Ktp:n puheenvuoro Ruotsin kommunistisen puolueen järjestökokouksessa

Hyvät toverit!

Tulevaisuuden ennustamisen mahdottomuuden vuoksi voi selvän kuvan saaminen sosialismin ja kommunismin tulevaisuudesta näyttää haastavalta. Haluamme tässä puheessamme esittää eräitä seikkoja siitä miltä sosialismi kommunismin ensimmäisenä vaiheena näyttäisi.

Sosialististen pohjoismaiden luonne – menestyksekkäästi loppuun saatetun tuotantovälineiden valloituksen jälkeen – riippuu sosialistisen vallankumouksen aikaisista olosuhteista. Armeijoiden ja tiedustelupalveluiden olemassaolo riippuu kuinka uhattu vallankumouksemme on. Emme saa unohtaa tavoitteenamme olevan vapaus valtion väkivaltakoneistosta, eli kommunismi, jota aina sinnikkäämmin ja joutuisammin tavoitellessamme täytyy meidän muistaa edeltäjiemme erehdykset valtion vallankäyttöä koskien. Sosialismin aikana, aikana jolloin porvariston diktatuurin syrjäyttää proletariaatin diktatuuri, on keskeistä hävittää ne välineet, joita vallasta syösty porvaristo kapitalismin palauttamiseksi tarvitsee. Kapitalismin elpymisen estämiseksi tulee perustaa uusi työväenvaltio, jonka kasvattama uusi sosialismia ja kommunismia rakentava sukupolvi tulee estämään ihmisten toisiaan kohtaan kohdistaman kaikkinaisen riiston paluun. Tämä välttämätön vaihe, sosialismi, on täynnä vaikeuksia, joiden voittaminen on kommunismin saavuttamisen ehdoton edellytys.

Puhuttaessa valtiosta, työväenluokan vallan tulee rakentua sitä edeltävän porvariston diktatuurin eliminoiville demokraattisille periaatteille, tarkoittaen porvarillisen parlamentin olemassaolon päättymistä, ja sen korvaamista demokraattisemmilla instituutioilla ja metodeilla paikallisen tason vallankumouksen voiton varmistamiseksi, joskin jää nähtäväksi näiden instituutioiden ja metodien käytännön toteutus, perustuivat ne sitten sähköiseen demokratiaan, leniniläiseen konseptiin neuvostoista, tai johonkin siltä väliltä.

Maanlaajuisen vallankumouksen voittokulun aikanakaan emme me, kommunistit, saa menettää valppauttamme ja kyvykkyyttämme avustaa teoreettisella ja käytännöllisellä tasolla työväen kulkua kohti kommunismia. Emme saa toistaa Neuvostoliiton kommunistisen puolueen loppuvuosina tekemiä virheitä, jolloin puoluejäsenyys oli yhteiskunnassa etuoikeus. Kommunistina oleminen ei saa olla etuoikeus, vaan sen tulee olla velvollisuus.

Kapitalistiset suhteet hävittämällä on teknologia mahdollista valjastaa vielä viime vuosisataakin paremmin kommunismin saavuttamiseksi; teollisuuden ja muiden palveluiden automatisaation potentiaali on mielenkiintoinen. Pitää muistaa, että kyseinen meneillään oleva kehityssuunta ei kapitalismin aikana sen sisimmästä luonteesta johtuen hyödytä, vaan pikemminkin haittaa työläisiä. Automatisaation aiheuttama työttömyys ei sen perimmäisen mahdottomuuden vuoksi vaikuta työväenluokkaan sosialismissa, jossa työ on ihmisoikeus eikä etuoikeus, ja kaikkinaiset kulttuurillisia ja etnisiä konflikteja aiheuttavat avainasiat tulevat täystyöllisyydessä häviämään.

Voittomotiivin poistaminen tulee myös nostamaan kulttuurin laatua yhteiskunnassa, jossa media ei enää ole markkinoiden kahleissa. Kuten kuuluisa amerikkalainen elokuvaohjaaja George Lucas on sanonut: ”Yksi eläköitymiseni syistä oli kyvyttömyyteni tehdä enää suosittuja elokuvia, koska olemme luoneet järjestelmän jossa rahaa ei saa menettää. Tästä johtuen on pakko tehdä juuri tietynlaisia elokuvia. Kuten olen aina sanonut, Neuvostoliiton vielä ollessa olemassa ihmiset usein kysyivät että eikö olekin hyvä olla Amerikassa, johon vastasin tietäväni monta neuvostolaisohjaajaa joilla on enemmän taiteellisia vapauksia kuin minulla, sillä heidän täytyy ainoastaan välttää hallinnon arvostelua. Kapitalismissa on mukauduttava markkinoiden ahtaisiin raameihin.”

Toivomme puheessamme osallistuneemme keskusteluun sosialismin tulevaisuudesta, mutta meidän on muistettava taistelun olevan ainoa keino yhteiskuntamme merkittävään muuttamiseen. Toivomme kaikille menestyksekästä konferenssia.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Ktp:n puheenvuoro Ruotsin kommunistisen puolueen järjestökokouksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *