Luotamme omiin voimiimme

Ktp:n tiedotusvälineissä saama julkisuus on ollut puolueen 30-vuotisen toiminnan aikana olematonta. Olemme joutuneet boikotin kohteeksi. Tästä poiketaan vähän vain vaalien aikana. Verovaroilla toimiva Ylekin päästää muutaman vuoden välein Ktp:n edustajat kanavilleen vain ETYjin vaalitarkkailijoiden painavan huomautuksen seurauksena.

Näin pääsemme nyt Ylen radion ja television pienpuolueiden kahteen  vaalitenttiin. Ktp:n edustaja 2.4. valtakunnallisessa radiossa ja televisiossa oli puheenjohtaja Mikko Vartiainen ja 4.4. Radio Suomessa Uudenmaan vaalipiirin tentissä pääsihteeri Tomi Mäkinen.

Käynnissä oleva eduskuntavaalikampanja ei poikkea paljoakaan median edellisvuosien linjasta. Ktp voi nytkin luottaa vain omiin voimiinsa. Eduskuntavaaliehdokkaamme ovatkin olleet aktiivisia ja monet ovat päässeet kertomaan mm. paikallislehdissä Ktp:n poliittisesta linjasta ja vaaliohjelmasta.

Valtakunnallisista lehdistä vain Helsingin Sanomat ja sen Nyt.fi ovat esittäneet Ktp:lle kysymyksiä. Alla kysymykset ja vastaukseni.

Minkä Suomessa pitäisi puolueenne mukaan seuraavassa neljässä vuodessa muuttua?

Talous: Lähdetään muuttamaan verotuksen painopistettä työn verottamisesta tuotannon verottamiseen. Viime kädessä Suomessa tapahtuvan tuotannollisen toiminnan luomalla  uudella arvolla rahoitettaisiin vähitellen kaikki ihmisten tarvitsemat tuotteet ja palvelut. Nyt tuotantovälineiden yksityiset omistajat saavat pääosan ihmisen työllä ja resurssien käytöllä tuotetusta lisäarvosta.

Ilmasto: Metsäluonnonvaran käytössä on siirryttävä määrästä laatuun, eli kuitumassan (sellu) tuottamisesta puurakentamisen tarvitseman laadukkaan tukkipuun kasvattamiseen. Samalla lähdetään palauttamaan monimuotoisuutta Suomen talousmetsiin ja ylläpidetään hakkuuaukeiden sijasta metsäpeittoa hiilinieluna.

Turvallisuuspolitiikka: Pitää lopettaa Suomen sitominen sotilasliitto Natoon.  Nato sitoo Suomea sotapolitiikkaan, kun maamme ja sen väestön etua voidaan ajaa vain rauhanpolitiikalla.  

Mitkä ovat kolme ehdottamaanne keinoa, joilla tämä saadaan aikaan?

Talous: Nostetaan aluksi yritysten tulo- ja pääomatuloprosentti 43 prosenttiin, poistetaan arvonlisävero elintarvikkeilta, asunnonrakentamisesta ja joukkoliikenteestä. Toteutetaan kaikkien sosiaalisten tukien verovapaus. Säädetään kunnallinen verotus progressiiviseksi. Kunnallisverosta vapaa tuloraja tulee nostaa 14 400 euroon (eli 12 x 1200 euroa) vuodessa. 

Ilmasto: 1) On siirryttävä metsien käsittelyssä avohakkuista puunkorjuun muotona metsien jatkuvan kasvatuksen menetelmään metsälakia muuttamalla. 2) Metsäyhtiöiden sanelemista yhden hinnan pystykaupoista siirrytään kilpailuun metsätaloudessa edellyttämällä puukaupoissa ostajalta (yhtiö tms.) eri tarjousta toisaalta puun korjuusta (hakkuutyö) ja toisaalta eri puulajeista. 3)  Puun korjuun kaupan ja itse puun kaupan erottaminen toisistaan palauttaa yrittämisen ja työmahdollisuudet maaseudulle.

Turvallisuuspolitiikka: Tehdään päätös olla ostamatta uusia hävittäjiä. Irtisanotaan Naton kanssa allekirjoitettu ns. Isäntämaasopimus. Ajetaan alas sodanharjoittelu, jota nyt toteutetaan kymmenissä sotaharjoituksissa. Ratifioidaan YK:n ydinaseet kieltävä yleissopimus. Ryhdytään ajamaan Pohjolan ja Baltian ydinaseetonta vyöhykettä.

Kaiken kaikkiaan esittämämme tavoitteet vaativat toteutuakseen suurten rakenteellisten uudistusten aloittamista. Keskeinen näistä on itsenäisen talousalueen toteuttaminen palauttamalla oma valuutta ja käynnistämällä eroprosessi EU:sta.

On myös aloitettava kansallistamisen ohjelma, jolla otetaan ihmisille välttämättömien tavarain ja palvelujen tuotanto yhteiseen omistukseen (valtio, kunnat, osuustoiminta).

Luotamme omiin voimiimme

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.