Ktp:n 23. edustajakokous pidettiin 19.-20.5. Suomenlinnassa, Helsingissä. Kokous hyväksyi jatkokäsittelyn pohjaksi asiakirjan kapitalismista Suomessa. Päätimme, että asiakirjaa työstetään vielä ja seuraava keskusneuvoston kokous hyväksyy sen lopullisesti. Ennen muuta on tärkeää arvioida lisää sitä, kuinka kapitalismi uusintaa itseään.

Vaikka maapallon tilanne näyttää varsin lohduttomalta ihmissivilisaation kannalta, meille tarjotaan olettamusta ikiliikkujasta:  kriisejä tulee ja menee, politiikkaa sopeutetaan, teknologiaa uudistetaan ja kapitalismi elpyy taas. Kaikki jatkuu niin kuin ennenkin.

Oxfordin yliopistosta olevan taloustieteilijä Kate Raworthin mallin mukaan  ihmisten hyvinvointi ostetaan kuluttamalla liikaa maailman resursseja ja pilaamalla ympäristöä. Suomikin täyttää Rawortin mukaan inhimillisen hyvinvoinnin mittarit, mutta on jo vuoden ensimmäisten kuukausien aikana (11.4. WWF:n mukaan) kuluttanut osansa maapallon biokapasiteetista. Loppuvuosi on ylikulutusta.

Näinhän se varmaan on. Johtopäätöksistä ollaan vaan eri mieltä. Niinpä HS:n 28.5.Rawortin mallista julkaisemassa artikkelissa Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju katsoo, että ”talouskasvun tavoittelusta luopuminen ei ole mahdollista ilman, että hyvinvointivaltiosta pitää luopua”. Pitää kuitenkin kysyä kenen talouskasvusta ja mistä hyvinvointivaltiosta. Rawortin mallia voidaan käyttää myös leikkauspolitiikan perusteluksi.

Kuka hyötyy ylituotannosta ja luonnon riistosta?

Rawortin malli ei ota huomioon sitä, kuka todellisuudessa hyötyy kapitalismiin kuuluvasta luonnon ylikuormittamisesta.  Ilmeistä on, että suomalaisen kapitalismin osallistumisesta maapallon ylikulutukseen hyötyy kapitalistien lisäksi osa Suomen väestöstä. Heidän henkilökohtainen etunsa on, että jatketaan niin kuin ennenkin. Tässä joukossa ovat mm. kokoomuspuolueen puoli miljoonaa äänestäjää, joista huomattava osa kuuluu työväenluokkaan.

Toki systeemin kannattajia on muuallakin. On tavallaan pakko, sillä työpaikka on säilytettävä ja perhe elätettävä. Työväenluokan näköalan ei kuitenkaan tarvitse rajoittua porvarin tavaramaailman tavoitteluun. Työväestö tekee kaiken työn. Siispä työläiset ovat myös kiinnostuneita siitä, millainen hyvinvointi tuotetaan, kenelle ja millaisin ympäristöseurauksin.

Tulonjaosta on kysymys. Kai Kontturin mukaan vuonna 2016 Suomen kansantulo oli 234,3 miljardia euroa. Siitä käteen jäävien palkkojen osuus oli 39,7 mrd, sosiaaliturvan 27,8 mrd, julkisen talouden 63,8 mrd ja yksityisten voittojen 103 mrd euroa.

Työläinen tuottaa kapitalistille voittoa eli lisäarvoa niin, että vähempikin riittäisi. Mutta ratkaisu ylituotantoon ja -kulutukseen ei löydy kapitalismin sääntelystä, kansan- tai viherkapitalismista, vaan kapitalismin kaatamisesta. Siksi tarvitaan työväenluokan valta ja sosialismi.

Ktp:n asiakirjoissa vastaukset talouskasvuun ja hyvinvointiin

Puolueen talouspoliittinen asiakirja määrittelee selkeästi yhteiskunnan perusristiriidan:

”Yhteiskunnan pieni vähemmistö kuuluu kapitalistiluokkaan, joka omistaa suurimman osan tuotantovälineistä ja joka liittoutuu omistuksineen yhä kiinteämmäksi osaksi kansainvälistä suurpääomaa. Suuri enemmistö kuuluu tuotantovälineitä omistamattomaan työväenluokkaan, joka tuottaa työllään kaiken yhteiskunnan toimeentuloon ja kehittämiseen tarvittavan uuden arvon ja työnantajille jäävän lisäarvon. Enemmistöryhmään kuuluvat myös omalla työllään elävät viljelijät ja ammatinharjoittajat.

Yhteiskuntamme perusristiriita on työn ja pääoman välinen ristiriita. Työ on luonteeltaan yhteiskunnallista. Yhteiskunnan kaikki perusongelmat aiheutuvat työtätekevien ihmisten työllä tuotetun lisäarvon riistosta ja epäoikeudenmukaisesta työn tulosten jaosta, mikä johtuu tuotantovälineiden kapitalistisesta yksityisomistuksesta.

Kapitalistit käyttävät tänäänkin oikeistopolitiikan tuella työtätekevän ihmisen tuottaman uuden arvon entistä suurempien pääomien kasaamiseen, oman kilpailullisen asemansa lujittamiseen ja kaikkeen sellaiseen, mikä pönkittää yksityisen kapitalistin tai kapitalistiryhmien etua. Työtätekevien ihmisten työn tulokset käytetään kapitalistien etujen puolustamiseksi yhä suuremmassa määrin myös asevarusteluun. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi kapitalisteilla ovat apuna kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää ihannoivat ja sen puolesta toimivat hallitukset, puolueet, järjestöt ja luokkasovun säilyttämisen puolesta toimiva yhteiskunnan päällysrakenne.”

”Kapitalistinen talousjärjestelmä ja tuotantovälineiden yksityinen omistus eivät tule ratkaisemaan aikamme perusongelmia. Kapitalismin voimistunut ote maailmassa on johtamassa yhä syvempiin kansallisiin ja kansainvälisiin ristiriitoihin johtaen elintason laskuun suurimmalle osalle ihmisiä.

Samalla kansainvälinen suurpääoma yhdessä sitä tukevan poliittisen vallan kanssa on syöksemässä maailman sotaan taistelussa luonnonvaroista, markkina-alueista ja vallasta. Ainoan kestävän ratkaisun kansakuntien oikeudenmukaiselle elämälle ja riittävälle toimeentulolle voi luoda vain poliittinen suunta kohti sosialismia.”

Työkansan Sanomat 8/2018

Tilaa Työkansan sanomat, vuosikerta (14 nroa) 35 €. Puhelin: 0442394197,  Sähköposti: ktp@ktpkom.fi Seuraava numero ilmestyy kesätauon jälkeen 24.8.

Ktp:n puheenjohtaja Mikko Vartiainen: Kenen talouskasvusta ja hyvinvoinnista on kyse?

Hakutulokset “Ktp:n puheenjohtaja Mikko Vartiainen: Kenen talouskasvusta ja hyvinvoinnista on kyse?

  • 13.6.2018 15:37:sta
    Permalink

    Erittäin terävää ja tärkeätä asiaa,hyvä KTP!

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *