Ktp:n puheenjohtaja Mikko Vartiainen: Ktp vaatii metsäyhtiöitä kuriin – avohakkuut on kiellettävä

Suomessa toimivat kansainväliset metsäyhtiöt suunnittelevat uusien sellutehtaiden perustamista. Niitä kutsutaan imagosyistä biojalostamoiksi, joiden uudet sellutuotteet korvaavat hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa muovin ja tekstiilikuitujen tuotantoa. Sellutehtaita ajetaan Suomen niemelle vaihtoehtoisena tuotantona, joka osaltaan pelastaa maailman käynnissä olevalta ilmastomuutokselta (VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin, Kirkko & Koti 29.5.2019). Johtopäätös on selvä: metsiä voidaan kaataa huoletta, sillä niitä ei tarvita hiilinieluina.

Tosiasiassa nämä ”biotuotetehtaat” valmistavat selluloosaa, josta valmistetaan wc-paperia ja kartonkia. Nillä on kasvava kysyntä Euroopan, Kiinan ja Amerikan markkinoilla. Suomen metsät muutetaan kasvavan kapitalistisen tavarakaupan tarvitsemiksi pakkausmateriaaleiksi.

Tällaisia uusia hankkeita ovat Kemijärven Boreal Bioref pääomistajinaan kiinalaiset suuryhtiöt, Metsäliitto osuuskunnan hallinnassa olevan Metsä Groupin Kemin Pajusaaren Polar King -biotuotetehdas ja kiinalaisen pehmopaperivalmistajan Henganin hallitsema Kuopion Savon Sellun alueelle tuleva FinnPulpin  maailman suurin havusellutehdas.

Hallitus sallii metsäkapitalistien ryöstöretken

Antti Rinteen hallitus ei aseta esteitä tälle uudelle metsäkapitalistien ryöstöretkelle. Hallitus ei vastusta uusien sellutehtaiden avaamista, vaan antaa metsäkapitalistien itsensä päättää tehtaidensa kohtalosta. Vihreät tulevat kiltisti nielemään metsäkapitalistien haluamat sellutehtaat. Opportunismiahan se on, mutta kaiken voi aina selittää pienemmän pahan politiikalla. Vähän niin kuin vihreiden luopumisen ydinvoiman vastustamisesta.

Hallitus noudattaa metsäkapitalistien tahtoa, kuten hallitukset ovat koko Suomen itsenäisyyden ajan tehneet. Tällä on pitkät perinteet, lähtien 1920-30 luvuilla käynnistyneistä Pohjois- ja Itä-Suomen ryöstöhakkuista aina vuoden 1948 harsintajulkilausuman laillistamiin ja edelleen jatkuviin avohakkuisiin ainoana metsälain käytännössä sallimana metsänhakkuumenetelmänä.

Metsäyhtiöt ottivat 1950-luvulta alkaen avohakkuita varten käyttöön suuret metsäkoneet, jotka syrjäyttivät itsenäisyyden ajan maareformeissa luodun pientilaverkoston tarjoaman metsätyövoiman. Ilman metsätyötä elinkelvottomaksi muuttunut maaseutu tyhjeni parissa vuosikymmenessä `suuressa muutossa` etelän ja Ruotsin kaupunkeihin.

Suomen metsäteollisuus toimii jo nyt tuontipuun varassa

Nyt elämme edelleen tyhjenevän maaseudun ja sen yhä uhanalaisemman metsäluonnon Suomessa. Jo nyt metsäteollisuus toimii ulkomailta, pääasiassa Venäjältä  tuodun puun varassa. Sitä tuodaan keskimäärin 10 miljoonaa kuutiota vuosittain (Metsäteollisuus, Juha Palokangas 19.10.2016).  

On selvää, että Suomen omat metsävarat eivät riitä uusien sellutehtaiden perustamiseen. Yksikin uusi tulossa olevista sellutehtaista tarkoittaa metsänhakkuiden voimakasta lisäämistä, metsän kiertonopeuden kasvattamista (puut kaadetaan nuorempina) ja metsäluonnon köyhtymistä.

Metsät eivät ole vain hiilinieluja

Poliittisessa keskustelussa metsien merkitys on pelkistynyt ilman hiilidioksidia nieleväksi luonnon mekanismiksi, hiilinieluiksi.  Tätä mieltä näyttävät olevan kaikki hallituspuolueet. Sdp:n Sanna Marin tiivisti EU-vaalitentissä (MT 16.5.) näkökulman näin: ”Jos nielut kasvavat, hakkuita voidaan kasvattaa”. Tämä kanta sivuuttaa metsät eliölajien monimuotoisina luonnon ympäristöinä. 

Ainoana puolueena ja eduskunnan ulkopuolelta Ktp vaati avohakkuiden kieltämistä ja jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon siirtymistä. Tämä voidaan toteuttaa uudistamalla metsälakia. Ihmisyhteisöjen on sopeuduttava luonnon asettamiin reunaehtoihin. Kyse on ihmisen elinehtojen säilymisestä ja luonnon monimuotoisuudesta maapallolla. Porvarillisen Suomen valtion 100 vuotta sallima ja edistämä metsien kapitalistinen riisto on johtanut siihen, että maamme joka yhdeksäs eliölaji on uhanalainen.

Metsissä elää 833 eli 31,2 prosenttia uhanalaisista lajeista. Metsien avohakkuut ovat suurin syy eliölajien uhanalaisuuteen. Ihmisen ja luonnon ympäristön sopusointua ei ole mahdollista saavuttaa kapitalistisen tuotantotavan vallitessa. Tarvittava ympäristövallankumous on mahdollinen vain suunnitelmataloudessa, joka tulee kapitalismin anarkian tilalle.

Ktp:n puheenjohtaja Mikko Vartiainen: Ktp vaatii metsäyhtiöitä kuriin – avohakkuut on kiellettävä

Hakutulokset “Ktp:n puheenjohtaja Mikko Vartiainen: Ktp vaatii metsäyhtiöitä kuriin – avohakkuut on kiellettävä

  • 27.6.2019 22:07:sta
    Permalink

    Yhdyn täysin tässä kirjoituksessa esitettyihin näkemyksiin. Metsäyhtiöiden vaikutus maaseudun tyhjenemiseen on yksi tärkeimmistä. Nykyinen päätehakkuuvaltainen metsänkorjuujärjestelmä ei ole edes metsänomistajien edun mukaista puhumattakaan luonnon kestävästä käytöstä. Kanto- ja hankintahinnan mitätön ero ylläpitää metsäyhtiöiden monopolia hakkuumarkkinoilla. Hankintahinta olisi määrättävä korjuutyön todellisten kustannusten mukaisesti ottaen huomioon moottorisahamiehen ja juonnon kustannukset, jotka vaihtelevat monesta eri tekijästä johtuen.

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *