Kuuban vallankumouksesta 60 vuotta – vallankumous antoi kuubalaisille uuden suunnan

Joulukuun 2. päivänä 1956, 82 sissiä rantautui Fidel Castron johdolla Kuubaan. Jouduttuaan armeijan väijytyksen kohteeksi vain 12 henkeen kutistunut joukko ryhmittyi uudelleen vuoristossa. Kuuban vallankumous oli alkanut. Seuraavan viiden vuoden aikana tästä kasvoi sissiarmeija, joka tukeutui maaseudun viljelijäköyhälistöön ja kaupunkien työväenliikkeeseen.

Vallankumoukselliset lupasivat maareformia sekä helpotusta taloudelliseen epätasa-arvoon ja työväestön kurjuuteen. 1959 Castron vallankumousliike syöksi vallasta USA:n tukeman sotilasdiktaattorin Fulgencio Batistan ja alkoi rakentaa Kuubaan uutta hallintoa.

Vallankumous piti lupauksensa

Vallankumouksen ideologia oli alunpitäen vasemmistopopulistinen ja sen ohjelmassa sekä tukijoissa oli sosialistisia elementtejä. Luokkataistelun kiihdyttyä liike sai tietoisesti marxilais-leniniläisen kommunistisen luonteen.

Vallankumous piti lupauksensa: tehtiin maareformi, suurtilallisten maat jaettiin maaseudun köyhälistön käyttöön, osuuskunnille tai kansallistettiin. Teollisuutta otettiin valtion haltuun. Tämä koski myös ulkomaalaisten jättiyritysten omistuksia, jotka olivat aiemmin dominoineet ja hyväksikäyttäneet Kuuban taloutta.

Entinen yläluokka tukeutuen USA:n apuun alkoi välittömästi tehdä tuhotyötä vallankumousta vastaan ja valmistelemaan oman valtansa ja etuoikeuksiensa palauttamista.

Sikojenlahden maihinnousu

USA:n ja Kuubasta poistuneiden kapitalistien suunnitelmat vallankumouksen tuhoamiseksi johtivat 1961 Sikojenlahden maihinnousuun. Noin 2000 CIA:n kouluttamaa sissiä hyökkäsi Kuubaan amerikkalaisten lentokoneiden tukemana.

Hyökkäys oli kuitenkin täydellinen fiasko, sillä vallankumous oli voittanut puolelleen Kuuban kansan. 200 000 kansalaista liittyi miliisiin, joka sai aseistusta ja koulutusta vallankumoukselliselta hallinnolta. Näin kapitalistien hyökkäys kärsi murskatappion muutamassa päivässä. Maihinnousu osoitti luokkataistelun kiristyneen äärimmilleen kapitalistien turvautuessa aseelliseen väkivaltaan sekä USA:n imperialismin apuun.

Marxismi on osoittanut, että työläisten ja kapitalistien edut ovat keskenään yhteensovittamattomat – jos toinen voittaa edes vähän niin toinen häviää samassa suhteessa.

Sosialismin tuloksena lapset pääsivät kouluun

Ennen vallankumousta koulutus oli vain harvojen etuoikeus. Vielä 1959 vain 20 % kuubalaisista osasi kunnolla lukea. Tämä johtui siitä, että lapset joutuivat töihin hyvin varhaisessa vaiheessa ja opetus oli puutteellista. Kuuban maaseutu oli alikehittynyttä ja palvelut ja koulutusmahdollisuudet olemattomia. Vielä samana vuonna (1959) perustettiin lähes tuhat koulutuspaikkaa lukutaidon opettamiseksi ja vapaaehtoiset kiersivät opettamassa maaseudulla. Rikkaiden eliittikoulut kansallistettiin ja peruskoulu tehtiin kaikille pakolliseksi ja ilmaiseksi.

Tänä päivänä Kuubassa vallitsee yleinen lukutaitoisuus. Yliopistokoulutus on myös täysin ilmaista ja jopa porvarillinen Maailman Pankki myönsi 2014 raportissaan, että Kuuballa on koko Latinalaisen Amerikan paras koulutusjärjestelmä. Elämä on huimasti parantunut sosialismin myötä ja sellaiset asiat, jotka siirtomaa-kapitalismissa olivat vain harvojen saatavilla, ovat nyt kaikkien kansalaisten aivan perusoikeuksia.

Monet Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Aasian kapitalistiset maat ja niiden miljardit asukkaat ovat edelleen samassa tilassa kuin Kuuba ennen sosialismia, eli lapset eivät pääse kouluun. Me harvat länsimaalaiset monesti unohdamme että juuri nuo maat, joissa asuu enemmistö maailman väestöä, edustavat oikeaa kapitalismia, siis kapitalismia sellaisena kuin se näyttäytyy suurimmalle osalle ihmisistä.

Maailmansotien jälkeen länsimaat pyrkivät tarjoamaan kansalaisilleen hieman siedettävämmät olot ehkäistäkseen vallankumouksia kylmän sodan aikana, mutta suurimmassa osassa maailmaa kapitalismi näkyy täydessä raakuudessaan. Rikkaat länsimaat kuuluvat kapitalismin harvoihin onnekkaisiin ja ne dominoivat maailman taloutta, pystyen keinotekoisesti ylläpitämään korkeampaa elintasoa kaikkien muiden kustannuksella. Sosialismi kuitenkin pystyy tarjoamaan ihmisille heidän tarvitsemansa asiat myös köyhemmissä maissa muita kansoja riistämättä ja on siten ainoa kestävä järjestelmä, jolla on realistiset tulevaisuuden näkymät.

Siirtomaahistoriasta huolimatta talous monipuolistui

Ennen vallankumousta Kuuballa oli hyvin tyypillinen siirtomaan talous, se keskittyi tuottamaan luksustuotteita ulkomaisille markkinoille samalla kun oma maa jäi kehittymättömäksi ja oma kansa kärsi puutetta. Suurilla tiloilla kasvatettiin sokeria, kahvia ja tupakkaa. Havanna toimi myös Amerikan rikkaiden turistikohteena, jossa rahalla sai mitä vain. Samaan aikaan Kuuban köyhälistö kärsi.

Vallankumouksen jälkeen asiat paranivat. Kuuba on toki edelleen kuuluisa turismista ja sikareistaan, mutta järjestäytynyt rikollisuus, prostituutio ja uhkapeli ovat väistyneet. Maan talous on monipuolistunut, kansan ruokkimiseksi oli tärkeää kehittää sosialistinen maataloussektori. Kuuba on myös koneistunut ja sillä on kehittynyt kaivosteollisuus. Lisäksi maa on kuuluisa saavutuksistaan lääketeknologian alalla.

Kuubasta lääketieteen huippuosaaja

Kuuba on kuuluisa lääkäreistään. Ihmisiä kautta maailman matkaa Kuuban kansainväliseen lääkärikouluun, jossa opiskelu on myös ulkomaalaisille ilmaista. Afrikan, Aasian, Karibian ja Latinalaisen Amerikan köyhistä kapitalistimaista tulee ihmisiä, joilla ei omissa maissaan ole mahdollisuuksia opiskella lääketiedettä.

Jopa Amerikkalaisia opiskelee Kuubassa, sillä vaikka USA rikastuu imperialistisella rosvouksella, sen kapitalismissa koulutusta ei tarjota ilmaiseksi, vaan se on erittäin kallista. Opintovelka onkin siellä kehittynyt suureksi kriisiksi. Kuuba kouluttaa ulkomaalaisia lääkäreitä siihen, että he kotimaahansa palattuaan pitävät huolta köyhästä kansasta.

Kuubalaiset elävät amerikkalaisia pidempään (keskimäärin 80-vuotiaiksi) vaikka tupakointi laskeekin eliniänodotetta. Kuubassa on myös tehty suuria harppauksia keuhkosyövän hoidossa. Amerikkalainen George Keays kertoi USA TODAY-lehdelle matkustavansa Kuubaan saadakseen sieltä hoitoa. USA kieltää kansalaisiltaan Kuubaan matkustamisen, mutta Keays sanoo, että jollei hän riko tuota lakia hän kuolee. Hän ei ole ainoa, vaan monet Amerikkalaiset potilaat kiinnostuivat Kuuban kehittämästä maailman ensimmäisestä keuhkosyöpärokotteesta jo 2015 kun siitä tiedotettiin laajemmin muulle maailmalle.

Naisten oikeudet huimasti parantuneet

Ennen vallankumousta Kuuba oli mafian temmellyskenttä. Uhkapeli sekä prostituutio rehottivat valtoimenaan ja Kuubaa nimitettiinkin Latinalaisen Amerikan bordelliksi. Kaksi vuotta vallankumouksen jälkeen tehdyssä tutkimuksessa todettiin maassa olevan vielä noin 150 000 prostituoitua.

Koulutus ja työllistymismahdollisuuksien tarjoaminen Kuuban naisille sai kuitenkin 1960-1990 välisenä aikana prostituution häviämään lähes olemattomiin. Prostituutiota ilmeni taas 90-luvun taloudellisten vaikeuksien vuosina, mutta sittemmin se on taas vähentynyt.

Oikeiston diktatuurin tilalle työväen demokratia

Ennen Kuuban vallankumousta maata hallitsi oikeistolainen sotilasdiktatuuri (taas yksi osoitus siitä ettei kapitalismilla ja demokratialla ole mitään yhteistä).

Sosialismiin siirryttäessä Kuubaan rakennettiin, ei rikkaiden vaan työtätekevän kansan poliittista valtaa palveleva demokraattinen järjestelmä.

Miten Kuuban demokratia ja kansanvalta toimii

1960 maahan alettiin perustaa ns. “komiteoita vallankumouksen puolustamiseksi” (CDR). Nämä komiteat ovat naapurustojen ja korttelien neuvostoja eli asukkaista koostuvia ryhmiä, jotka johtavat asuinalueensa kehittämisestä ja valvovat turvallisuutta. Jos kortteliin ilmestyy huumeita, niin CDR yhdessä poliisin kanssa puuttuu asiaan. Jos alueella on vaarallinen autotienristeys voi CDR vaatia liikennevalojen rakentamista. Jos jossakin perheessä ilmenee väkivaltaa voi CDR ottaa yhteyden sosiaaliviranomaisiin.

Komiteat järjestävät erilaisia kampanjoita kuten siivoavat naapurustojaan esim. puolen vuoden välein ja toimivat yhdessä muiden naapurustojen komiteoiden kanssa ja hoitavat näin asioita suuremmilla alueilla. Ne ovat yksi tapa jolla tavallinen kansa huolehtii omista asioistaan ja yhteisestä sosialistisesta omaisuudesta ja kotimaasta. Vallankumouksen puolustuskomiteoissa on yli 8 miljoonaa jäsentä.

Kuuban parlamentti eli 605 kansanedustajasta koostuva Kansalliskokous valitaan vaaleilla joka viides vuosi. Samalla valitaan myös presidentti. Kansalliskokous nimittää ministerit ja käyttää ylintä poliittista valtaa. 2018 parlamenttivaaleissa äänestysaktiivisuus oli 85 %.

Puolueiden rooli on Kuubassa erilainen kuin kapitalistisissa maissa. Kommunistinen puolue nauttii erityisasemaa maan ideologisena suunnannäyttäjänä. Kommunistinen puolue ei kuitenkaan osallistu vaaleihin sillä Kuubassa vaaleissa kampanjoivat vain tavalliset kansalaiset, eivät puolueet. Puolueet ovat kansalaisjärjestöjä, jotka esittävät erilaisia yhteiskunnallisia vaatimuksia.

Vaaleissa kaikki ehdokkaat saavat mahdollisimman tasaveroisen määrän julkisuutta ja vaalirahoituksen kerääminen on kiellettyä, ehdokkaat joutuvat itse vakuuttamaan kanssaihmiset ilman taustalla toimivaa rahalla maksettua vaalikampanjaa. Todellakin, oikea demokratia voi toteutua vain jos rahalla ei ole osuutta asiassa! Kapitalistisessa maailmassa ei voida puhua reiluista vaaleista, kun kannatus menee aina niille, joilla on suuren rahan mainoskampanjat puolellaan.

Sosialismin avulla ekologisesti kestävä talous

Kuuba on yksi harvoja maita joiden talous on ekologisesti kestävällä pohjalla. Jos jokainen eläisi kuten Kuubassa, yhden maapallon resurssit myös riittäisivät maailman väestölle. Kapitalistisen Suomen kulutustasolla taas tarvittaisiin kolme ja puoli maapalloa.

Maapalloja on kuitenkin vain yksi ja ilmaston lämmetessä ja rajallisten resurssien loppuessa meidän on alettava vakavasti miettiä vaihtoehtoja nykyiselle ympäristöä ylikuormittavalle kapitalismille. On otettava oppia Kuubasta – valehtelematta voidaan sanoa planeetan tulevaisuuden riippuvan siitä.

Puolen vuosisadan kauppasaarto – pisin jonka historia tuntee

Sikojenlahden maihinnousun epäonnistuttua USA otti käyttöön toisenlaisen aseen, taloudellisen saarron. Amerikkalaiset yhtiöt tai kukaan joka halusi tehdä bisnestä USA:n kanssa, ei saanut käydä kauppaa Kuuban kanssa. Näin Kuuba pyrittiin eristämään ja sen olemassaolo tekemään mahdottomaksi. Kauppasaarto oli maalle tuhoisa, mutta Kuuba sai omille tuotteilleen ostajia sosialististen maiden joukosta. Se myös pystyi hankkimaan polttoainetta ja raskaan teollisuuden yms. teknologiaa muista sosialistisista maista.

Neuvostoliiton ja sen mukana Itä-Euroopan sosialististen maiden tuhouduttua Kuuballe koittivat kovat ajat: 70 % ulkomaan kaupasta katosi. Nykyään ulkomailta hankitut tuotteet voivat maksaa Kuuballe talouspakotteista johtuen jopa neljä kertaa normaalin markkinahinnan. Siitä huolimatta, että Kuuba on joutunut kärvistelemään vuosikymmeniä USA:n kuristusotteessa, maa on pystynyt selviytymään, kehittymään ja tullut huomattavan omavaraiseksi monessa suhteessa.

Kuitenkin Kuuba on joutunut uudistumaan selvitäkseen uudessa taloudellisessa tilanteessa, jossa sillä on vain vähän liittolaisia. Turismia on pyritty avaamaan länteen lisätulojen toivossa ja joitakin ulkomaalaisomisteisia hotelleja on perustettu. Kuuba on myös sallinut pienyrittäjyyden ja erityisesti turismin alalla toimiikin jonkin verran toiminimiä, yksityisiä takseja yms. Taloudellinen tilanne on haastava myös siksi, että Kuuban oma valuutta (Kuuban peso) on hyvin heikko, ulkomailla lähes arvoton. Kuitenkin turismin parissa toimivat saavat asiakkailtaan länsivaluuttaa. Tästä seuraa omituinen tilanne, jossa turismialan yksityisyrittäjä voi tienata huomattavan paljon verrattuna korkeasti koulutettuun ammattilaiseen, joka tekee töitä jollakin muulla sektorilla, esim. lääkäri.

Kuuba on osoittanut, että sosialismia voidaan rakentaa kapitalistiluokan kaikista hyökkäyksistä huolimatta ja että myös köyhien, taloudellisesti saarrettujen maiden on mahdollista tarjota kansalaisilleen hyvä elämä sosialismin avulla.

Toivomme menestystä Kuuballe sosialismin rakennustyössä ja sen taistelussa Amerikkalaista imperialismia ja luokkavihollista vastaan, jotka uhkaavat yhä sen olemassaoloa.

Työkansan Sanomat 1/2019

Kuuban vallankumouksesta 60 vuotta – vallankumous antoi kuubalaisille uuden suunnan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *