Monet Kommunistisesta työväenpuolueesta ja sen toiminnasta kiinnostuneet toverit, joukossa myös Skp:n entisiä ja nykyisiä jäseniä, ovat esittäneet Ktp:lle kysymyksen Suomen kahden kommunistisen puolueen eroavaisuuksista. Olemme vastanneet kysymykseen yksityisesti. Nyt aika vastata myös julkisesti.

Olemme käyneet kahden kommunistisen puolueen ja yhden kommunistien yhdistyksen välisiä käytännön poliittiseen toimintaan liittyviä keskusteluja jo vuoden 2015 alkukesästä. Keskustelujen tuloksena kommunistit osallistuivat yhdellä vaalilistalla HOK-elannon vaaleissa, tukivat yhteisellä kannanotolla Postin lakkotaistelua ja päättivät Kapitalismin nykytila Suomessa-seminaarin järjestämisestä.

Vaikka em. käytännön politiikan kysymyksissä on aikaisempiin vuosiin verrattuna edistytty, ei se merkitse sitä, että kahden puolueen aatteelliset ja poliittiset erot olisivat siirtyneet taka-alalle tai jopa kadonneet. Ne ovat edelleen olemassa.

Julkaisemme tässä yhdelle toverille lähettämämme vastauksen kysymykseen, miten Ktp eroaa Skp:sta.

Ktp:n ja Skp:n erottaa toisistaan ideologia eli aatejärjestelmä. Tästä seuraa eroja myös päiväkohtaisissa tavoitteissa, politiikassa ja toimintatavoissa. Erot näkyvät vertailemalla puolueiden ohjelmia ja kannanottoja.

Ktp on vuonna 1988 perustettu marxilais-leniniläinen, vallankumouksellinen työväenluokan puolue. Puolueen päämäärä on kapitalismin kumoaminen, sosialismi ja kommunismi. Uusi Skp on Vasemmistoliitossa aikaisemmin toimineiden vuonna 1994 perustama puolue, jonka nykyinen aatejärjestelmä rajoittuu punavihreään kapitalismin kritiikkiin.

Yksi puolueita erottava iso päiväkohtainen poliittinen kysymys on suhtautuminen Euroopan unioniin. Ktp on koko Suomen EU-jäsenyyden ajan vuodesta 1995 vaatinut Suomea irti unionista. Emme ole osallistuneet EU-parlamentin vaaleihin. EU on mielestämme eurooppalaisen suurpääoman poliittis-sotilaallinen hanke työväenluokan alistamiseksi.

Skp on vuosi vuodelta kiinnittynyt yhä enemmän EU:n rakenteisiin, osallistunut EU-vaaleihin ja liittynyt vuonna 2009 Vasemmistoliiton ohella Euroopan vasemmistopuolueeseen. Puolue on osa EU-rakennetta ja se saa Euroopan unionilta merkittävää rahoitusta. Euroopan vasemmistopuolueeseen kuuluvilla eri puolueilla on EU-parlamentissa oma ryhmä, joka on liimautunut sosialidemokraattien ja vihreiden välipuolueeksi.

Puolueiden toimintatavoissa ja liittolaispolitiikassa on myös selviä eroja. Ktp osallistuu joukkoliikkeen rakennustyöhön ja kansalaistoimintaa luopumatta omasta ideologisesta työstä ja sosialismin/kommunismin päämäärästä. Olemme siis aina ja kaikkialla kommunisteja. Skp:n taktiikkana näyttää olevan liukeneminen kansalaisjärjestöihin, päämääränä vaalikannatuksen kasvu.

Suosittelemme tutustumista Ktp kotisivuilla julkaistuihin puolueen Periaateohjelmaan sekä ”Suomen kommunistisen liikkeen yhtenäisyyden palauttaminen” ja ”EU – kapitalistien kartellista imperialistiseksi liittovaltioksi” asiakirjoihin. Niissä on vastattu perusteellisesti monen toverin esittämään kysymykseen, miten Ktp eroaa nykyisestä Skp:sta.

Työkansan Sanomat 12/2016

Miten Ktp eroaa Skp:sta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *