Ktp: Euroopan Unioni on suurpääoman liitto, älä anna sille ääntäsi!

Euroopan Unionin perustamisen ensiaskel ja syy oli toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan jälleenrakentamisesta syntyneiden voittojen jakaminen suurpääoman kesken. Siksi mm. Saksan ja Ranskan suuret teräs- ja hiiliyhtiöt muodostivat aluksi kartellin (EHTY), josta synnytettiin muutaman välivaiheen jälkeen nykyinen EU.

EU:ta on vahvistettu vuosikymmenien ajan turvaamaan suurpääoman ytimen muodostavien pankkien, kapitalistien ja pörssien etuja. Nyt vaatimuksena on jo EU:n oman armeijan rakentaminen ja lopulta liittovaltio omine instituutioineen. Kun kyse on suurpääoman hankkeista, jäävät kansat ja kansalaiset sivuosaan.

Oikeiston puolueet, mutta myös reformistiset vasemmistopuolueet tekevät kaikkensa vakuuttaakseen työläisille ja työväenluokalle EU:n olevan osa demokraattista yhteiskuntarakennetta. Siksi niille on tärkeää, että EU-vaaleissa saavutettaisiin yli 50 prosentin äänestysaktiivisuus.

EU:n jäsenmaiden kansalaisten epäluottamus ja unionin vastustus on näkynyt myös EU-vaaleissa. Äänestysaktiivisuus on vaali vaalilta alentunut lähes romahdusmaisesti. Vuoden 2014 vaaleissa EU:n 28:sta jäsenvaltiosta ainoastaan kahdeksassa, Belgiassa, Irlannissa, Italiassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Maltalla, Tanskassa ja Ruotsissa äänestysprosentti ylitti 50% rajan. Koko EU:n keskimääräistä äänestysprosenttia nosti se, että Belgiassa, Italiassa, Kreikassa ja Luxemburgissa on äänestysvelvollisuus.

EU mitätöi valtion itsemääräämisoikeuden

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) vastusti ja teki työtä 1990-luvun alkuvuodet Suomen EU-jäsenyyden torjumiseksi.  Ktp on jatkanut periaatteellisella linjallaan, boikotoinut kaikkia EU-vaaleja, kampanjoinut ja kehottanut myös kansaa vaaliboikottiin. Kaikki ne puolueet, jotka vaaliin osallistuvat, antavat tukensa EU:n hallintorakenteelle ja legitimiteetille, eli oikeudellisen hyväksynnän maan EU-jäsenyydelle.

Samalla ne hyväksyvät EU:n lainsäädännön ensisijaisen aseman, jota jäsenmaan tulee noudattaa. Jäsenmaa kun joutuu kirjaamaan omaan lainsäädäntöönsä ja asetuksiinsa EU:n määrittelemän ohjeistuksen lainsäädännöksi. Jos jäsenvaltion ja EU:n lainsäädännön välillä on olemassa ristiriita, lakien tulkinnassa ja toteuttamisvelvollisuudessa EU:n lait ja määräykset menevät ylitse jäsenvaltion lakien ja asetusten.

EU-jäsenyys siis mitätöi itsenäisen valtion olemukseen oleellisesti kuuluvan itsemääräämisoikeuden omaan lainsäädäntöön.

EU:n talouspolitiikka tukee suurpääomaa

EU:n yhteinen talouspoliittinen linja näkyy jäsenmaiden huimana velkaantumisena. Myös Suomi on jäsenyyskaudellaan velkaantunut, velan ollessa jo yli 130 miljardia euroa. On ollut myös vuosia, jolloin kaikkien jäsenmaiden budjetit ovat olleet alijäämäisiä.

Julkisen talouden velkaannuttamisella ja suuria korkoja suurista lainoista maksamalla siirretään valtavat pääomat lainanantajille. Siis melkoinen tulonsiirto pääasiassa työltä pääomalle.

Eläminen jäsenmaissa jatkuvan velkataakan alaisuudessa varmistaa talouspoliittisen linjan jatkuvuuden, josta on vaikea irrottautua vaikka valtaan tulisi hallitus joka haluaa eroon velkataakasta ja itsenäisempää talouspolitiikkaa.

EU:n ulkopolitiikka on osa lännen imperialismia

Suomessa alistuminen EU:n yhteiseen ulkopolitiikkaan ei ole saanut arvostelua eduskunnassa olevilta puolueilta. Hallituspolitiikassa Suomi on toteuttanut EU:n yksimielisiä päätöksiä mm. Venäjä-pakotteiden kohdalla. Pakotteet ovat haitanneet suuresti Suomen vientiä Venäjälle ja vahingoittaneet  maiden välisiä luottamuksellisia suhteita.

EU:n yhteisestä ulkopolitiikasta ikävänä esimerkkinä ovat Naton Jugoslavian pommitusten hyväksyminen vuonna 1999 ja USA:n vanavedessä Kuuban talous- ja kauppasaartoon osallistuminen. Viimeisimpänä esimerkkinä on EU:n sekaantuminen Venezuelan sisäisiin asioihin tukemalla oikeiston politiikkaa ja vallankaappaushanketta.

Sitoutuminen EU:n yhteiseen ulko- ja sotilaspolitiikkaan merkitsee jäsenmaalle luopumista itsemääräämisoikeudesta. Suomelle se voi käydä kohtalokkaaksi.

Osallistu boikottiin – älä äänestä EU-vaalissa!

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp)

Ktp: Euroopan Unioni on suurpääoman liitto, älä anna sille ääntäsi!
Merkitty:

2 thoughts on “Ktp: Euroopan Unioni on suurpääoman liitto, älä anna sille ääntäsi!

 • 18.3.2021 18:28:sta
  Permalink

  Mikä on mielipiteenne Antonio Negrin kantaan siitä että globalisaatiota vastaan ei voi taistella ja vasemmiston taistelu pitää sopeuttaa tämän ilmiön luomaan systeemiin?

  Lainaus Antonio Negrin Michael Hardtin kirjasta Imperiumi:
  ”Tämä vasemmistolainen globalisaation vastustaminen ja organisaation puolustaminen on vahingollista myös siitä syystä, että paikallisilta vaikuttavat identiteetit eivät useinkaan ole autonomisia tai riippumattomia, vaan itse asiassa ruokkivat ja tukevat kapitalistisen imperiaalisen koneiston kehitystä. Tämän koneiston ohjaama globalisaatio ja deterritorialisaatio eivät itse asiassa ole lokalisaation ja reterritorialisaation vastakohtia, vaan pikemminkin liikkuvia ja muuntelevia eriytymis- ja samastumiskulkuja. Paikallisen vastarinnan strategia tunnistaa vihollisen virheellisesti ja näin naamioi sen. Emme missään tapauksessa vastusta suhteiden globaalistumista sinänsä, sillä kuten olemme todenneet, vasemmistolaisen internationalismin vahvimmat voimat ovat itse asiassa kulkeneet tämän prosessin kärjessä. Vihollinen on juuri se erityinen globaalien suhteiden järjestelmä, jota sanomme Imperiumiksi. Kaiken lisäksi tämä paikallisuutta puolustava strategia tuottaa vahinkoa siitä syystä, että se hämärtää ja jopa kumoaa Imperiumin puitteissa piilevät todelliset vaihtoehdot ja vapautuksen mahdollisuudet. Sekä teoriassa että käytännössä on syytä astua imperiumin maaperälle, kohdata sen yhtenäistävät ja erilaistavat virtaukset kaikessa mutkikkuudessaan ja nojautua analyysissamme globaalin väen voimaan.”

  Vastaa
 • 18.3.2021 18:31:sta
  Permalink

  Mikä on mielipiteenne Antonio Negrin kantaan siitä että globalisaatiota vastaan ei voi taistella ja vasemmiston taistelu pitää sopeuttaa tämän ilmiön luomaan systeemiin?

  Lainaus Antonio Negrin Michael Hardtin kirjasta Imperiumi:
  ”Tämä vasemmistolainen globalisaation vastustaminen ja organisaation puolustaminen on vahingollista myös siitä syystä, että paikallisilta vaikuttavat identiteetit eivät useinkaan ole autonomisia tai riippumattomia, vaan itse asiassa ruokkivat ja tukevat kapitalistisen imperiaalisen koneiston kehitystä. Tämän koneiston ohjaama globalisaatio ja deterritorialisaatio eivät itse asiassa ole lokalisaation ja reterritorialisaation vastakohtia, vaan pikemminkin liikkuvia ja muuntelevia eriytymis- ja samastumiskulkuja. Paikallisen vastarinnan strategia tunnistaa vihollisen virheellisesti ja näin naamioi sen. Emme missään tapauksessa vastusta suhteiden globaalistumista sinänsä, sillä kuten olemme todenneet, vasemmistolaisen internationalismin vahvimmat voimat ovat itse asiassa kulkeneet tämän prosessin kärjessä. Vihollinen on juuri se erityinen globaalien suhteiden järjestelmä, jota sanomme Imperiumiksi. Kaiken lisäksi tämä paikallisuutta puolustava strategia tuottaa vahinkoa siitä syystä, että se hämärtää ja jopa kumoaa Imperiumin puitteissa piilevät todelliset vaihtoehdot ja vapautuksen mahdollisuudet. Sekä teoriassa että käytännössä on syytä astua imperiumin maaperälle, kohdata sen yhtenäistävät ja erilaistavat virtaukset kaikessa mutkikkuudessaan ja nojautua analyysissamme globaalin väen voimaan.”

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.