Ktp:n Vesa Kärjä: Maailman suurin havusellutehdas pilaisi Kallaveden

Kuopioon on suunnitteilla maailman suurin havusellutehdas. Hankkeen takana on Finnpulp Oy, jonka perustajina ovat metsäteollisuuden johtotehtävissä toimineet yksityishenkilöt. Yhtiön suurin nykyinen rahoittaja ja omistaja on kiinalainen paperivalmistaja Hengan. Pienemmillä omistuksilla ovat mukana Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK,  metsäkapitalisti Gustaf Björnbergin Grizzly Hill Capital ja Ingmanin meijeriteollisuussuvun Ingman Finance. Yhtenä omistajaehdokkaana on mainittu myös Etelä-Afrikasta lähtöisin oleva monikansallinen paperijätti Mondi.

Sellutehtaalle ympäristöluvassa sallittu vuotuinen päästömäärä Kallaveteen on ennätyksellisen suuri. Päästöihin kuuluu mm. fosforia, sulfaattia, AOX-yhdisteitä, typpeä ja kiintoaineita. Kallavesi on jo valmiiksi suurella kuormituksella ja sen tila on putoamassa hyvästä tyydyttäväksi. Ja sellutehtaan päästöt tulisivat aiheuttamaan merkittävän lisäkuormituksen Kallaveteen.

Kaupunkiympäristön ja vesistöjen pilaantumisesta huolestuneet kansalaiset ovatkin perustaneet Pro Kallavesi-kansalaisliikkeen, johon on liittynyt jo tuhansia jäseniä. Kansalaisliike on aloittanut mm. kuntalaisaloitteen Säilytetään Kallavesi puhtaana – Ei Finnpulpin sellutehdasta Kuopioon nimienkeräyksen, minkä tavoitteena on sellutehdashankkeen vieminen Kuopion kaupunginvaltuuston uuteen käsittelyyn. Aloitteen on tähän mennessä allekirjoittanut jo lähes 3000 kuopiolaista.

Kuntalaisaloitteessa vaaditaan, että Kuopion kaupunginvaltuusto

Kallavesi on pilaantumisvaarassa, jos Finnpulpin sellutehdas käynnistyy vuonna 2021.

1) keskeyttää omalta osaltaan Finnpulpin edistämisen kaupungin alueella,
2) aloittaa puolueettoman ja riippumattoman akateemisen asiantuntijaselvityksen laitoksen ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista käsittäen aidon osapuolten kuulemisen,
3) irtautuu väärin perustein tehdyistä sitoumuksista nykyiseen laitos- ja paikkasuunnitelmaan.

Hakkuut ja ilmastotuho lisääntyvät

Vesistöhaittojen lisäksi sellutehtaan käynnistyminen tarkoittaisi lisääntyviä hakkuita, jotta tehtaalle saataisiin sen tarvitsemat 6,7 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Lisääntyneet hakkuut johtavat metsäluonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja kaadetut puut eivät ole sitomassa ilmakehän hiilidioksidia.

Finnpulp Oy on perustettu 2013 ja tehdashanketta on valmisteltu piilossa kaupunkilaisilta jo usean vuoden ajan. Finnpulpin ympäristöselvityksen tekijä Pöyry Oyj on käyttänyt samaa EFDC mallia kuin Talvivaarassa, mikä sielläkin aliarvioi syvänteiden pohjien todellisia sulfaattipitoisuuksia merkittävästi. Pöyryn tekemän ympäristöselvityksen luotettavuudesta kertoo esimerkiksi se, että yhtiö joutui vuonna 2012 maailmalla ei-vastuullisten yritysten listalle virkamiesten lahjonnan ja kuittiväärennösten takia.

Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenet ovat lähes yksimielisesti kannattaneet hanketta, koska porvariston etujen kannattaminen on jälleen kerran tärkeämpää kuin ympäristön suojeleminen.

Ympäristövaikutuksia ja ilmastonmuutosta vähätellään

Nyt kun Finnpulpin päästöjen suuruus on selvinnyt kaupunkilaisille ja syntyi sellutehdasta vastustava kansanliike, on yhtiö ryhtynyt median avustuksella harhaanjohtamaan kuopiolaisia vähättelemällä suuria ympäristövaikutuksia. Kampanjaa käydään huonoilla tilastoilla ja perustelemattomilla väitteillä sekä mainostamalla tehtaan mukana tulevia työpaikkoja, joista todellisuudessa vain osa tulisi paikallisille työttömille. Suureen osaan työpaikoista käytettäisiin ulkomaista halpatyövoimaa.

Vasta pidetyssä yleisötilaisuudessa Finnpulpin edustajat väittivät, että tehtaan purkuputken sijoitus kaupungin vedenottamon läheisyyteen ei aiheuttaisi minkäänlaisia terveysvaikutuksia. Lisäksi väitettiin. että typpioksidipäästöt olisivat pieniä vaikka yhtiön omilla nettisivuilla sanotaan, että kaupungin typpioksidien kokonaispäästöt tulisivat kaksinkertaistumaan tehtaan toiminnan myötä.

Tässäkin hankkeessa nähdään, että kapitalismin loputon voitontavoittelu on ristiriidassa ympäristön suojelun kanssa. Ja suuremmassa kuvassa tämä voittojen tavoittelu ympäristöstä välittämättä vaarantaa koko ihmiskunnan selviytymisen ilmastonmuutoksen takia.

Vesa Kärjä

Kuopio

 

Työkansan Sanomat 12/2018

Ktp:n Vesa Kärjä: Maailman suurin havusellutehdas pilaisi Kallaveden

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *