret monikansalliset yritykset saavat yliotteen pienistä kansallisista yrityksistä.

EU myös edesauttaa ihmisten vapaata liikkuvuutta, jotta suuret yritykset saavat halpaa työvoimaa. Kysymys on köyhien maiden ja ihmisten riistosta ja hyväksikäytöstä rikkaiden eduksi.

PAKOLAISUUS

Entä pakolaisuus? Sitä on periaatteessa kahta laatua.

On täysin mahdollista, että ihmiset pakenevat luonnon katastrofeja kuten tulvia, kuivuuden aiheuttamaa nälänhätää tms.

Mutta on myös toisenlaista pakolaisuutta. Nimittäin sodasta aiheutuvaa.

Imperialistinen sota

Imperialistinen sota on pakolaisuuden tärkeimpiä aiheuttajia. Yhdysvaltojen johtaman koalition hyökättyä Irakiin, suuri määrä ihmisiä pakeni mm. Syyriaan. Kun USA liittolaisineen pommitti Libyan maan tasalle, joutui entistä suurempi pakolaisjoukko taas lähtemään. Samoin kävi Syyriassa, johon oli pakkautunut pakolaisia koko lähialueelta, myös Palestiinasta, missä USA:n liittolainen Israel on ajanut miljoonia asukkaita pois kotimaastaan. Syyrian sota laukaisi myös valtavan pakolaiskriisin.

Lähi-Itä on pommitettu ja epävaukatettu imperialistien toimesta. USA:n kouluttamat ja aseistamat kapinallisjoukot kuten LIFG Libyassa, FSA ja Al-Nusra Syyriassa loivat ISIS-järjestön joka nousi Irakin, Libyan ja Syyrian raunioista. Meidän on estettävä sotakiihkoilijoiden hyökkäykset muihin maihin ja siten estämme tehokkaimmin myös pakolaisuutta.

Suomen hallinto ei ole syytön asiassa vaan kantaa kortensa imperialismin ja sodan kekoon. Suomi harjoittelee USA:n ja Naton kanssa, on osana EU:ta ja sen imperialismia, ei tuomitse USA:n, Ranskan, Saksan tai Brittien imperialismia, avustaa imperialistien maailmanvalloitusta mm. ”rauhanturva”-operaatioilla eli imperialistien poliisina sekä myy aseita mm. Saudi Arabiaan, joka juuri pommittaa USA:n kanssa Jemeniä. Suomen ja kaikkien länsimaiden rauhanliikkeillä on tärkeä tehtävä imperialismin vastustamisessa.

RASISTINEN IDEOLOGIA

Tekosyy sodalle

Imperialismi tarvitsee rasismia ja muukalaisvihaa oikeuttaakseen muiden maiden sortamisen. Sodan aloittamiseen tarvitaan aina tekosyy, esim. että kohdemaan asukkaat ovat ”terroristeja” tai jotenkin meitä huonompia, epäilyttävia jne.

Tämä on syy esim. Syyrian ja Pohjois-Korean epärealistiseen ja harhaanjohtavaan demonisointiin. Sotaa varten tarvitaan demonisointia ja mustamaalaamista. Syyria ja Pohjois-Korea eivät uhkaa meitä, joten on selitettävä miksi meidän olisi käytävä heidän kimppuunsa.

Keino huijata työväenluokkaa

Imperialismi myös tarvitsee keinon harhauttaa kansalaisia. ”Älkää syyttäkö kapitalismia ja imperialismia, syyttäkää ulkomaalaisia”, sanovat porvarit. Ja oikeisto-nationalistit tekevät työtä käskettyä. He eivät tarkastele muuttoliikkeiden syitä tai globaalin kapitalismin logiikkaa, vaan syyttävät ulkomaalaisia ja kenties yksittäisiä poliitikkoja.

Kenenkään poliitikon vaihtaminen ei yksin riitä vaan ongelmat johtuvat väistämättä kapitalismista ja sen aiheuttamasta globaalista epätasa-arvosta. On mahdotonta enää palata kapitalismiin ilman globalismia. Kapitalismi on kasvanut ja kehittynyt globaaliksi, eikä kelloa voi kääntää takaisin eikä kehitystä estää. Nationalistien utopia on vain sitä – utopiaa.

Toiseksi on hölmöä ajatella että kansainvälisyys ja muuttoliikkeet uhkaavat Suomea. Eivät suinkaan. Vaikka toki kapitalismin takia syntyneet muuttoliikkeet myös aiheuttavat kapitalismille tyypillisiä lieveilmiöitä kuten työpaikkojen lähettämistä halvempiin maihin tai halpatyövoiman käyttöä täällä.

Mutta entä jos kaikki maat olisivatkin tasa-arvoisia? Jos ei olisi köyhiä riistettyjä maita ja rikkaita riistäjiä? Tai sotaa jolla turvataan imperialistien voittoja? Silloin ei muuttoliikkeestäkään syntyisi samoja lieveilmiöitä.

KANSALLISUUSKYSYMYS

Kansat elävät ja kehittyvät

Muuttoliikkeet eivät uhkaa kansoja, kansat kehittyvät eivätkä pysy staattisina. Sata vuotta sitten Yhdysvalloissa pelättiin suomalaisten, slaavien, aasialaisten, italialaisten, irlantilaisten jne. tulevan Amerikkaan ja pilaavan sen. Pelko oli kuitenkin turha. Toki ihmisiä muutti paljon Amerikkaan, mutta heistä tuli amerikkalaisia, vaikkakin eri taustoista. Ei maa siitä mennyt sen enempää pilalle. Jos USA on pilalla, se johtuu ihan muista asioista kuin suomalaisista, irlantilaisista, japanilaisista jne.

USA:ssa ulkomaista halpatyövoimaa hyväksikäytettiin kuten nykyäänkin ja heihin suhtauduttiin rasistisesti. Kuitenkin ajan kuluessa Italian ja Irlannin amerikkalaiset, jopa Suomesta tulleetkin, hyväksyttiin. Asiaa tietysti auttoi, että olemme jokseenkin saman värisiä. Nyt USA:n rasistien huolena eivät ole enää suomalaiset, slaavit tai aasialaiset vaan Lähi-idästä ja erityisesti latinalaisesta Amerikasta tulevat, joihin suhtaudutaan äärimmäisen rasistisesti. Latinalainen Amerikka toimiikin USA:n sekä raaka-aineiden että halpatyövoiman lähteenä.

Tilanteet muuttuvat ja muuttoliikkeet myös. Enää suomalaiset eivät muuta joukoittain Amerikkaan metsätöihin, eivätkä edes Ruotsiin autotehtaille kuten 60- ja 70-luvuilla, jolloin he saivat siellä kokea ruotsalaisten rasistien taholta huonoa kohtelua. Nyt EU-aikana Suomi on teollinen maa, joka itse hyväksikäyttää ulkomaista työvoimaa.

Pitää ymmärtää, että muuttoliikkeet syntyvät jostakin, nimittäin materiaalisista olosuhteista, tuotantovoimien kehityksestä. On turha haikailla aikaa jolloin tuotantovoimat eivät kehittyisi tai kukaan ei muuttaisi minnekään – ei suomalainen Amerikkaan, tai kukaan Suomeen. Se on mahdottomuus. Muuttoliikkeitä tulee ja menee kapitalismin kehityksen mukaan. Voimme asennoitua tietyllä tavalla johonkin yksittäiseen muuttoliikkeeseen, mutta on nähtävä se osana kokonaisuutta, muuten sitä ei voida ymmärtää.

Kansat elävät ja kehittyvät. Nationalisteillä on kuitenkin yhä se pelko kuin amerikkalaisilla 100 vuotta sitten: pelko, että uusia ihmisiä tulee ja jokin muuttuu. He romantisoivat myyttistä menneisyyttä, jolloin kaikki oli harmoonista ”eikä ollut ulkomaalaisia”, mutta ei sellaista menneisyyttä ole koskaan ollut. Jos Suomeen muuttaa ihmisiä, ei sen tarvitse tarkoittaa uhkaa, vaikka kuten sanoin, kapitalismin oloissa se pakosti aiheuttaa lieveilmiöitä. Yksi asia on kuitenkin varma, kehitys ei pysähdy. Ei voida estää historian kulkua. Suomen kansalla on historia josta se on syntynyt ja tulevaisuus johon se kulkee.

Jos Suomen kansan kohtalo on, että osa muuttaa Ruotsiin ja osaltaan ruotsalaisia maahanmuuttajia ym. sulautuu sukupolvien saatossa osaksi suomalaista kansaa (puhumattakaan suomenruotsalaisista) niin ei se ole hyvä tai huono asia, se on vain fakta. Jos joku nationalisti-utopisti toivoo pysähtynyttä aikaa, jolloin Suomen kansa ei kehity, siitä ei poistuta eikä siihen liitytä, niin saa toivoa turhaan, koska se on sula mahdottomuus.

Maahanmuuttoa tai maastamuuttoa ei kannata katsoa eksistentiaalisena kriisinä. ”Mitä jos Suomi muuttuu tai kehittyy?” Suomi on aina muuttunut ja kehittynyt. Suomalaiset eivät suinkaan pudonneet valmiina taivaasta, vaan ovat kehityksen seuraus. Ei kannata ajatella Suomea jonain kokonaisena, muuttumattomana asiana, joka tärvääntyy jos siitä poistuu vanhoja elementtejä ja tulee uusia. Suomen kansa on monista paloista historian saatossa muodostunut elävä kokonaisuus.

KANSOJEN YSTÄVYYS

Marxilaiset kannattavat internationalismia eli eri kansojen ystävyyttä sekä vapaaehtoista kanssakäyntiä ja yhteistyötä. Marxilaiset kannattavat myös kansojen itsemääräämisoikeutta (josta voi lukea esim. Leninin teoksissa Kansakuntien itsemääräämisoikeudesta ja Arvostelevia huomautuksia kansallisuuskysymyksestä). Tämä tarkoittaa sitä, että kansat itse määräävät oman politiikkansa, taloutensa jne. sekä hallitsevat omia kulttuuriasioitaan.

Kansat itse päättävät kuuluvatko he esim. liittovaltioihin tai liittyvätkö muihin maihin. Tästä syystä Lenin myönsikin Suomelle itsenäisyyden, koska oli jo pitkään seurannut Suomen itsenäistymiskamppailua Venäjän keisarikunnasta.

Kapitalismi kuitenkin kääntää kansat toisiaan vastaan. Se on järjestelmä jossa toiset riistävät toisia, ja niin myös kansainvälisellä tasolla imperialismin kautta. Ihmiset eivät aina muuta toiseen maahan vapaasta tahdostaan vaan pakoon sotaa tai köyhyyttä. Vastaanottajamaassa heitä kohdellaan halpatyövoimana, ei saman arvoisina tovereina. Koko prosessi on altis synnyttämään riitoja.

Imperialismin ja köyhyyden runtelemista maista tulevat eivät myöskään aina sopeudu uuteen kotimaahan vaan heidät jätetään heitteille, he jäävät työttömiksi ja kenties joutuvat rikollisuuteen. Syy ei ole pahoissa ihmisissä tai eri ”roduissa”, eikä edes eri kulttuureissa. Toki jokaisella kulttuurilla voi olla taantumuksellisia vanhoillisia arvoja, jotka olosuhteet ovat luoneet, mutta ne eivät ole sen kulttuurin ydin.

Onko juopottelu osa suomalaisuutta? Ei ole. Onko esim. ruotsalaisten tai suomalaisten välinen riitely kulttuurillinen erityispiirre? Ei, se on ollut pikemminkin olosuhteiden luoma ohimenevä virhe. Eri kulttuurien kohtaamisen ei tarvitse olla ongelmallista, se riippuu vain järjestelmästä.

Liberaali uus-vasemmisto maalailee utopiaa jossa kapitalistinen maahanmuutto on kulttuurillisesti rikastuttavaa ja ongelmatonta. Todellisuudessa kapitalismi aiheuttaa globaalia epätasa-arvoa, joka synnyttää muuttoliikkeitä. Muuttajia kohdellaan sitten vain halpatyövoimana ja heidät jätetään heitteille. Lisäksi kantaväestöä yritetään kääntää heitä vastaan.

Samalla kun oikeisto-nationalistit syyttävät kapitalismin ongelmista ulkomaalaisia ja siten harhauttavat ihmisiä, liberaalit luulevat puolustavansa maahanmuuttajia kun he todellisuudessa puolustavat imperialismia: sen aiheuttamaa muuttoliikettä ja hyväksikäyttöä.

Hyvää tarkoittavien ihmisten on ymmärrettävä, että vapaaehtoinen muutto toiseen maahan ei ole ongelma, vaan kapitalismi, imperialismi ja niiden aiheuttama epätasa-arvo ja sota ovat ongelmia joille ei saa sulkea silmiä.

Tomi Mäkinen

pääsihteeri

Kommunistinen näkökulma: Maahanmuutto ja pakolaisuus

2 thoughts on “Kommunistinen näkökulma: Maahanmuutto ja pakolaisuus

 • 17.9.2019 14:34:sta
  Permalink

  Ehdottomasti oikeita päätelmiä ja todella hienosti kirjoitettu. Voisitko viisaana ja lukeneena sanoa, olenko oikeassa, kun pidän rahaa täysin vanhan aikaisena vaihdon välineenä ja ole sitä mieltä, että kommunismin kehityksen tavoite pitää olla raha korvaaminen tekoälyyn perustuvalla työn lisäarvoon, tuotteiden arvon ja niiden vaihdon kysynnän tyydyttämisen arvoon.

  Vastaa
 • 17.9.2019 23:44:sta
  Permalink

  Taas Tomilta hieno kirjoitus,asia on juuri näin,haastavaa on saada tämä tieto ymmärretysti menemään tavallisen kansalaisen päähän,ja se tosi asia,että perussuomalaiset ovat pääasiassa kapitalistien ja rahaporvareiden asialla.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *