Marraskuun loppuun mennessä tehdyt uudet liittokohtaiset työehtosopimukset ovat kuin samasta tuutista puserrettuja. Vaikuttaakin siltä, että keskitetty sopimusalli ja kiky-sopimuksen Suomen linja on kaivettu haudastaan uuteen ”yleisen linjan” käyttöön.

Teollisuus- ja vientialojen kolme suurta ammattiliittoa, Teollisuusliitto (entinen Metalli), Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ja Paperiliitto on pantu ”yleisen linjan” miinanpolkijoiksi ja tienraivaajiksi. Alla lyhyesti em. liittojen tekemistä sopimuksista ja niiden käsittelystä.

Teollisuusliitto

Kapitalistien EK:n mahtijärjestö Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto tekivät kolmivuotisen työehtosopimuksen ajalle 1.11. 2017–31.10.2020. Sopimus sisältää palkankorotukset kahdelle ensimmäiselle vuodelle.
Reaaliansioihin ei tule nousua, työehtoihin ”joustoja”, paikallinen sopiminen lisääntyy ja yleissitovuus murenee.

Jos paikallisesta palkkaratkaisusta ei päästä sopimukseen, työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.1.2018 alkaen 1,1 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin yrityskohtaisella erällä sekä 1.1.2019 alkaen 0,9 prosentin yleiskorotuksella ja 0,7 prosentin yrityskohtaisella erällä.

Teknologiateollisuuden tiedotteen mukaan ensisijainen lähtökohta on, että palkantarkistusten suuruus, ajankohta ja toteutustapa neuvotellaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen.

Teollisuusliiton valtuusto hyväksyi sopimuksen äänestyksen jälkeen: 29 puolesta, 22 vastaan, 2 tyhjää. Ei jäsenäänestystä.

Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM

Kemianteollisuuden ja Teollisuusalojen ammattiliitto TEAMin neuvottelutulos on myös kolmivuotinen ajalle 1.12.2017-31.10. 2020. Palkat on sovittu kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Neuvottelutulos noudattaa yleisiltä osiltaan Teollisuusliiton sopimusta, mutta on monilta osin selvästi huonompi.

Ensimmäisen kerran palkkoja korotetaan 1.2.2018 ja toisen kerran 1.2.2019, yhteensä 3,2 %. Paikalliserän jakamisesta päättää viime kädessä työnantaja.
Kemianteollisuuden isäntien mukaan neuvottelijat pystyivät sovittamaan yhteen paikallisen sopimisen lisäämisen ja työehtosopimuksen kehittämisen sekä kustannuskilpailukyvyn.

Kemianalojen kolmen suuren (peruskemia, muovi- ja kemian tuoteteollisuus sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemia) sopimusalan neuvottelutulokset hylättiin yllättäen TEAMin hallituksessa äänin 10-6. Ei jäsenäänestystä.

Paperiliitto

Metsäteollisuuden ja Paperiliiton työehtosopimus on kaksivuotinen ajanjaksolle 10.11.2017–30.11.2019. Tänä aikana palkkoja korotetaan 1. vuotena yhteensä 32 senttiä ja 2. vuotena yhteensä 30 senttiä. Korotukset sisältävät yleiskorotuksen ja paikallisesti sovittavan erän.

Korotusten vaikutus alan keskipalkasta laskien on ensimmäiselle vuodelle 1,8 prosenttia ja toiselle vuodelle 1,7 prosenttia.

Sopimus sisältää työntekijöiden kannalta heikennyksiä ulkopuolisen työvoiman käytössä sekä joulu- ja juhannuskäyntiä koskevissa käytännöissä.

Liittokohtaiset työehtosopimukset on tehty keskitetyn mallilla ja kapitalistien EK:n ehdoilla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.