Maailman kommunistiset ja työväenpuolueet: Välittömät toimenpiteet kansojen terveyden ja oikeuksien suojelemiseksi

Kommunistiset ja työväenpuolueet ovat vastuussa kansojemme edessä. Me olemme täällä! Olemme läsnä taistelun eturintamassa ryhtymässä välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin terveyden suojelemiseksi ja työtätekevien oikeuksien turvaamiseksi kaikkialla!

Ojennamme sydämelliset kiitokset lääkäreille, sairaanhoitajille, sairaalan ja terveysyksiköiden henkilöstölle, jotka taistelevat juuri nyt suurten vaikeuksien edessä.

Ilmaisemme solidaarisuutemme CoVID-19-pandemiasta kärsiville ja toivomme heille nopeaa toipumista taudista.

Osoitamme kunniaa maille, jotka kehittävät yhteistyötoimia eniten kärsineiden maiden kanssa, kuten suojamateriaalien ja terveydenhuollon ammattilaisten lähettämistä Kiinan, Kuuban ja Venäjän kaltaisista maista. Ne ovat toimia, jotka ovat karussa kontrastissa Euroopan unionin puuttumattomuuteen.

CoVID-19-pandemia todistaa traagisesti kaikkien kapitalististen maiden terveysjärjestelmien valtavasta pulasta, jotka olivat tiedossa ennen koronaviruksen puhkeamista. Nämä pulat eivät ilmenneet vahingossa. Ne ovat seurausta ihmisten vastaisesta politiikasta, jota hallitukset harjoittavat suurpääoman palveluksessa terveyden kaupallistamiseksi ja yksityistämiseksi monopoliryhmien kannattavuuden tukemiseksi. Tämä politiikka heikentää nykyään käytettävissä olevia suuria tieteellisiä ja teknologisia mahdollisuuksia tyydyttää kaikki ihmisten terveydenhuollon tarpeet.

Tämän päivän kokemus paljastaa kapitalismin epäsosiaalisen ja parasiittisen luonteen ja tuo esiin sosialismin ja kansantarpeisiin perustuvan keskitetyn tieteellisen suunnittelun paremmuuden ja ajantasaisuuden. Vain sillä voidaan turvata ensisijainen terveydenhuolto ja ehkäisy, sairaalat, lääketieteen ja hoitotyöntekijät, lääketiede, laboratoriot, lääketieteelliset kokeet ja kaikki muu, mitä tarvitaan ihmisten jatkuvien ja hätäterveystarpeiden tyydyttämiseen.

Maailmantalouden aiempaa hidastumista vahvistaa nyt edelleen koronaviruksen leviäminen, mikä lisää uuden kriisin riskiä tulevana ajanjaksona. Huolimatta ”yhtenäisyyttä” koskevasta propagandasta suurpääomaa palvelevat hallitukset keskittyvät rahoituksellisiin toimiinsa monopoliryhmien tukemiseksi ja yrittävät jälleen kerran heittää kriisin taakan työntekijöille ja muille kansankerroksille. Työntekijät ja kansat eivät voi eivätkä saa maksaa kaikkea taas uudestaan!

”Henkilökohtaista vastuuta” ei voida käyttää tekosyynä valtion ja hallituksen vastuun karttamiseen. Nykyisin tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen vaatii myös kansojen taistelua monopoliryhmien tukemispolitiikkaa vastaan. Ei uhrauksia kansojen tarpeiden tyydyttämisen ja terveyden kustannuksella kapitalistisen kannattavuuden alttarille.

Kommunistiset ja työväenpuolueet vaativat, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan välittömästi epidemian torjumiseksi, mukaan lukien seuraavat:

• Kansanterveysjärjestelmien välitön vahvistaminen valtion rahoituksella, rekrytoimalla kokopäiväinen terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta kaikilla työoikeuksilla. Kaikkien tehohoitoyksiköiden tarpeiden ja julkisen terveydenhuollon ja tutkimuspalvelujen täyden toiminnan edellyttämän infrastruktuurin tyydyttäminen.

• Kaikkien tarvittavien suojakeinojen (naamarit, käsineet, antiseptiset aineet jne.) säännöstely kansalaisille ilmaiseksi, taistelemaan rahastusta vastaan. Tarjotaan kaikki suojatoimenpiteet terveydenhuollon henkilöstöille, jotka taistelevat sairaaloissa uhrauksin ja omalla kustannuksellaan.

• Työväestön tulojen ja oikeuksien suojaaminen. Laittamalla jarrun pääoman vastuuttomuudelle, joka CoVID-19-epidemian varjolla toteuttaa laajoja irtisanomisia ja yrittää edelleen tallata palkkaoikeuksia, työaikaa, lomia ja muita työoikeuksia. Välitön toiminta työntekijöiden suojelemiseksi työpaikalla.

• Lopetetaan kaikki taloudellisen syrjäyttämisen toimenpiteet ja pakotteet, jotka ovat tässä tilanteessa vielä epäoikeudenmukaisempia ja rikollisempia ja tekevät niiden maiden kansojen elämästä, jotka ovat näiden pakotteiden vastaanottavalla puolella, vielä vaikeampaa.

•Toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kansojen terveyden ja elämän suojelemiseksi.

• Sanomme ei imperialistisille interventioille ja sotilaallisille, kuten NATOn, harjoituksille. Vaadimme, että julkiset resurssit ohjataan kansojen tarpeiden, kuten kansanterveyden ja sosiaaliturvajärjestelmien rahoituksen tukemiseen.

• Ei kansojen demokraattisten oikeuksien rajoittamiselle koronaviruksen varjolla.

Ktp:n ohella yli sata maailman kommunistista ja työväenpuoluetta on jo allekirjoittanut lausunnon.

Maailman kommunistiset ja työväenpuolueet: Välittömät toimenpiteet kansojen terveyden ja oikeuksien suojelemiseksi
Merkitty:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *