Kapitalismia ei voi korjata. Se on ihmisvastainen järjestelmä, sillä se perustuu ihmisen toiseen ihmiseen kohdistamaan riistoon. Miksi on näin?

Siksi, että kapitalismin tavoitteena ei ole ihmisen hyvinvointi vaan yksityinen voiton tavoittelu. Kapitalismi on tavaran tuotantoon perustuva yhteiskunta, jossa ihmisen aika ja elämä, hänen fyysinen ja henkinen työnsä sekä ympäröivän luonnon raaka-aineet käytetään yksityisen voitontavoittelun hyväksi.

Kapitalistisen yhteiskunnan liikevoimana on rahan ja pääomien kiertonopeuden kasvattaminen. Tämän vuoksi järjestelmä pyrkii poistamaan kaikki esteet työvoiman joustavalta käyttämiseltä, tavaroiden ja palveluiden kaupalta sekä pääoman liikkumiselta. Kapitalistien edun vuoksi Suomi liitettiin vuoden 1995 alusta Euroopan yhteisöihin. Kaikkien Suomen EU-ajan hallitusten tehtävänä on ollut käyttää EU:n antamat mahdollisuudet suomalaisten kapitalistien ja porvariston menestymisen hyväksi.

EU on myös avannut toisen tien kapitalismille laajentua. EU on mahdollistanut Suomen luonnonvarojen ja ihmistyön sitomisen osaksi kansainvälisen kapitalismin tarvetta kasvaa. Me täällä Suomessa näemme sen kansainvälisinä suuryhtiöinä hyödyntämässä maatamme ja sen väestöä. Me kaiken vaurauden luovat työtätekevät ihmiset ja luonnon ja ympäristömme vaalijat olemme pelkkä imperialismin saalis ja markkina-alue.

Ktp ei ole luokkasovun puolue, emme pyri hallitukseen yhdessä porvariston edustajien kanssa. Emme ryhdy kapitalismin talonmiehiksi.

Ktp on työväenluokan puolue. Peruslinjamme on työväestön järjestäminen luokkataisteluun maatamme hallitsevaa porvaristoa ja sen järjestelmää, kapitalismia vastaan. Tavoitteemme on porvariston diktatuurin kaataminen kaikkien työtätekevien yhteisvoimalla. Työväenluokan tavoite voi olla vain työväen valta, sosialismi. Sanomme tämän suoraan ja kiertelemättä.

     ◊    ◊    ◊

Kiitos kaikille Ktp:n jäsenille ja ystäville kuluvasta vuodesta. Työmme on ollut menestyksekästä. Perusjärjestömme kokoontuvat säännöllisesti ja ohjaavat työpaikoilla ja järjestöissä toimivia tovereitamme. Opintotoimintamme kasvaa. Työkansan Sanomien asema luokkataistelun suunnannäyttäjänä vahvistuu. Kotisivumme päivittäinen lukijamäärä jatkaa tasaista kasvuaan. Olemme vakiinnuttaneet asemamme työväenluokan tietoisimpana etujoukkona ja suunnannäyttäjänä.

Vuonna 2018 on kulunut 100 vuotta Suomen työväen vallankumouksesta. Kulunutta aikaa on arvioitava ja kokemuksista opittava. Ensi vuonna on myös kulunut 100 vuotta Suomen vanhan kommunistisen puolueen perustamisesta. Ktp perustettiin 30 vuotta sitten 1988 jatkamaan vanhan SKP:n työtä marxilais-leniniläisenä luokkataistelupuolueena. Näissä merkeissä järjestämme toukokuussa puolueemme 23. edustajakokouksen.

Eteenpäin toverit!

Työkansan Sanomat 14/2017

Ktp:n puheenjohtaja Mikko Vartiainen: Ktp ei alennu kapitalismin talonmieheksi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *