Yhdysvaltojen imperialistinen aggressio ja sotilaallinen varustautuminen ympäri maailmaa uhkaa aiheuttaa kolmannen maailmansodan puhkeamisen. Yhdysvaltojen hyökkäävät manööverit ja tunkeutuminen kaikkialle käyttämällä kasvavaa määrää Euroopan valtiosta uhkaamaan Venäjän federaatiota, toimet Syyriassa, Irakissa tai Jemenissä, Korean niemimaalla tai Etelä-Kiinan merellä Kiinaa vastaan – kaikki on tarkoitettu edistämään yhtenäistä (järjetöntä ja mahdotonta) strategista päämäärää. Yhdysvaltojen provokatiiviset toimet tähtäävät yhteen lopputulemaan; niitä ei voi nähdä vain yksittäisinä interventiona erillisissä konflikteissa.

 

Yhdysvallat aiheuttaa epävakautta monissa maissa. Tässä sen pääasiallinen välikappale on NATO. Lisäksi Yhdysvallat käyttää sen innoittamia uusnatsiliikkeitä useissa Euroopan maissa (huomattavasti Ukrainassa, Puolassa, Liettuassa ja Romaniassa); taantumuksellisia paikallisia vasallivaltiota Lähi-idässä (kuten Saudi Arabia, Turkki, Persianlahden maat), kätyreitään Aasiassa (Japani, Etelä-Korea ja Australia) sekä lietsomalla kaaosta Latinalaisessa Amerikassa (erityisesti Venezuelassa tällä hetkellä) ja kasvattamalla arktisen alueen militarisaatiota yhdessä palvelijansa Kanadan kanssa.

 

Yhdysvaltojen sotilaallinen ja poliittinen sekaantuminen on nostattanut pitkäaikaista alueellista rauhattomuutta ja aiheuttanut väkivaltaisia kriisitilanteita useissa maissa molemmilla pallonpuoliskoilla, olipa kyseessä suora tai epäsuora sotilaallinen hyökkäys tai juonittelu. Puuttuminen ennalta olemassa oleviin konflikteihin on pelkkä tekosyy: se ei todellisuudessa pohjaudu yksittäisiin sisällissotiin tai levottomuuksiin, tai propagandistisiin kuvitelmiin siitä, että jokin toinen valtio uhkaisi maailmanrauhaa.
Euroopassa ei käytännössä olisi uusnatsilaisia liikkeitä ilman USA:n antamaa rahallista ja organisatorista tukea aikaisemmin marginalisoiduille tai laittomille elementeille noissa yhteiskunnissa.

 

Syyriassa ei käydä tällä hetkellä sisällissotaa. Kyse on pohjimmiltaan vakaasta, sekulaarisesta yhteiskunnasta ja tasavallasta ilman suuria uskonnollisia tai etnisiä kahtiajakoja. Sota Syyriassa on seurausta Yhdysvaltojen epäsuorasta sotilaallisesta hyökkäyksestä 2011 vuodesta lähtien, käyttäen brutaalin barbaarisia, ulkomaisia terroristi-palkkasotureita, eikä suinkaan syyrialaisia kapinallisia. Nämä joukot ovat lähtöisin yli 80:stä eri maasta, mukamas tarkoituksenaan syöstä vallasta teokraattinen hirmuvalta, mutta todellisuudessa osana täysin keksittyä tekosyytä Saudi-Arabian, Turkin ja Yhdysvaltojen jakaa Syyria keskenään.

 

Epäsuora hyökkäys ja jatkuva etsintä hyökkäykseen tarvittaville tekosyille johtaa lavastuksiin kuten sariinikaasuhyökkäys Syyriassa 2013 sekä tällä hetkellä esillä oleva kaasuhyökkäys, samalla kun hyvin tiedetään, että USA:n tukemien terroristien käsissä oleva myrkkykaasu tulee NATO:n välittämänä Turkin kautta.

 

Jemenin taisteluissa ei ole kyse siitä, että Iranin tukemat Houthit uhkaisivat USA:n liittolaista, Saudi-Arabian absoluuttista monarkiaa, vaan päinvastoin: on kyse kansallisesta vapautusliikkeestä, kaikkien demokraattisten voimien ja kansanryhmien taistelusta USA:n ja Saudi-Arabian imperialistista hyökkäystä vastaan.

 

Opposition elementit Venezuelassa saavat suoraa rahallista ja järjestöllistä apua Yhdysvalloilta, jolla ei muutoin olisi mahdollisuutta horjuttaa kansan suosiossa olevan Bolivaarisen valtion poliittista tasapainoa.

 

Korean demokraattinen kansantasavalta on joutunut aina naurettavien syytösten ja propagandan kohteeksi. Korean demokraattista kansantasavaltaa syytetään uhkaksi maailmanrauhalle, sen puolustaessa itseään Yhdysvaltojen jatkuvilta uhkauksilta maan olemassaoloa kohtaan. Kaikki sen jälkeen, kun USA:n on onnistunut keinotekoisesti jakaa Korean niemimaa ja pönkittää Japanin siirtomaavaltaa kannattaneita korealaisia kapitalisteja ja maanomistajia yhtenäisen Korean anti-imperialistista vapautusliikettä vastaan.

 

Kaikki rauhaa uhkaavat konfliktit maailmalla ovat tänä päivänä Yhdysvaltojen aikaansaamia, sen imperialismin synnyttämiä. Niitä vastustavat kansallisella tasolla erilaiset edistykselliset kansanliikkeet.
USA:n politiikka käyttää yleisesti agressiivista tyyliä. Se tapahtuuko se yksistään presidentin käskystä vai kongressin luvalla (kongressin tekemällä sodanjulistuksella tai hyväksynnällä) ei ole tässä pääasia: USA:n imperialistiset pyrkimykset uhkaavat johtaa meidät kolmanteen maailmansotaan. Kysymykset toimien perustuslaillisuudesta ovat vain Amerikan rauhanliikkeen harhauttamista. Jo vuodesta 1812 lähtien kongressi on selvästi tukenut kaikkia Yhdysvaltain sotia, kuvattiinpa ne sitten puolustus- tai hyökkäyssodiksi. Yhdysvaltain kongressi on tänä päivänä täysin tukemassa kaikkia Yhdysvaltain epäsuoria sotilaallisia hyökkäyksiä, sotilaallista varustautumista ja sotilaallisia iskuja ympäri maailmaa.
Virallisia sodanjulistuksia tai kongressin myöntämää tukea käytetään antamaan vaikutelma kansan tuesta pitkille ja intensiivisille hyökkäyksille, joille sellaista ei todellisuudessa ole. Kaiken opposition leimaaminen epäisänmaallisiksi on ollut käynnissä jo 2016 vaaleista alkaen Yhdysvaltojen lietsoessa Venäjän vastaista hysteriaa. Ensimmäisenä askeleena Yhdysvaltain epäsuorien hyökkäyssotien estämiseksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen tulee osoittaa niiden laittomuus. Neuvostoliiton edustajana Kansojen liitossa Maxim Litvinov yritti vedota muihin maihin toisen maailmansodan estämiseksi, mutta ei saanut aikaan riittäviä toimia muissa maissa.

 

USA:n Kommunistien Puolueen (PCUSA) rauhan ja solidaarisuuden komissio vetoaa kaikkiin rauhan ja anti-imperialismin järjestöihin. Epäsuorat hyökkäyssodat on kiellettävä ja on kannatettava kaikkien maiden yhteistä sopimuksiin (erityisesti ydinsulkusopimus) perustuvaa aseidenriisuntaa ja kiellettävä minkään yksittäisen valtion voimankäyttö toista vastaan saadakseen niitä luopumaan aseista.
USA:n kommunistinen puolue (PCUSA), Rauhan ja solidaarisuuden komissio 21.4.2017

Käännös Tomi Mäkinen
Työkansan Sanomat 8/2017

 

USA:n kommunistisen puolueen (PCUSA) kannanotto koskien globaalia sotaa

Vastaa