Ktp:n keskusneuvoston toimintaselostus 22. edustajakokoukselle 7.-8.5.2016

Toimintaselostuksen esitti 22. edustajakokouksessa Työkansan Sanomien nykyinen päätoimittaja, Ktp:n keskusneuvoston ja  poliittisen toimikunnan jäsen Rauno Lintunen. Hän toimi pääsihteerinä 21. edustajakokouskauden loppuun. Julkaisemme osia toimintaselostuksesta. Väliotsikot toimituksen.

Elämme imperialistisen kapitalismin hyökkäyksen ja sotien aikaa. Se kertoo kapitalismin taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta pysähtyneisyydestä. Hyökkäyksen nykyinen voimistuminen enteilee kapitalismin kuolemaa ja tuhoutumista. Kuolinkamppailun aikana teollistuneiden maiden työväenluokka, köyhimmät kehitysmaat ja maailman luonnonvarat  joutuvat entistäkin ankaramman riiston kohteeksi.  Kapitalismilla ei ole enää mitään edistyksellistä annettavaa luonnolle ja ihmiskunnalle.

Tällä hetkellä, sotilasliitto Naton ja EU:n laajentumisen seurauksena, suuri naapurimaamme  Venäjä on Yhdysvaltain johtaman lännen imperialistien sotilaallisessa piirityksessä ja taloudellisessa saarrossa. Kaikki kulminoituu Ukrainan 2014 helmikuun vallankaappaukseen.

Yhdysvaltain ja EU:n taloudellisella tuella ja Naton  avulla vallan kaapanneet oikeistolaiset ja fasistiset voimat ajoivat Ukrainan sisällissotaan. Ne pönkittävät nyt kymmenillä miljardeilla maan horjuvaa hallintoa ja taloutta, ylläpitävät sotaa ja lietsovat väkivaltaa ja hajaannusta. Tavoitteena on Ukrainan pakottaminen lännen leiriin Venäjän eristämistä vauhdittamaan. Kaiken kaikkiaan kyse on vaarallisesta suursodan valmistelusta.

Suomalainen revanssihenkinen oikeisto, EU:lle itsensä myynyt eliitti ja lännettynyt kenraalikunta on mukana samassa suursodan vaaraa kasvattavassa kuorossa. Suomalaisille päivä päivältä yhä kohtalokkaammaksi osoittautuva EU-jäsenyys on sitonut maamme ulkopolitiikan unionin valtapolitiikkaan. Suomen ulkopoliittinen johto,  presidentti Sauli Niinistö, Juha Sipilän hallitus ja eduskunta, on vain postikonttori ja leimaa suurpääoman ja  komissaarien vaatimuksia Venäjälle.

Sotapropaganda ja russofobia jyllää porvarimediassa ja Nato-joukkoja ihannoidaan olemattoman pelastajina. Tuo kaikki on röyhkeää kansan mielipiteen ohittamista, sillä yli 60 prosenttia suomalaisista vastustaa Nato-jäsenyyttä ja sen mukanaan tuomia sotia.

Yhdysvaltain ja EU:n johtaman lännen harjoittaman katastrofaalisen ulko- ja sotapolitiikan seuraukset eivät näy vain Suomessa, Itämerellä ja Euroopassa. Seuraukset ovat kauheita Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikan pohjois- ja keskiosissa. Miljoonia ihmisiä  on surmattu ja vammautettu, kymmeniä miljoonia on ajettu pakolaisuuden ja monien valtioiden infra ja muu perusta on täysin tuhottu. Lännen demokratian vienti ja terrorismin vastustaminen  ei ole uskottavaa, kun ne samaan aikaan harjoittavat valtioterrorismia.

Työtätekevät eivät ole syyllisiä kapitalismin kriisiin

Yksikään EU:n ja sen rahaliiton jäsenmaista ei ole selviytynyt kahdeksan vuotta jatkuneesta  kapitalistisen järjestelmän talouden ja politiikan kriisistä. Ei vaikka opportunistiset ja reformistiset vasemmistopuolueet ovat olleet oikeistohallituksissa ja uskotelleet työtätekeville, että ne voisivat hallituksista käsin vaimentaa kapitalistien ja oikeiston pahimpia iskuja. Näin ei ole tietenkään tapahtunut. Ne ovat päinvastoin antaneet tukensa suupääomalle pitkittyneessä kapitalistisen järjestelmän kriisissä ja sen pelastusyrityksissä. Ne ovat olleet ja ovat varmistamassa eurooppalaisen kapitalismin voittoja ja maksattamassa kriisin seuraukset eurooppalaisilla työtätekevillä.

Näin esimerkiksi Kreikan, Italian, Espanjan, Portugalin, Irlannin, Britannian ja nyt myös Suomen työtätekevien taistelua palkkojen, eläkkeiden ja perusturvan leikkauksia vastaan on vaikeutettu ja jopa estetty. Näin toimitaan vaikka tiedetään hyvin, että työtätekevät eivät ole syyllisiä kapitalismin kriisiin eivätkä kapitalistisen keinottelutalouden haaksirikkoon.

Opportunistiset ja reformistiset vasemmistopuolueet kieltävät ja häivyttävät EU:n perusluonteen, joka on kiistatta suurpääoman ja teollisuuskapitalistien taloudellisten sekä poliittisten etujen turvaaminen ja työväenluokan alistaminen. Puheet EU:n ja sen instituutioiden demokratisoimisesta ovat todellisuudelle vierasta unelmahöttöä. Kapitalistiluokka ei jaa puheiden perusteella ja vapaaehtoisesti rahojaan ja valtaansa. On täysin selvä asia, että suurpääoman rakennetta ei muuteta menemällä mukaan sen toimintoihin. Tästä syystä Ktp ei ole osallistunut eikä tukenut EU-vaaleja.

Suomen EU-parlamenttivaalit järjestettiin vuoden 2015 toukokuussa, heti puolueemme 21. edustajakokouksen jälkeen. Emme tietenkään osallistuneet näihinkään EU-vaaleihin. Julkaisimme ja levitimme vaalien aikana Älä äänestä tarraa sekä Älä äänestä lennäkkiä ja vetosimme vaaliboikotin puolesta.

Vaalituloksessa toistui syvä epäluottamus EU:ta ja sen vaaleja kohtaan. Vaalissa äänesti vain 39 prosenttia kaikista äänioikeutetuista kansalaisista. Eli reilusti yli miljoona  äänioikeutettua teki tietoisen valinnan ja boikotoi  EU-vaalia jättämällä äänestämättä. Tulosten  ja vaalien jälkeisen  EU:n toiminnan perusteella voimme taas todeta, että Ktp:n tekemä boikottipäätös oli oikea.

Ktp:n kanta on täysin sopusoinnussa maamme työtätekevien suuren enemmistön näkemysten ja kokemusten kanssa. Onkin perusteltua kysyä, kuinka ne puolueet ja EU-kriittiset ryhmät, jotka ovat aina olleet tai ovat vuosien varrella tulleet EU:n hyväksyjiksi ja osallistuneet EU-vaaleihin, voivat nyt punastumatta sanoa toimineensa Suomen työtätekevien etujen mukaisella tavalla.

Ei se ole  työtätekevien etu, että joudumme rahoittamaan eurooppalaisia jättipankkeja, sijoittajia ja keinottelijoita, vaikka maamme tilanne vaatisi varoja työttömyyden, köyhyyden ja leipäjonojen poistamiseen.

On vielä kerran todettava, että yksikään suuren rahan ja valtapuolueiden lupauksista EU:hun liittymisen eduista ei ole toteutunut. Työväestön työn tulokset ja merkittävä osuus teollisuudesta on siirretty ulkomaille, joukkotyöttömyys on jäänyt pysyväksi, julkisia palveluja leikataan, ruoka on edelleenkin Euroopan kalleinta ja muut välttämättömät elinkustannukset nousevat jatkuvasti.

EU:n ja harjoitetun oikeistopolitiikan vastainen toiminta, sodan vaaran paljastaminen ja työ rauhan puolesta ovat olleet Ktp:n  kuluneen edustajakokouskauden keskeisiä tehtäviä. Näin on varmasti myös jatkossa.

Kapitalismin ihmisvastaisuus näkyy työttömyysluvuissa

Kapitalistinen järjestelmä on kriisien, työttömyyden, suurien tuloerojen, epätasa-arvon, syrjinnän ja sotien järjestelmä. EU:ssa on jo virallistenkin tilastojen mukaan yli 30  miljoonaa työtöntä. Saksassa julkaistut selvitykset kertovat jopa 50 miljoonasta työttömästä EU-kansalaisesta. Imperialistisen kapitalismin sotien ja vallankaappausten aiheuttama pakolaisaalto Eurooppaan saattaa nostaa vielä miljoonilla EU-työttömyyttä.

Suomessa on viimeisten tietojen mukaan laajan työttömyyden luvulla mitattuna yli puoli miljoonaa työtöntä. Kapitalismin kriisin ja oikeistopolitiikan oloissa työttömyydelle ei ole olemassa mitään perälautaa. Mitkään pakkolait tai tempputyöllistäminen ei poista työttömyyden perussyytä , kapitalismia ja työtätekevien riistoa.

On todella  huolestuttavaa, että nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa kaikkein eniten. Yli puolet työttömistä kuuluu jo em. työttömien ryhmiin. Eipä siis ihme, oikeistopolitiikkaa entistäkin kovemmilla otteilla harjoittava Sipilän hallitus on nyt toteuttamassa työttömyysturvan heikennyksiä, ajamassa pakkolakeja ja työttömiä ilmaistyön tekijöiksi.

Kokoomusjohtoisten Kataisen ja Stubbin sekä nyt kaikkien aikojen kokoomuslaisinta politiikkaa harjoittavan keskustavetoisen Sipilän hallituksen työtätekeviä kurjistavaa politiikkaa ovat olleet vuorollaan toteuttamassa kaikki eduskuntapuolueet ja niiden puheenjohtajat. Nyt puolueet haukkuvat kansalaisia harhauttaakseen toisiaan huonosta politiikasta.

Oikeistohallituksissa mukana olleiden Sdp:n ja Vasemmistoliiton sekä niille tukensa antaneen ay-liikkeen johdon vetoapu on häpeäksi työväenliikkeelle ja sen taisteluperinteelle.

Oikeistohallitukset ovat tehneet nykykriisin aikana  historiallisen suuren tulonsiirron työväenluokalta omistavalle kapitalistiluokalle. Valtion ja kuntatalouksien menoleikkaukset ja työtätekevien verojen sekä maksujen kiristykset ovat olleet vuositasolla miljardiluokkaa. Näillä toimilla on avattu tie yhteisöveron roimalle alentamiselle, yritysten kelamaksujen poistolla ja sosiaalivakuutusmaksujen siirrolle työtätekevien maksettavaksi.

Esimerkkinä tulonsiirroista todettakoon tässä, että yhteisöveron tuotto oli suurimmillaan vuosi ennen nykyisen kriisin alkamista vuonna 2007 yli 7 miljardia euroa. Tälle vuodelle  arvioitu verotuotto on puolittunut alle 4 miljardiin euroon. Iso osa noista valtion ja kuntien menettämistä miljardeista on siirretty veroparatiiseihin ja harmaan talouden käyttövoimaksi.

Sipilän hallituksen ohjelmassa ja yhteiskuntasopimushankkeessa on nyt  kuluvalle vaalikaudelle esitetty 10 miljardin euron leikkaukset, säästöt, kiristykset  ja  kilpailukykyvaateet. Summa vastaa noin viidennestä valtion tämän vuoden budjetin loppusummasta.

EU-politiikan aiheuttama ja EU:n äänekkäästi vaatima julkisen talouden leikkaaminen kohdistuu erityisen raskaana koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ns. sote-uudistuksen todellisena tavoitteena on koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhtiöittäminen ja yksityistäminen. Se olisi karkea virhe ja kuolinisku kansanterveyslain toteutumiselle.

Harjoitetun oikeistopolitiikan tavoitteisiin  kuuluu myös kuntauudistus. Sillä ajetaan kuntien määrän vähentämistä alle sataan ja suurkuntien muodostamista, tarvittaessa jopa pakolla, kuntien perustuslailliset ja itsehallinnolliset oikeudet sekä kuntademokratia ohittaen.  Kuntauudistuksen tavoitteena on viime kädessä kuntien tuottaminen palvelujen karsiminen, yksityistäminen ja kovaotteisen oikeistopolitiikan  toteuttaminen kaikissa kunnissa.

Ay-liikkeen johto oikeistopolitiikan toteuttajana

Ammattiyhdistysliikkeen huippujohto hyväksyy ja myötäilee porvarillista  talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa. SAK:n sosialidemokraattinen ja vasemmistoliittolainen johto on sitonut ammattiliitot  oikeistolaiseen politiikkaan. Tämä on nyt nähty viimeksi kapitalistien EK:n ja Sipilän hallituksen yhteistyössä ajaman yhteiskuntasopimushankkeen aikana.  Työtätekevien joukoissa torjuttu yhteiskuntasopimus on nimetty  uudeksi kilpailukykysopimukseksi, jota ajetaan läpi painostamalla ammattiliittojen hallituksia ja valtuustoja, jopa pakkokeinoja muistuttavalla tavalla.

Kilpailukykysopimus  leikkaa palkkoja ja lomaetuja, pidentää työaikaa ilman palkkaa, mahdollistaa työehtojen paikallisen heikentämisen ja rajoittaa työttömyysturvan kestoa sekä alentaa päivärahoja. Vaikka näin on, ay-liikkeen johto ei edes yritä käynnistää vastarintaa  ja kamppailua parempien palkkojen ja työehtojen puolesta.

Ay-liikkeen byrokraattinen johto ja sen myöntyväisyyslinja on viime aikoina saanut kasvavaa arvostelua. Muutama ammattiliitto on irtaantunut kilpailukykysopimuksesta ja liitoissa on työtätekevien blokkeja, joiden toiminta perustuu joukkoliikkeen voiman ja perinteisen työtaisteluaseen käytön palauttamiseen. Tästä on yhtenä esimerkkinä liittorajat ylittävä ammattijärjestöjen yhteistyöverkosta, jonka työhön myös edustajamme on osallistunut.

Eduskuntavaalit vahvistivat oikeiston valtaa

Vuoden 2011 eduskuntavaalien tulos avasi tien Juha Sipilän oikeistohallituksen työväenvastaiselle ohjelmalle, jota toteutetaan pakottamalla ja kiristämällä. Vaalien äänestysprosentti jäi 67  prosenttiin ja se oli alhaisimmillaan suuren työttömyyden alueilla.

Työttömyyteen syrjäytettyjen ja sosiaalisessa hädässä syrjäytyneiden usko äänestämällä vaikuttamiseen on vaali vaalilta hiipumassa.  Vaaliarviossa totesimme, että nykyinen kapitalistisen talouden kriisi on myös politiikan kriisi. Työtätekevät eivät enää usko vaaleissa vaikuttamiseen ja porvarillisen järjestelmän katteettomiin lupauksiin. Pelkkä äänestämiseen perustuva demokratia ei riitä.

Eduskuntavaalit eivät tuoneet muutosta harjoitettuun oikeistopolitiikkaan.  Kapitalistiluokan valta politiikka on vain koventunut. Saimme kuitenkin vaalissa näkyville Ktp:n tavoitteita. Esitimme oman vaaliohjelmamme, jossa vaadimme kansallistamisen ohjelman aloittamista ja tietä kohti sosialismia.

Esitimme myös toisenlaisen leikkauslistan suuryhtiöiden, osingonsaajien ja rikkaiden saamiseksi  edes jonkinlaiseen talousvastuuseen kapitalismin kriisistä. Emme ole muiden puolueiden tavoin heikentämässä työtätekevien, eläkeläisten, opiskelijoiden ja muiden vähävaraisten toimeentuloa.

On palattava puolueettomuuden ja rauhan politiikkaan

Suomen ulkopoliittinen johto, valtaeliitti ja puolueettomuutta hylkivä kenraalikunta ajaa Suomea sotilasliitto Naton jäsenmaaksi ja EU:n sotilaalliseen hankkeisiin. Suomi on jo mukana Naton nopean toiminnan joukoissa, sen sotaharjoituksissa ja sodankumppanuussopimuksissa. Yhdysvaltain sotilaat ja panssariautot harjoittelevat jo Niinisalossa, hävittäjät ovat laskeutuneet Rissalan lentokentälle ja merivoimien joukot odottavat Nato-maissa maihinnousukäskyä  Hankoniemeen.

Sotien jälkeinen Suomi ei ole kertaakaan ollut näin militaristinen, sotaintoinen ja sotilaallisesti liittoutunut. Tämä paljastuu kaikessa vaarallisuudessaan vuosi sitten allekirjoitetussa Suomen ja Naton isäntämaasopimuksessa, jossa sovitaan poikkeusolojen käytännön järjestelyistä kuten Nato-joukkojen kauttakulusta, huollosta ja majoituksesta Suomessa. Suomi ei voi olla myöskään Nato-joukkojen mukana kapitalistiryhmien välisessä väkivaltaisessa maailman luonnonvarojen ja markkina-alueiden uudelleenjaossa. Suomalaiset sotilaat on vedettävä pois Afganistanista, Irakista ja Keski-Afrikasta.

Olemme osallistuneet Naton ja sodan vastaiseen toimintaan mittavalla tarrakampanjalle, selvitystyöllä ja kannanotoilla. Vaadimme Nato-sopimuksista irtaantumista ja Nato-jäsenyyshankkeen torjumista.  Suomen sotien jälkeinen puolueettomuus- ja ystävyyspolitiikka on ollut työtätekevien ja koko kansan etujen mukaista politiikkaa. Siihen on palattava ja hylättävä oikeiston ajama sotaisa seikkailupolitiikka.

Työkansan Sanomat on puolueen suu ja korvat

Kommunistinen puolue tarvitsee oman lehden. Meillä se on puolueen lehtenä marxilais-leniniläinen Työkansan Sanomat. Lehti ei ole vain  näyttö tai väline ulospäin. Sen tehtävä on luoda luokkakantainen näköala ja on toimia puoluetyön organisaattorina ja agitaattorina sekä käydä ideologista kampailua porvaristoa vastaan.  Ja Leninin sanoin, tehdä paljastuksia.

Työkansan Sanomat toimii puolueen tekemien päätösten pääasiallisena tiedotuskanava. Lehden tehtävä on julkaista ideologisia artikkeleja, jotka auttavat kommunisteja sosialismin aatteen eteenpäin viemisessä. Lehtemme on ilmestynyt vähintään kerran kuukaudessa.

Lehden tekeminen ja sen tilaushankinta on puolueen jäsenten varassa. Meidän olisikin paneuduttava aktiivisemmin lehden toimittamisen tukemiseen, kirjoittamiseen ja aineiston toimittamiseen lehdelle.

Työkansan Sanomia toimitetaan pienellä budjetilla. Lehtityö on perinteistä talkootyönä, kuten kaikki muukin puoluetyö. Meillä ei ole puolueessa yhtään palkattua toimitsijaa tai toimittajaa. Päinvastoin kuin valtapuolueilla meillä ei ole käytössä euroakaan niiden kymmenien miljoonien eurojen vuosittaisesta puoluetuesta, lehdistötuesta ja kuljetustuesta, joiden avulla voisimme lehteämme julkaista ja kehittää. Lehtemme ainut tuki on puolueen jäsenistö, lehden tilaajat ja lehden ystävät. Lehdessä oleva tukipalsta onkin Työkansan Sanomille ensiarvoisen tärkeä.

Ei voi olla korostamatta Työkansan Sanomien merkitystä puolueemme linjan tunnetuksi tekemisessä. Se miten voimme toimittaa lehteä, miten saamme sen tilauskantaa lisättyä, määrittelee pitkälti myös puolueemme vaikutusmahdollisuudet sekä näköalan sosialismiin.

Työkansan Sanomat on ainut suomalainen puoluelehti, joka nostaa esille sosialismin välttämättömyyden, on tinkimättä rauhan asialla ja ei ole ainoastaan EU-kriittinen lehti, vaan EU-vastainen ja ajaa selkeästi Suomen irtautumista Euroopan unionista.

Ktp järjestäytyy kapitalismin vastaiseen taisteluun

Tulevien tehtäviemme painopisteet  ja poliittisen taktiikkamme suuntaviivat päätetään tässä edustajakokouksessa. Puolueorganisaation vahvistaminen on toimintamme keskeinen kysymys. Nykyisten puoluejärjestöjen toiminnan kehittämisen lisäksi suuntana tulee olla uusien jäsenten saaminen mukaan puolueen käytännön toimintaan.

Sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus. Se pätenee myös puolueessamme.  Nuoret ovat yhä enemmän kriittisiä kapitalismiin ja sen aiheuttamaan eriarvoisuuteen.

Nuoria on rohkaistava osallistujiksi. He toimivat jo monissa vapaamuotoisissa ryhmissä, jotka ovat suuntautuneet kapitalismia vastaan ja käyvät yhteiskunnallista keskustelua eri foorumeilla, ennen muuta sosiaalisessa mediassa.

Puolueorganisaation aktivointi ja laajentaminen, puoluejärjestöjen toiminnan ulospäin suuntautuminen,  uudet jäsenet, opintokerhot  ja tiedotustoiminnan parantaminen on jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Siinä meille työsarkaa tulevalle edustajakokouskaudelle.

 

Työkansan Sanomat 7/2016

Työtätekevät eivät ole syyllisiä kapitalismin kriisiin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *