Ktp: Euroopan Unioni on suurpääoman liitto, älä anna sille ääntäsi!

Euroopan Unionin perustamisen ensiaskel ja syy oli toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan jälleenrakentamisesta syntyneiden voittojen jakaminen suurpääoman kesken. Siksi mm. Saksan ja Ranskan suuret teräs- ja hiiliyhtiöt muodostivat aluksi kartellin (EHTY), josta synnytettiin muutaman välivaiheen jälkeen nykyinen EU.

EU:ta on vahvistettu vuosikymmenien ajan turvaamaan suurpääoman ytimen muodostavien pankkien, kapitalistien ja pörssien etuja. Nyt vaatimuksena on jo EU:n oman armeijan rakentaminen ja lopulta liittovaltio omine instituutioineen. Kun kyse on suurpääoman hankkeista, jäävät kansat ja kansalaiset sivuosaan.

Oikeiston puolueet, mutta myös reformistiset vasemmistopuolueet tekevät kaikkensa vakuuttaakseen työläisille ja työväenluokalle EU:n olevan osa demokraattista yhteiskuntarakennetta. Siksi niille on tärkeää, että EU-vaaleissa saavutettaisiin yli 50 prosentin äänestysaktiivisuus.

EU:n jäsenmaiden kansalaisten epäluottamus ja unionin vastustus on näkynyt myös EU-vaaleissa. Äänestysaktiivisuus on vaali vaalilta alentunut lähes romahdusmaisesti. Vuoden 2014 vaaleissa EU:n 28:sta jäsenvaltiosta ainoastaan kahdeksassa, Belgiassa, Irlannissa, Italiassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Maltalla, Tanskassa ja Ruotsissa äänestysprosentti ylitti 50% rajan. Koko EU:n keskimääräistä äänestysprosenttia nosti se, että Belgiassa, Italiassa, Kreikassa ja Luxemburgissa on äänestysvelvollisuus.

EU mitätöi valtion itsemääräämisoikeuden

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) vastusti ja teki työtä 1990-luvun alkuvuodet Suomen EU-jäsenyyden torjumiseksi.  Ktp on jatkanut periaatteellisella linjallaan, boikotoinut kaikkia EU-vaaleja, kampanjoinut ja kehottanut myös kansaa vaaliboikottiin. Kaikki ne puolueet, jotka vaaliin osallistuvat, antavat tukensa EU:n hallintorakenteelle ja legitimiteetille, eli oikeudellisen hyväksynnän maan EU-jäsenyydelle.

Samalla ne hyväksyvät EU:n lainsäädännön ensisijaisen aseman, jota jäsenmaan tulee noudattaa. Jäsenmaa kun joutuu kirjaamaan omaan lainsäädäntöönsä ja asetuksiinsa EU:n määrittelemän ohjeistuksen lainsäädännöksi. Jos jäsenvaltion ja EU:n lainsäädännön välillä on olemassa ristiriita, lakien tulkinnassa ja toteuttamisvelvollisuudessa EU:n lait ja määräykset menevät ylitse jäsenvaltion lakien ja asetusten.

EU-jäsenyys siis mitätöi itsenäisen valtion olemukseen oleellisesti kuuluvan itsemääräämisoikeuden omaan lainsäädäntöön.

EU:n talouspolitiikka tukee suurpääomaa

EU:n yhteinen talouspoliittinen linja näkyy jäsenmaiden huimana velkaantumisena. Myös Suomi on jäsenyyskaudellaan velkaantunut, velan ollessa jo yli 130 miljardia euroa. On ollut myös vuosia, jolloin kaikkien jäsenmaiden budjetit ovat olleet alijäämäisiä.

Julkisen talouden velkaannuttamisella ja suuria korkoja suurista lainoista maksamalla siirretään valtavat pääomat lainanantajille. Siis melkoinen tulonsiirto pääasiassa työltä pääomalle.

Eläminen jäsenmaissa jatkuvan velkataakan alaisuudessa varmistaa talouspoliittisen linjan jatkuvuuden, josta on vaikea irrottautua vaikka valtaan tulisi hallitus joka haluaa eroon velkataakasta ja itsenäisempää talouspolitiikkaa.

EU:n ulkopolitiikka on osa lännen imperialismia

Suomessa alistuminen EU:n yhteiseen ulkopolitiikkaan ei ole saanut arvostelua eduskunnassa olevilta puolueilta. Hallituspolitiikassa Suomi on toteuttanut EU:n yksimielisiä päätöksiä mm. Venäjä-pakotteiden kohdalla. Pakotteet ovat haitanneet suuresti Suomen vientiä Venäjälle ja vahingoittaneet  maiden välisiä luottamuksellisia suhteita.

EU:n yhteisestä ulkopolitiikasta ikävänä esimerkkinä ovat Naton Jugoslavian pommitusten hyväksyminen vuonna 1999 ja USA:n vanavedessä Kuuban talous- ja kauppasaartoon osallistuminen. Viimeisimpänä esimerkkinä on EU:n sekaantuminen Venezuelan sisäisiin asioihin tukemalla oikeiston politiikkaa ja vallankaappaushanketta.

Sitoutuminen EU:n yhteiseen ulko- ja sotilaspolitiikkaan merkitsee jäsenmaalle luopumista itsemääräämisoikeudesta. Suomelle se voi käydä kohtalokkaaksi.

Osallistu boikottiin – älä äänestä EU-vaalissa!

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp)

Ktp: Euroopan Unioni on suurpääoman liitto, älä anna sille ääntäsi!
Merkitty:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *