Imperialistit alistavat kansoja kaikkialla, myös EU-alueella

Kansojen ihmisarvoiset oikeudet löytyvät sosialistisesta suunnasta

Arvioidessamme tämän ajan yhteiskunnallisia tapahtumia maailmassa, Euroopassa ja Suomessakin, antaa tähän hyvät lisätiedot Venäjän Kommunistisen Työväenpuolueen ideologiasihteerin ja puolueen Leningradin kaupunkikomitean ensimmäisen sihteerin Juri Terentjevin puhe Voiton 60 v. juhlassa 2005 Tikkurilassa. Tämän vuoksi Työkansan Sanomat julkaisee nyt Terentjevin puheen.

Puheessa Juri Terentjev tuo esille Stalinin ajan Neuvostoliiton vaikutuksen maailmanpolitiikkaan maailmanrauhan takaajana, joka ei ole vielä himmentynyt. Suurin Neuvostoliiton saavutus oli saksalaisen fasismin tuhoaminen ja oman maan, sekä Euroopan kansojen vapauttaminen fasismin ikeen alta. Tätä kapitalistiset pääomapiirit eivät ole hyväksyneet ja ne tavoittelevat jälleen johtavaa roolia maailmanpolitiikassa, alistaakseen kansat.

Yksi puheen merkittävistä kohdista käsittelee ”liikaväestön” tuhoamista globaalisessa yhteisössä, jossa 80 % maailman väestöstä on ylimääräistä, riippumattomia tuotannosta.

Samaan asiaan verotusta koskevassa kirjoituksessaan puuttui Santeri Penttinen Työkansan Sanomien viime numerossa. Penttinen arvioi oliko Georg von Wright oikeassa kun hän kirjoitti yhteiskunnallisen tuhon yhdeksi vaihtoehdoksi, että ”kitketään, `rationalisoidaan pois` ne väestönosat, jotka tekninen kehitys on tehnyt teollisuusyhteiskunnassa tarpeettomiksi”.

Suomen hallitus on jo aloittanut ihmisten totaalisen syrjäyttämisen

Vaikka meillä Suomessa on oppivelvollisuuspakko, joka antaa kaikille perusteet työelämään sijoittumiseksi yhteiskunnassa, on Sipilän hallitus toteuttamassa perustulokokeilua 2000 ihmisen kohdalla. Näille ihmisille annettaisiin kuukausittain määrätty summa rahaa toimeentuloa varten. Harkittavana tavoitteena on maksaa koko aikuisväestölle perustuloa kuukausittain. Varsinkin Vihreät ovat innokkaasti tukeneet hallituksen esitystä, mutta pitäneet kokeilua riittämättömänä.

Mitä perustulo sitten tarkoittaisi ihmisille. Sitä, että hyväksytään peruskoulun jälkeen jako menestyjiin ja syrjäytettäviin ihmisiin, jotka voivat tulla karkotetuksi, joista myös Terentjev puhui.

On selvää, ettei tällaista kehitystä voida työväestön keskuudessa hyväksyä. Siksi nyt on vastaan panemisen aika, koska se tiedetään, ettei kapitalistit ja porvaristo ole kiinnostunut tasa-arvosta ja yhtäläisistä oikeuksista kaikille ihmisille.

Juri Terentjevin puheen väliotsakkeet ovat Työkansan Sanomien toimituksen laatimat. (TKS/Hannu Harju)

 

Juri Terentjev

Eurooppa oli sairastunut fasismiin

 

Meidän päivinämme massainformaation keinoin lännessä herkutellaan väitteellä, jonka Zbignev Brzezinski on heittänyt informaatiotulvaan. ”Hitlerin tuhoamisen juhlimiset voivat nopeuttaa Stalinin lopullisten jälkien hautajaisia. ” Tämän väitteen sisäinen ajatus on lainattu kuuluisalta talousmaailman eliittiin kuuluvalta Friedrich von Hayekilta, joka vuonna 1942 kirjassaan Tie orjuuteen kirjoitti, ”stalinismi” on korkeinta fasismia”. Imperialismin ideologit pyrkivät Hitlerin muotokuvaa kääntämällä ja muuntamalla piilottamaan sen taakse tärkeän historiallisen asetelman. Kahden maailmansodan välissä ”sivistynyt” Eurooppa oli vakavasti sairastunut fasismiin. Diagnoosin tästä sairaudesta antoi aikanaan Lenin, joka on erittäin ajankohtainen meidän ajallemme, imperialismi on kapitalismin korkein aste. ” Monopoli, yksinvaltius, taistelu herruudesta vapauden tavoittelun sijaan ja pienten köyhimpien kansakuntien riistäminen rikkaiden ja voimakkaampien kansakuntien toimesta tuo kaikki imperialismin kielteiset piirteet esiin. Nämä kaikki johtavat luonnehdintaan kapitalismista mätänevänä loiseläjänä”. Eurooppalainen fasismi nousi kapitalismin mädäntymisen tuotteeksi.

Silloin Italialaiset porvarit sanoivat. ”Me Italialaiset verrattuna USA:laisiin olemme niin köyhiä, että näemme itsemme yhtenä luokkana. Sanonnalla on lyhyt välimatka saksalaiseen ideaan rodullisesta paremmuudesta.

Imperialismin historia ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä todisti täysin V.I.Leninin olleen oikeassa. Eurooppalaiset imperialistit monissa maissa noudattivat diktatorista hallitustapaa fasistiseen tyyliin, muodostamalla nopeasti yhteisiä aluevaatimuksia ja nostamalla esiin vanhat riidat siirtomaista.

Imperiumilla alistetaan Euroopan kansat

Toisen maailmansodan ja imperialismin yleisen kriisin kypsyessä Saksan sotataloudellinen voima kasvoi nopeasti ohittaen kehityksessä Englannin ja Ranskan. Saksa nousi USA:n vaaralliseksi kilpailijaksi. Kypsyi yleinen saksalainen fasismin laajenemispyrkimys ja pintapoliittinen ohjelma. Saksalaisten tehtailijoiden imperiumin liiton puheenjohtajiston jäsen Karl Duisberg ilmoitti vuonna 1931. ”Maiden väliset kapeat kansalliset rajat on hävitettävä taloudellisen toiminnallisuuden edun nimissä muodostamalla kansainvälisiä taloudellisia piirejä. Ainoastaan taloudellisen alueen Bordeauxista Sophiehin yhteen liittäminen antaa Euroopalle perustan, jota se tarvitsee vakuuttaakseen oman maailmanroolinsa. ”Nämä asetelmat nivoutuvat yhteen Hitlerin ilmoituksissa, jotka hän julkaisi ”toisessa kirjassaan” vuonna 1928. ”Eurooppalaisten kansojen yhdistyminen voi tapahtua ainoastaan hegemonisen sodan kautta, vain niiden voimakkaan valtaan alistamisen keinoin. Euroopan yhdistyminen ei onnistu valtioiden yhdistymisen yrityksen kautta, vaan ainoastaan asevoimien avulla”.

Näiden teorioiden pohjalta fasistiset ideologit toivat esiin Monroen-opin, jossa vallattavan alueen oikeaan järjestykseen saamiseksi tarvittiin imperiumi. Henkilöimällä itseensä koko kansan vallan korkeampana rotuna, olisi se uuden maailman oikeuden edustaja ja järjestyksen pitäjä. Tällaisen yhdistymisen vastustaminen ja mahdottomuus saivat aikaan yhteisen solmun. Maailmanlaajuisen imperialismin äärimmäinen toimintavalmius esiintyi Hitlerin työntymisenä itään, Neuvostoliittoa vastaan. Eurooppalaiset valtiot osallistuivat sotaan saksalaisen fasismin puolella, avaamatta toista rintamaa.

Friedrich von Hayek ja Zbignev Brzezinski, näiden nykyajan fasismin suojelijoiden idea on vanha, tyypillinen maailman finanssiajattelun malli yksinvaltiudesta. Se on kehittyneempi jatko poliittiselle kurssille, joka tuhottiin vuosina 1941 – 1945.

Leninin huomio englantilaisten poliitikkojen esityksistä 1800- luvun lopulla oli seuraava: Meidän siirtomaapoliitikkojen täytyy saada asutusta uusiin maihin väestön lisääntyessä ja uusia alueita tarvikkeille, joita tuotetaan tehtaissa ja verstaissa. Imperiumin valtakunta on vatsan kysymys. Jos te ette halua kansansotaa, teidän täytyy ryhtyä imperialisteiksi. Marxin ja Engelsin ennustus siitä, että kansakuntien välinen suhtautuminen olisi sama kuin porvarillisten kansakuntien kapitalismin ajan aamussa, rikkoutui. Lenin jatkoi perustanlaskijoiden ajatuksia: ”Hallitsijoiden suhtautuminen ja siihen liittyvä väkivalta – juuri se on tyypillistä kapitalismin uuden asteen kehitykselle”.

Valtioiden eliitti myy kansansa

Nyt 2000-luvulla hallitsee globaalinen imperialismi, pyrkien yhä suurempaan omistukseen. Se käyttää hyväkseen USA:n, Maailmanpankin ja Maailman kauppajärjestön finanssivarojen reservijärjestelmää ja imperialistien asevoimia kilpailijoitaan vastaan, missä tahansa USA:n mielenkiintoa herättävässä maapallon pisteessä, vetäen NATOn ja YK:n mukaansa.

Ennen neuvostokansojen voiton 60-vuotispäivän aattoa USA:n imperialistit herättivät entisissä Neuvostotasavalloissa eri väristen vallankumouksellisten aktiivisuuden. Pyrkimyksenä on Venäjän työntäminen pois noilta taloudellisilta alueilta ja Nato-voimien vetäminen lähemmäksi Venäjän rajoja. Mustanmeren hedelmälliset maat ja mikroilmasto, Kaspian öljy, Keski-Aasian kaasu, Siperian rikkaudet, nämä kaikki ovat kiinostuksen ja maailman pääoman laajentumisen kohteita. Pyrkimykset on kätketty fraaseihin demokratiasta, vapaudesta ja ihmisoikeuksista ”sodassa stalinismia vastaan”. Taistelu Venäjää vastaan on viimeisten ”Stalinin jälkien” hautaamista, ”kylmän sodan” jatkoa sivilisaation uusissa olosuhteissa.

Nämä kaikki keinot ovat tarkoitettuja hidastamaan heidän kilpailijansa Kiinan kehitystä. Taistelu ”stalinismia” vastaan on yksi tärkeimmistä sotapoliittisista ja ekonomisista opeista USA:n finanssiyksinvaltiudessa. Tähän sisältyy taistelu sellaisia yhteisöllisiä mielipiteitä vastaan, joissa vähenee tuotteen ja rahan vaikutus, pääoman vaikutus ihmisiin. ”Stalinismi” antoi maailmalle inhimillisen elämän mallin, jossa yksityisen hyödyn tavoitteet, jotka uhkaisivat planeetan ekologista kestävyyttä pidettäisiin viisaasti rajoitettuina yhteisön edun nimissä. ”Stalinismi edisti oikeudenmukaisuutta, YK:n avun ollessa imperialistista agressioita vastaan, antaen alun pitkälle rauhan aikakaudelle. Juuri siksi ”stalinismi”, eikä fasismi on ja tulee aina olemaan maailmankaupan yksinvaltiuden merkittävin vastustaja.

Jo 1900-luvun alussa V.I. Lenin toi esille teollisen ja tuotannollisen pääoman eron finanssipääomasta, jonka omistaminen merkitsi muutamien valtioiden finanssiyksinvaltiuden ja koroilla elämisen hallitsevaa asemaa.

2000-luvun alussa syntyi valtioita, jotka käyttivät dollaria niin ulkomaan kuin kotimaan markkinoilla. Ne kävivät sillä kauppaa maailman valuuttamarkkinoilla.

Kaikki maat, jotka ovat muuttaneet varallisuutensa dollareiksi ovat pakotettuja ylläpitämään amerikkalaisen talouden vakautta ja amerikkalaista elämäntapaa. Tämä on merkinnyt USA:n otteen laajentumista. Tämän kasvavan laajentumisideologian keksinnöksi nousi viime vuosisadalla 1970-luvulla ”kultaisen miljardin”- oppi. Tämän opin avulla valtioiden eliitti on valmis kauppaamaan kansalliset aarteet ja myymään kansansa. Ne jotka vastustivat nujerrettiin massiivisella paineella. NATOn agressio Jugoslaviaa ja Irakia kohtaan, uhkaukset Kuubaa, Pohjois-Koreaa ja Irania vastaan ovat esimerkkejä tästä paineesta.

Aikanaan Mussolini luonnehti fasismia järjestelmälliseksi, keskitetyksi ja autoritääriseksi demokratiaksi. USA:sta on tullut 2000-luvulla tällaisen ”demokratian” malli. ”Kultaisen miljardin” luomiseen kuuluu myös USA:sta riippuvainen kansainvälinen eliitti.

”Liikaväestöä” uhkaa tuhoaminen

Zbignev Brzezinski toi esiin teorian globaalisesta yhteisöstä, jossa 80% maapallon väestöstä oli ylimääräistä, riippumattomia tuotannosta.

Tällainen valinta, jossa ”ylimääräisille” ihmisille luodaan toivottomuuden elämänolosuhteet musertaa yksilöllisyyden ja johtaa teoriaan ”brilianttituhannesta”, toisin sanoen perusteluun jumalan valitsemien yksilöiden ”luonnollisista oikeuksista”. Nämä henkilöt asettivat jo kysymyksen aseista, jotka vaikuttaisivat valikoiden genotyyppiin. Järjestyksessä seuraavana on kysymys aseiden sosiaalisista toiminnoista, jotka valikoivasti tuhoaisivat ”ylimääräisiä” ihmisiä. Asiantuntijoiden arvailujen mukaan, vuosina 2015 – 2030 valikoidut ihmiset voivat joutua ”karkotetuiksi”. Ylimmällä asteellaan kapitalismi on kyvykäs tauotta lisäämään ”karkotuksien määrää” ja kehittämään oman mädäntymisensä tuotetta – finanssiyksinvaltiutta, olemalla maailman hallituksena, joka asettaa uuden maailmanjärjestyksen.

Ainoastaan marxismi-leninismi osoittaa ihmiskunnalle kestävän suunnan

Ihmisyyden eteen on noussut globaalinen ongelma. Joko ihmiskunta kokonaisuudessaan, eikä vain jokin kansakunta voi ottaa ja varmasti ottaakin käsiinsä kaikki tärkeimmät ohjat pitääkseen järjestyksessä tuotannolliset voimat. Muussa tapauksessa nuo voimat painavat päälle ja jyrsivät ihmiskuntaa eriyttämällä siitä ihmissielun ei vain paikallisilla, vaan myös globaalisilla maailmankentillä. Tämä on nykyisin selvää jokaiselle ajattelevalle ihmiselle. Sen ymmärtämiseksi ei tarvitse olla edes marxilainen. Globaalinen ongelma, joka seisoo ihmiskunnan edessä on sidoksissa yksityiseen omistukseen ja tämä ongelma voidaan ratkaista ainoastaan radikaalin omaisuuden sosialisoinnin kautta. Tähän liittyy ihmisten kohtelu ihmisinä. Mikään muu teoria kuin marxismi-leninismi ei ole kyennyt kehittämään ulospääsyä tästä ihmiskunnalle traagisesta tilanteesta.

Imperialismin historia on historiaa maailmanherruuden taistelusta ja yksipuolinen elämäntapa, joka mahdollistaa ”yli-ihmisten” yksinvaltaisen talouden vakuuttamalla ihmiskunnalle, että mitään muuta ei ole ja ulospääsyä tästä ei ole. Mutta, ihmiskunta vastustaa ja nousussa on protesti niin kansakuntien kuin maailman mitassa. Protestiliikkeen yhdistyminen tieteellisen marxilais-leniniläisen näkemyksen kanssa on tärkeä ja järkevän taistelun voimavara ihmiskunnan tulevaisuuden puolesta.

Työkansan Sanomat 11/2016

 

 

Juri Terentjev: Eurooppa oli sairastunut fasismiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *