Kapitalismi synnytti työväenluokan, työväenluokka työväenliikkeen ja työväenliike kommunistisen puolueen (Osa 14)

Työväenluokkaa ei ole aina ollut. Ei ole siis voinut olla työväenliikettäkään. Työväenluokka on kapitalistisen kauden tuote. Suomessa siirtyminen luontaistaloudesta ja käsityötuotannosta koneelliseen suurtuotantoon ja kapitalismiin tapahtui vähitellen mutta väkivaltaisesti.

Vuoden 2018 tammikuussa tulee kuluneeksi 100 vuotta Suomen työväen vallankumouksen ja luokkasodan alkamisesta. Vuoden 1918 vallankumouksen syyt löytyvät vuosikymmeniä jatkuneesta työläisten orjuuttamisesta, riistokapitalismista ja nälkiinnyttämisestä.

Työkansan Sanomat julkaisee nyt neljännentoista osan vuoden 2018 alkuun jatkuvasta artikkelisarjasta, joka käsittelee kapitalismin ja työväenluokan syntyä, työväenliikettä, sen luokkataistelulinjaa, työväen vallankumousta ja luokkasotaa sekä kommunistisen puolueen perustamista.

Pääosin työläisistä muodostettu Suomen Punainen Kaarti otti 27.1.1918 vallan Helsingissä, josta tuli punaisen Suomen pääkaupunki. Muutamassa päivässä Helsingin lisäksi koko eteläinen Suomi oli punaisten vallankumouksellisten ja työväen hallinnassa.

Seuraavana päivänä 28.1. muodostettiin Suomen Kansanvaltuuskunta, vallankumoushallitus. Hallituksen johtoon valittiin Kullervo Manner, joka toimi vuonna 1917 eduskunnan puhemiehenä ja vuosina 1917-1918 sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajana.
Samana päivänä vallankumoushallitus julkisti asetuksen, jossa perusteltiin vallan haltuunottoa ja nimitettiin kansanvaltuuskunnan jäsenet.

Ehdotus Suomen työväelle

”Olemme tänään päättäneet ehdottaa Suomen työväelle, että kun kansan vihan ansainnut senaatti on kukistunut, asetetaan maan vallankumoushallitukseksi Suomen Kansanvaltuuskunta sekä Työväen Pääneuvosto sen toimintaa valvomaan ja yhdessä sen kanssa maan hallitusasioita toistaiseksi hoitamaan, kunnes Suomen työtätekevä kansa toisin päättää.”

Asetuksen mukaan vallankumoushallituksen tuli olla sosialidemokraattinen. Sen jäsenten lopullinen määrääminen jätettiin Työväen Pääneuvoston päätösvaltaan. Pääneuvosto korvasi silloisen porvarillisen tynkäeduskunnan.

Hallituksen puheenjohtaja toimi Kullervo Manner, ulkoasiain valtuutettuna Yrjö Sirola, sisäasiainvaltuutettuina Eero Haapalainen ja Adolf Taimi, oikeusasiain valtuutettuina Lauri Letonmäki ja Antti Kiviranta, valistusasiain valtuutettuna Otto Vilhelm Kuusinen, raha-asiain valtuutettuna Jalo Kohonen, työasiain valtuutettuna Johan Henrik Lumivuokko, maatalousasiain valtuutettuna Evert Eloranta, elintarveasiain valtuutettuna Oskari Tokoi, liikenneasiain valtuutettuna Konstantin Lindqvist, posti- ja tiedotusasiain valtuutettuna Emil Elo ja prokuraattorina Matti Turkia.

Julistus Suomen työmiehille ja kansalaisille

Valintansa jälkeen kansanvaltuuskunta antoi julistuksen Suomen työmiehille ja kansalaisille.

”Jos teidän tahtonne on se, että meidän on yhdessä muodostettavan Työväen Pääneuvoston kanssa astuttava tällä kohtalokkaalla hetkellä täyttämään maan vallankumoushallituksen tehtäviä, niin tahdomme ne tehtävät horjumatta täyttää voimaimme mukaan.

Kun köyhälistön hätä on niin hirveä, että työläistoveri siitä pelastuakseen nostaa kiväärin olalleen, ja kun hänessä yhteiskunnallisen vapauden jano on niin valtava, että hän sen takia astuu vaikka päin kuolemaa, niin tällöin on meidän jokaisen työväenliikkeen miehen pyhä velvollisuus, missä toimessa vain tarvitaan, ponnistaa kaikki voimamme työväenluokan vapautuksen auttamiseksi niin pitkälle kuin suinkin mahdollista.

Mutta jos tahdotte, toverit, toisia miehiä vallankumoushallituksen tehtäviä täyttämään, niin sanokaa se millä hetkellä tahansa yhteisten järjestöjemme kokousten kautta, ja on heti jokainen meistä valmis siirtämään ohjat kenelle te määräätte”.

Vallankumouksen sosialistinen ohjelma

Julistuksessa todetaan edelleen. ”Me olemme sosialidemokraatteja. Tiedätte siis, mikä on toimintaohjelmamme. Se on sosialistinen ohjelma. Meidän mielestämme on nyt Suomessa pyrittävä rohkein, harkituin ottein muuttamaan koko valtiojärjestystä. Virkavalta on nyt niin murrettava, ettei se enää myöhemminkään voi kansan herraksi päästä. Tuomioistuintenkin itsevaltiudesta on tehtävä kertakaikkiaan loppu. Koko valtiosääntö perustettava taatusti työväen etujen mukaisen kansanvallan pohjalle.

Veroja ja rasituksia on siirrettävä vähävaraisten hartioilta rikkaiden riistäjäin kannettavaksi. Vanhain ja työkyvyttömäin vakuutus alettava käytännössä jo ennen kuin varsinainen vakuutuslaki ennättää tulla säädetyksi. Kansanvalistusasiain johdosta on hävitettävä taantumuksellisuus.

Torpparit ja mäkitupalaiset heti vapautettava kokonaan isäntiensä vallasta. Ja vieläkin syvemmältä on käytävä kapitalismin riistojärjestelmään käsiksi. Pankkipääoma alistettava yhteiskunnan valvontavaltaan ja sen kautta päästävä mahdollisimman pian pitämään kurissa teollisuus- ja kauppapääomaa.

Vähävaraisten omaisuuteen ei ole kajottava, mutta millä alalla kansan yhteinen hätä jo selvästi vaatii suurten riistäjäin tuotantolaitostenkin ottamista yhteiskunnan haltuun, väistyköön heidän omistusoikeutensa”.

Luja järjestysvalta köyhälistön turvaksi

Julistus päättyi kannustaviin sanoihin. ”Suomen porvarien hallitus astui julkeasti taantumuksellisen valtiokaappauksen tielle. Nyt on Suomen työväenluokka vuorostaan käyttävä vallankumouksen oikeuttaan, yhteiskunnallisen edistyksen palvelukseen.
Porvarit tahtoivat ”lujaa järjestysvaltaa”, tahtoivat sitä omien pyyteittensä pönkäksi. Nyt tulkoon tähän maahan luja järjestysvalta, mutta köyhälistön turvaksi, sorrettujen avuksi!

Tämä on meidän kantamme. Ainoastaan tekomme saattavat osoittaa, mitä aikaansaadaan. Me emme ole enempää kuin tekään, lähteneet vallankumoukseen leikin vuoksi, vaan syvästä vakaumuksesta, että ainoastaan siinä on Suomen työtätekevän kansan pelastus, ja että sen eteen on uhrattava mitä ikinä vaaditaan”. (TKS/Rauno Lintunen)

Ps. Palaamme tulevissa lehden numeroissa kansanvaltuuskunnan päätöksiin ja toimintaan, työväen asemaan, vallankumouksen etenemiseen ja sen muuttumiseen luokkasodaksi.

Työkansan Sanomat 2/2018

Kapitalismi synnytti työväenluokan, työväenluokka työväenliikkeen ja työväenliike kommunistisen puolueen (Osa 14)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *