Syy miksi suostuin JHL:n edustajistovaaleihin ehdokkaaksi on selvä. Ammattiyhdistysliike, JHL mukaan luettuna, on jo vuosikymmeniä ollut lamaannuksen tilassa. Kiky-sopimus on yksi selvä esimerkki tästä tilasta.

JHL on ollut enemmän huolissaan työnantajista kuin jäsenistään. Myös työttömät on jätetty oman onnensa nojaan. Ja tällä nykyisellä linjalla työttömiä on tullut vauhdilla vain lisää.

Työnantajat ovat käyttäneet vanhaa taktiikkaa menestyksellä. Esimerkiksi yt-neuvottelujen on kerrottu koskevan 100 työntekijää. Lopulta 50 on irtisanottu, mikä on ollut alunperinkin työnantajan tavoite. Tämän pyörityksen jälkeen ay- liike on voinut esiintyä ikään kuin ”torjuntavoiton” saneena, vaikka tappio on ollut täydellinen ja ay-liike antautunut täysin.

Vuosikymmeniä on ”pelailtu” epätyypillisillä työsuhteilla, määräaikaisuuksilla, palkkatukitöillä ja ilmaisella eli orjatyöllä, mutta kilpailukykyä pitäisi tästä vieläkin parantaa. Ei tule onnistumaan!

JHL:n lehti raportoi lakonisesti kuinka paljon ja missä on taas irtisanottu työntekijöitä. Lehdessä keskitytään epäolennaisuuksiin. Kaikki paitsi jäsenet ovat alistuneet JHL:ssä vallitseviin olosuhteisiin. Jäseniä johdetaan harhaan ja yritetään näin saada heidätkin tyytymään vallitsevaan tilanteeseen. Tämä johtuu osittain nykyisestä yhteiskunnan tilasta ja kansanvastaisesta eduskunnasta, joka on poistanut mm. perustuslaista työn erityisen suojelun.

JHL:ssä on noin 220 000 ja SAK:ssa yli miljoona jäsentä, jotka voivat muuttaa tilanteen työntekijän eduksi, jos vain johto, toimijat ja edustajat ovat tarmokasta ja periksi antamatonta väkeä. Nykyisellä johdolla muutoksesta on kuitenkin turha haaveilla. Se on byrokratisoitunut ja haluton voimaton taistelemaan jäsenistönsä puolesta.

– Mielestäni kuntien tehtävänä on tuottaa palveluja omalla työvoimalla ja työllistää – ei terveyspalvelujen yhtiöittämiselle ja yksityistämiselle.

– Ei työehtosopimusten Suomen mallille, palkkojen polkemiselle  ja työehtojen heikentämiselle.

– Kannatan työajan lyhentämistä palkkoja alentamatta, Kiky-sopimuksesta irtaantumista, julkisten palvelujen turvaamista ja tärkeimpien jäsenistöä koskevien sopimusten ja asioiden alistamista jäsenäänestykseen.

– JHL:n jäsenistön vaatimusten toteuttaminen ja etujen turvaaminen edellyttää irtaantumista liiton nykyisestä EU-myönteisestä linjasta. On erottava EU:sta ja eurosta.

– Kansallisomaisuuden myynti on lopetettava – yksityistämisen sijaan kansallistamisen ohjelma.

Muistakaa äänestää.

Työkansan Sanomat 2/2017

Ktp:n varapuheenjohtaja Jarmo Knuutila: JHL:n edustajistovaaleista

Vastaa