Vaaliohjelma

Me emme lupaa, me vaadimme

  1. Oikeus työhön perustuslakiin! Perustuloksi 1200 euroa!
  2. Maksuton julkinen terveydenhuolto – siihen on varaa! SOTE- suunnitelmat peruttava!
  3. Ilmainen koulutus, vapaa opiskeluoikeus! Ei pääsykokeita, opintolainat nollattava!
  4. Vuokrasäännöstely voimaan, asumisen hinta alas – asunto ihmisen perusoikeudeksi!
  5. Loppu kapitalismin aiheuttamalle ympäristötuholle ja ilmastomuutokselle! Avohakkuut kiellettävä! Omavarainen maatalous- ja elintarviketuotanto!
  6. Kansallistettava suurteollisuus, pankit, kaivokset, puhelin- ja teleliikenne, sähkön tuotanto ja jakelu!
  7. Irti NATO:sta, ei hävittäjähankintoja – kyllä rauhalle, ei kapitalismin sodille!
  8. Irti EU:n kahleista – kohti työväen valtaa, sosialismia!