Tutustu ruuveihin – Ammatillisen koulutuksen reformi

Tämän vuoden alussa astuivat voimaan ammatillisen koulutuksen uudet lait. Ammatillisen koulutuksen reformi on ollut hallituksen kärkihankkeita.  Samanaikaisesti reformin valmistelun kanssa ovat toteutuneet ammatillisen koulutuksen säästöt. Viidessä vuodessa 2012-2017 ammatillisesta koulutuksesta sanotaan leikatun 379 miljoonaa euroa. Tieto perustuu ministeriön Ylelle tekemään laskelmaan.  

Reformi tarkoittaa, että hankittu osaaminen osoitetaan näyttämällä se käytännön työtilanteissa.          Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea ja päästä joustavasti silloin, kun on tarve. Oppilaitokset saavat rahaa suoritettujen tutkintojen perusteella. Siksi tutkinnoista voi päästä läpi helpostikin.

Onko OAJ hylännyt ammatilliset opettajat?

Opettaja-lehti on huolestunut ammatillisesta koulutuksesta. Oppilaitoksiin pääsee ilman sopivuutta alalle. OAJ:llä ei tunnu olevan huolta enempiä ratkaisukeinoja. OAJ:n julkaisussa Ammatillinen OAJ tosin kehuu vahvalla vaikuttamistyöllään ja tiukalla linjallaan työpaikalta ulosmarsseineen, vuosityöaikaneuvotteluineen.  

Opettajat ovat kirjoittaneet reformista sanomalehdessä ja facebookissa mielipiteitä.  

Ammatillisista oppilaitoksista on irtisanottu lehteen kirjoittaneen opettajan mukaan noin 2000 opettajaa. Opetuksettomia päiviä on lisätty. Näiksi päiviksi opettajat antavat tehtäviä opiskelijoille.           

Rakennuspuolella etätehtävä on ollut esimerkiksi: “​Tutustu ruuveihin!” Jossain hoitoalan oppilaitoksessa entinen 50 tunnin kokonaisuus on saattanut kutistua 15 tuntiin. Tämän vuoksi opettaja kirjoittaa:​ “Toivon, että robotti jakaisi lääkkeeni. Ei se hoitaja, jonka lääkelaskennan tunnit vähenivät minimiin hallituksen toimeenpanemien säästötoimien vuoksi.”

Koulutussäästöjen vaikutusarviointi

Koulutuksen arviointikeskus kirjoittaa hallituskaudella 2011–2015 toteutettujen valtiontalouden säästöpäätösten vaikutuksista sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen varhaiskasvatuksessa ja yleissivistävässä koulutuksessa (27:2017). Arvioinnin taustalla oli seurantavelvoite. Ammatillinen koulutus ei sisältynyt toimeksiantoon.

Owal Group on selvittänyt säästöjen vaikutusta ammatilliseen koulutukseen vuosina 2013–2015.  Selvitys on eduskunnan valtiopäiväasiakirjan liitteenä EDK 2018 AK 169752. Selvityksen johtopäätöksissä säästöjen vaikutusten sanotaan näkyvän laadussa, opiskelijoiden ohjauksessa ja tuessa enemmän kuin opiskelun saavutettavuudessa. Opetusryhmät ovat suurempia, itsenäisen opiskelu on lisääntynyt. Opetusta on viety verkkoon ja työpaikoille.  

Vuosien 2013–2015 säästöistä todetaan Owal Groupin selvityksessä, etteivät koulutuksen järjestämisedellytykset ole vaarantaneet perustavanlaatuisesti sivistyksellisiä oikeuksia. Kuitenkin laatu on paikoitellen kärsinyt. Vuoden 2015 jälkeen toimeenpantujen säästöjen ja kehittämistoimien yhteisvaikutuksen pelätään vaikuttavan enemmän.

Vuosina 2013-2015 vähennykset olivat 86,2 miljoonaa. Mitkä olisivat johtopäätökset ajalta 2012-2017, kun leikkaukset olivat 379  miljoonaa?

YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista perustuvaa lapsivaikutusten arviointia tuskin on tehty, vaikka se kuuluisi tehdä toimien kohdistuessa alle 18-vuotiaisiin. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus kaipaa asiasta aloitetta. Kuka sellaisen tekisi?

Pirkko Eerola-Pilvi, varatuomari, erityisopettaja

Työkansan Sanomat 14/2018

 

Tutustu ruuveihin – Ammatillisen koulutuksen reformi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *