Kommunistien tehtävä nykytilanteessa

Kommunistien pääasiallinen tehtävä nykyisessä tilanteessamme tulee olla marxilais-leniniläisten puolueiden vahvistaminen ja kasvattaminen. Näin on ainakin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, joissa vallankumouksellinen vasemmisto kärsii edelleen Itä-Euroopan ja Neuvostoliiton sosialismin romahduksen vaikutuksia. Samalla on analysoitava aikaisemman sosialismin vahvuuksia ja heikkouksia, onnistumisia ja epäonnistumisia. Tuolla rintamalla onkin tehty hyvää (joskaan ei vielä riittävää) työtä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Teorian jatkuva kehittäminen on tärkeää, mutta päätavoitteena on pidettävä puolueiden vahvistamista. Uuden nykyaikaisen sosialismin suunnittelu kaikissa yksityiskohdissaan tulee todelliseksi, eikä vain kaukaiseksi hypoteettiseksi kysymykseksi, sitten kun sosialismia aletaan rakentaa ja siihen päästääksemme tarvitaan vahvaa puoluetta. Kommunismi ei ole yksilöiden vaan joukkojen järjestäytynyttä toimintaa.

Puolueen rooli

Puolueen tulee ennenkaikkea toimia suunnannäyttäjänä eli etujoukkona. Se kokoaa riveihinsä työtätekevien joukkojen poliittisesti valveutuneimpia jäseniä ja pyrkii heidän kauttaan organisoimaan työväenliikettä ja osoittamaan oikean suunnan, tuomaan esille selkeitä poliittisia tavoitteita ja ratkaisuja sekä antamaan koko muulle liikkeelle ymmärryksen ja päämäärän jota kohti kulkea.

Mitä siis vaaditan tuollaiselta puolueelta? Puolueen tulee olla yhtenäinen ja avoimesti vaatia siirtymistä sosialismiin. Se ei voi olla vain löyhä yleisiä demokraattisia arvoja tai ihmisoikeuksia ja  parannuksia ajava järjestö vaan tieteelliseen sosialismiin, marxismi-leninismiin perustuva työväenluokan puolue, jonka järjestäytymisen periaatteena on demokraattinen sentralismi.

Puolue tarvitsee tieteellisen maailmankatsomuksen, jolla voidaan ymmärtää oikein ympäröivä maailma ja sen kehityksen lainalaisuudet. Tällaista maailman katsomusta kutsutaan dialektiseksi ja historialliseksi materialismiksi. Tieteen maailmankuvaa kutsutaan materialismiksi, dialektiikka taas kuvailee materian kehityksen lakeja.

Marxilainen puolue on väistämättä luokkakantainen, proletaarinen eli luo perustansa työväenluokkaan ja sen luokkataisteluun. Työn ja pääoman taisteluun oikein ymmärrettynä kiteytyvät kaikki kapitalistisen luokkayhteiskunnan ristiriidat: taloudellinen riisto, epädemokraattisuus, naisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kamppailut, imperialismin ideologia eli rasismi ja muukalaisviha. Nuo erilaiset epäkohdat nykymuodossaan ovat kapitalismin seurausta ja näyttäytyvät täydessä purevuudessaan juuri köyhälistölle ja työväenluokalle, eivätkä samalla tavoin koske rikkaita kuin köyhiä.

Puolueen täytyy myös olla aatteellisesti periaatteellinen ja itsenäinen. Se ei saa alkaa lipua porvarillisen ideologian virran mukana, vaan sen on analysoitava tietoisen marxilaiselta näkökannalta yhteiskunnan vallitsevia epäkohtia ja tehtävä omat johtopäätöksensä. Kapitalismissa yleisesti vallitseva ideologia on yleensä porvariston ideologiaa.

Puolueeseen liittyminen

Joillekin tulee puolueeseen liittymisestä sellaisia tuntemuksia etteivät he luota omaan teoreettiseen tms. osaamiseensa ja kykyihinsä tai pelkäävät vastuuta. Tässä vaiheessa on hyvä painottaa, että kukaan ei ns. “ole seppä syntyessään” vaan kaikki kommunistit opiskelevat uutta jatkuvasti, kukin oman kykynsä mukaan.

Eräs luonteva tapa tulla puolueen toimintaan on juuri yhdessä opiskelu, opintotoimintaan osallistuminen, opintokerhot yms. Tärkeintä ei ole synnynnäinen lahjakkuus vaan kiinnostus ja halu oppia. Ktp:llä on myös tänä vuonna toimintansa aloittanut  nuoriso-osasto, jossa toimiminen on sekin puoluejäsenyyteen kasvattava tie.

Kaikki puolueen työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Tärkeintä on halu toimia aatteen hyväksi, oman jaksamisensa, osaamisensa ja aikataulunsa mukaan. Tehtävää on yllin kyllin, jokaiselle jotakin. Puolueen jäsenet tietävät itse omat kykynsä ja tilanteensa ja toimivat vastuuntunnosta tehden sen minkä voivat.


Kommunistinen Työväenpuolue


Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta (Ktp) on vuonna 1988 perustettu tieteelliseen sosialismiin, marxismi-leninismiin perustuva työväenluokan puolue, jonka tavoitteena on sosialismin ja lopulta kommunismin rakentaminen.

Kuka voi liittyä?


Kehotamme jäseneksi aikovia ensimmäiseksi tutustumaan periaateohjelmaamme.

Jäsenhakemuksen Kommunistiseen työväenpuolueeseen voi tehdä 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy puolueen säännöt ja periaateohjelman, opiskelee ja kehittää tietoisuuttaan, toimii puolueessa kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan, maksaa jäsenmaksunsa (koska kukaan ei Ktp:tä elätä muut kuin jäsenet ja ystävät), sekä levittää puolueen pää-äänenkannattajaa Työkansan Sanomia.

Tarkemmat jäsenen velvollisuudet ja oikeudet ovat puolueen säännöissä. Katso https://www.ktpkom.fi/ ja https://www.ktpkom.fi/liity-puolueeseen/

Miten liityn?


Puolueeseen liitytään täyttämällä jäsenhakemus, joka voidaan toimittaa postitse tai sen voi täyttää puoluetoimistollamme (Tikkuraitti 11 A, 01300, Vantaa). Tapaamme mieluusti jäseneksi aikovia kasvotusten jos mahdollista.


Jos olet halukas jäseneksi, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse:
Puh. 09-8571022 tai  0442394197, Sähköposti  ktp@ktpkom.fi

Kuinka paljon on jäsenmaksu?


Jäsenmaksun suuruus riippuu tuloistasi. Jäsenmaksutaulukosta voi tiedustella lisää yhteystiedoista. Ktp ei saa rahaa valtiolta tai EU:lta vaan varamme tulevat jäsenmaksuista, lehtitilauksista ja lahjoituksista.

Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Miksi liittyä puolueeseen?

2 thoughts on “Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Miksi liittyä puolueeseen?

 • 2.12.2018 15:28:sta
  Permalink

  Voiko kysymystä puolueeseen liittymisestä tuon paremmin ilmaista!

  Vastaa
 • 2.12.2018 21:05:sta
  Permalink

  No jos ei kysymystä, niin ainakin asiaa voi lähestyä toisin, kuten eräässä kohdin Marx teki!
  Kapitalistien tuotantoprosessissa ihminen on prosessia varten, eikä prosessi ihmistä varten, kuten pitäisi olla.
  Pohdittuani asiaa tämä yllä oleva Marxin ajatus putkahti) mieleeni,
  Tätä yhteiskunnallista ongelmaa ei voida ratkaista kapitalismin diktatuurilla, vaan ja ainoastaan työväenluokan (historia – tieteellisellä) materialismilla, joka tekee siitä näin purevaa satiiria.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *