Vuonna 1988 perustetun Kommunistisen työväenpuolueen ensimmäinen puheenjohtaja toveri Timo Lahdenmäki kuoli äkillisesti 31.10.2019 kotonaan Lohjalla. Timo oli syntynyt 12.10. 1947. Timo Lahdenmäen perheeseen kuuluivat läheisesti vaimo Anneli sekä tytär ja poika.

Timo Lahdenmäen syntymäkaupunki oli Helsinki ja varhaislapsuuden leikkipaikat sijaitsivat Pakilan kaupunginosassa. Hänen kiinnostuksensa yhteiskunnallisiin asioihin virisi jo lapsuuden kodissa. Isä oli rakennustyömies, alkuaan tiilenkantaja, ja myös kirjailija. Äiti oli ompelija ja runoilija. 

Kansakoulun jälkeen Timo meni kaksivuotiseen kauppakouluun ja myöhemmin vielä Liikemiesten kauppaopistoon. Hänen työuransa alkoi Suomen autoteollisuudessa ja sittemmin se jatkui Oy Konela Ab:n ATK-työryhmässä ja vuodesta 1974 ATK-osaston päällikkönä. Työrupeama Konelassa kesti 20 vuotta. 

Vuonna 1997 Timo lähti kahdeksi vuodeksi töihin Ruotsin KELAlle Sundsvalliin päivittämään Förseksninskassanin tietokoneohjelmia 2000-luvun tarpeisiin. Palattuaan Suomeen Timon työura jatkui Pohjolan, nykyisen Osuuspankkikeskuksen ATK-hommissa, mistä hän jäi eläkkeelle 2010.

Timo Lahdenmäki oli myös tärkeä henkilö siinä työssä, jolla Ktp:n ja puolueen lehden Työkansan Sanomien tietotekniikka, nettiyhteydet, palvelut ja muu nykyaikainen toiminta ajanmukaistettiin. Timo oli kuolemaansa asti mukana tässä kehitystyössä. Nyt nuorempien tovereiden on helpompi jatkaa tästä eteenpäin.

Timo Lahdenmäki tunnetaan jo nuoruudestaan vasemmistolaisen, kommunistisen liikkeen pitkäaikaisena vaikuttajana. Monet muistavat Timon puheenvuoroista, jotka hän käytti valistusjaoston puheenjohtajana vanhan Suomen kommunistisen puolueen Uudenmaan piirijärjestön piirikokouksissa. Tieteellisen sosialismin teorian ymmärtäminen on perusta kommunistien toiminnalle rakentaa riistosta vapaata sosialistista yhteiskuntaa. Timo näki teorian opiskelun käytännön luokkataistelun yhteydessä tavaksi kohottaa työläisten luokkatietoisuutta.

Kun vanha Suomen kommunistinen puolue oli luokkataistelun sijaan taivutettu luokkasopuun puolueen valtajohdon toimesta ja puolue hajotettu erottamisineen, oli toveri Timo Lahdenmäki niiden tovereiden joukossa, jotka vaativat kommunistisen puolueen toiminnan jatkamista.

Vuonna 1986 vanhasta SKP:stä erotetut SKPy:n ”vähemmistöjärjestöt” perustivat vaalipuolueeksi Demokraattisen vaihtoehdon. Timo toimi tuolloin  Devan Uudenmaan piirijärjestön puheenjohtajana. Timo toimi myös SKPy:n vuonna 1987 pitämässä edustajakokouksessa Uudenmaan piirijärjestön edustajistoryhmän puheenjohtajana.  

Kesällä 1987 Timpurirannassa kokoontuneet vanhan SKP:n Uudenmaan ja Turun piirijärjestöjen toverit valitsivat viisijäsenisen työryhmän, jonka yksi jäsen oli Timo Lahdenmäki. Työryhmä sai tehtäväkseen kommunistien maatakäsittävän kokouksen koollekutsumisen arvioimaan kommunistien järjestöllistä tilannetta. Kokous pidettiin marraskuussa Matinkylän pirtillä Espoossa. Tämä kokous valitsi keskusjohdon valmistelemaan Kommunistisen puolueen perustamista. Näissä toimissa Timo oli aktiivisesti mukana. Toukokuussa 1988 Kommunistinen Työväenpuolue sitten perustettiin.

Puolueen ensimmäisenä puheenjohtajana aina vuoteen 1997 saakka toiminut Timo Lahdenmäki oli rakentamassa sellaista uutta, missä hän ei ollut koskaan aikaisemmin ollut. Paljon oli tehtäviä, kun puolueen järjestörakenne laajennettiin maankattavaksi. Timon vastuulla oli myös kansainvälisten suhteiden luominen moniin veljespuolueisiin. Se toi tullessaan monia matkoja ulkomaille ja osallistumisia kommunistipuolueiden kokouksiin. 

Vuonna 1994 Ktp aloitti Lähiradiossa Työväen puolituntisen ohjelmat, joiden yhtenä keskeisenä toimittajana Timo myös toimi. Tätä ennen vuonna 1991 perustetun EU:n vastaisen kansanrintaman ensimmäisenä puheenjohtajana Timo antoi panoksensa Suomen EU-jäsenyyden torjumiseksi. Puheenjohtajuuden lisäksi Timo toimi samanaikaisesti myös vuosikausia puolueen lehden Työkansan Sanomien päätoimittajana.

Timo Lahdenmäki opittiin tuntemaan toverillisena, auttavaisena ja harkitsevana ihmisenä. Monissa kiperissäkin paikoissa hänen rauhallisuutensa ratkaisi asiat hyvällä ja oikealla tavalla. Timoa jäävät kaipaamaan ja muistamaan läheisten lisäksi laaja toveri- ja ystäväjoukko.

Toveri Timo Lahdenmäen muistoa kunnioittaen

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto

Toveri Timo Lahdenmäki on poissa

Hakutulokset “Toveri Timo Lahdenmäki on poissa

  • 16.12.2019 15:16:sta
    Permalink

    Niin se aika rientää ja niin meitä viedään. Muistan Timon mukavana juttukaverina paikasta, jota sanottiin Atskin kuppilaksi ja Kestiksen avohoitolaksi. (Kalevi Hotanen, ent. TPSL).

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.