Kommunistinen Työväenpuolue
Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja sosialismin puolesta (Ktp) on vuonna 1988 perustettu tieteelliseen sosialismiin, marxismi-leninismiin perustuva työväenluokan puolue, jonka tavoitteena on sosialismin ja lopulta kommunismin rakentaminen.

Kuka voi liittyä?
Kehotamme jäseneksi aikovia ensimmäiseksi tutustumaan periaateohjelmaamme.
Jäsenhakemuksen Kommunistiseen työväenpuolueeseen voi tehdä 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy puolueen säännöt ja periaateohjelman, opiskelee ja kehittää tietoisuuttaan, toimii puolueessa kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan, maksaa jäsenmaksunsa (koska kukaan ei Ktp:tä elätä muut kuin jäsenet ja ystävät), sekä levittää puolueen pää-äänenkannattajaa Työkansan Sanomia. Tarkemmat jäsenen velvollisuudet ja oikeudet on todettu oheisissa säännöissä.

Miten liityn?
Puolueeseen liitytään täyttämällä jäsenhakemus, joka voidaan toimittaa postitse tai sen voi täyttää puoluetoimistollamme (Tikkuraitti 11 A, 01300, Vantaa). Tapaamme mieluusti jäseneksi aikovia kasvotusten jos mahdollista.
Jos olet halukas jäseneksi, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse: 
Puh: 09-8571022, 0442394197Email: ktp@ktpkom.fi

Kuinka paljon on jäsenmaksu?
Jäsenmaksun suuruus riippuu tuloistasi. Ktp ei saa rahaa valtiolta tai EU:lta vaan varamme tulevat jäsenmaksuista, lehtitilauksista ja lahjoituksista. Pienistäkin puroista syntyy suuria virtoja!

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lyhyesti.
Lyhyt lainaus puolueen säännöistä:


”Puolueosaston jäsenen velvollisuudet


 


7.§ 


Jokaisen puolueosaston jäsenen velvollisuus on:


a) osallistua puolueen toimintaan, toteuttaa käytännöllisellä työllään puolueen ohjelmaa ja puolue-elimien päätöksiä, edistää oma-aloitteisesti puoluejärjestön työtä, lujittaa puolueen yhteyksiä joukkoihin, selvittää puolueen politiikkaa ja päätöksiä, edistää työväenluokan yhtenäisyyttä sekä taistella koko työtätekevän kansan jokapäiväisten elinetujen puolesta,


b) opiskella tietoisuutensa kohottamiseksi ja marxismi-leninismin perusteiden omaksumiseksi,


c) suojella puolueen marxilais-leniniläistä aatteellisuutta ja järjestöllistä yhtenäisyyttä sekä puolustaa puoluetta kaikkia sen vihollisia vastaan,


d) esiintyä esimerkillisellä tavalla sekä yhteiskunnallisessa että yksityisessä elämässään ja noudattaa puoluekuria,


e) noudattaa ehdotonta uskollisuutta ja rehellisyyttä luottamustehtävien ja varojen hoidossa sekä järjestö että yhteiskunnallisissa tehtävissä,


f) suorittaa säännöllisesti jäsenmaksunsa vahvistettujen perusteiden mukaan.


 


Jäsenen oikeudet


 


8.§


Puolueosaston jäsenellä on oikeus


a) osallistua vapaasti puolueen toimintaan liittyvien ja kaikkien yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn ja päätösten tekoon järjestönsä kokouksissa, arvostella niissä kenen tahansa puolueen jäsenen tai elimen toimintaa ja saattaa käsityksensä ja ehdotuksensa sekä osaston kokouksen että johtavien puolue-elinten tietoon aina puolueen keskusneuvostoon ja edustajakokoukseen asti,


b) saada asianomaiselta puolue-elimeltä vastaus taikka ratkaisu sille tekemäänsä kyselyyn tai esitykseen,


c) tulla valituksi mihin tahansa puolue-elimeen sekä osallistua ylimpien puolue-elimien valintaan puolueosaston kokouksessa valittujen edustajien kautta,


d) esittää jo tehdyn, puoluetyötä koskevan päätöksen jälkeen siitä poikkeava mielipiteensä johtaville elimille. Kuitenkin hänen on ehdottomasti noudatettava tehtyä päätöstä,


e) osallistua henkilökohtaisesti niiden puolue-elimien kokouksiin, joissa käsitellään hänen toimintaansa ja menettelyään sekä tehdään niistä päätöksiä.”