Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Kapitalismi perustuu työläisten riistoon

Kapitalismi perustuu riistoon. Tämä ei ole eettinen vaan tieteellinen toteamus. Kapitalismi on tuotantovälineiden yksityisomistukseen ja voiton tavoitteluun perustuva tuotantotapa, jossa kapitalistiluokka riistää työväenluokkaa.

Miltä tämä näyttää käytännössä? Aloitetaan muutamalla määritelmällä.

Keitä ovat kapitalistit ja työläiset?

Kapitalismi on taloudellinen järjestelmä, jossa tuotantovälineet kuten yritykset ovat yksityisten omistajien käsissä. Näitä omistajia kutsutaan kapitalisteiksi. Kapitalisti on henkilö, joka omistaa tuotantovälineitä ja palkkaa työläisiä. Työläiset tuottavat kapitalistille voittoa.
Itseasiassa työläiset ovat kaiken taloudellisen arvon lähde. Kaikki yhteiskunnassa on työtätekevien rakentamaa.

Marxismi määrittelee palkkatyöläiseksi eli proletaariksi henkilön, joka ei omista omia tuotantovälineitään vaan tekee työtä kapitalistille. Suurin erottava tekijä kapitalistin ja työläisen välillä siis on, että toinen luokka omistaa ja toinen tekee työtä, vaikka näiden välillä on toki useita välimuotoja.

Kapitalistin funktio on omistaa ja toimia kehityksen jarruna

Koska kapitalisti omistaa laillisesti yrityksen, hänellä on oikeus sen voittoihin. Sen sijaan, että tuotto menisi työläisille, jotka tekevät kaiken tuottavan työn, tai yhteiskunnalle, sen pitää kapitalisti. Tällä tavoin varallisuus keskittyy harvojen rikkaiden käsiin.

Jos työläiset tekevät kaiken tuottavan työn ja luovat yhteiskunnassa kaiken arvon niin mikä sitten on kapitalistin funktio? Kapitalisti on henkilö, joka omistaa tuotantovälineet, eli pääoman. Hän siis tarjoaa välttämättömän investoinnin jolla yritys toimii. Tästä syystä hänellä on laillinen oikeus pitää leijonanosa työläisten tuottamasta arvosta. Tästä syystä tämä arvo ei mene yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseen vaan yksittäisten kapitalistien rikastumiseen.

Sosialistisessa järjestelmässä tuotantovälineet (yritykset, pankit, voimalat, työpaikat yms.) ovat yhteisessä tai yhteiskunnallisessa omistuksessa eikä yksittäistä omistajaa tarvita. Ei ole mitään järkevää perustetta miksi kapitalistien, siis henkilöiden jotka eivät tuota mitään, pitäisi elää työläisten kustannuksella.

Kapitalistin funktio ei ole innovoida

Porvarillinen ideologia yrittää usein hämätä, mikä on kapitalistin todellinen funktio. Se vihjaa usein, että kapitalistit luovat innovaatioita ja ovat muka ainoita jotka siihen pystyvät. Todellisuudessa innovaatioita kehittävät työläiset, tiedemiehet, keksijät jne. Siis ihmiset, joiden työtä on kehittää uusia tuotteita.

Kapitalistin tehtävänä ei ole innovoiminen vaan omistaminen. On totta, että kapitalistitkin voivat kehittää innovaatioita, kun todellisuudessa kuka tahansa voi jossain määrin keksiä uusia asioita. Mutta tämä ei ole se asia, miksi he ovat kapitalisteja. He ovat kapitalisteja, koska he omistavat tuotantovälineitä, ja tämä on heidän todellinen funktionsa ja määrittävä tekijä. Tämä on se tekijä, jonka sosialistit haluavat kumota.

Jotkin maailman suurimmista keksinnöistä kuten ydinvoima, ensimmäinen toimiva satelliitti, silmien laserleikkaus yms. on kehitetty sosialistisissa maissa. Nämä innovaatiot olivat mahdollisia ilman tuotantovälineiden yksityistä omistusta.

Kapitalistin funktio ei ole johtaa töitä

Porvarillisen ideologian edustajat saattavat myös vihjata, että kapitalistit ovat työnjohtajia, ”Pomoja”. Tämäkään ei sinänsä pidä paikkaansa. Yrityksen omistaja toki päättää sen asioista, mutta erilaiset esimiehet, työnjohtajat, tiiminvetäjät jne. eivät yleensä ole kapitalisteja vaan samanlaisia palkattuja työntekijöitä kuin muutkin työläiset, vaikka usein saavatkin korkeampaa palkkaa.

Myös sosialistisessa järjestelmässä tarvitaan työnjohtajia ja organisaattoreita vaikka yritysten toiminta ja koko talous halutaankin järjestää nykyistä demokraattisemmin.

Yrityksen omistaja, eli kapitalisti, voi myös itse toimia työnjohtajana ja jopa jossain määrin osallistua tuottavaan työhön, mutta tämä ei ole se asia mistä sosialistit ovat kiinnostuneita. Jos tämä henkilö osallistuu työhän niin hänelle kuuluu siitä palkka. Mutta hän saa paljon enemmän kuin vain palkan, hän saa voittoa toisten työläisten työstä. Tämä tekee hänestä kapitalistin.

Mitä marxilainen taloustiede tarkoittaa riistolla?

Tehdessään työtä kapitalistille työläinen tuottaa arvoa. Tätä arvoa realisoidaan, kun hänen tuottamansa hyödyke myydään ja se muuttuu rahaksi. Osan tästä rahasta työläinen saa palkkana, toinen osa menee yrityksen pyörittämiseen, siis kulutettujen raaka-aineiden korvaamiseen, sähköön ja muihin kuluihin.

Tämän lisäksi osa menee kapitalistin taskuun. Tätä kutsutaan lisäarvoksi, kapitalistin voitoksi. Työläinen ei saa kaikkea tuottamaansa arvoa vaan osa siitä menee kapitalistille, joka tällä tavoin elää työläisen selkänahasta. Tätä ilmiötä marxismi kutsuu riistoksi.

Työtätekevät ihmiset luovat yhteiskunnan kaiken arvon ja heille kuuluu siitä korvaus. Ei ole mitään perustetta, miksi tarpeettomat omistajat saavat elää herroiksi työtätekevien kustannuksella.

Työkansan Sanomat 4/2018

Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Kapitalismi perustuu työläisten riistoon

Hakutulokset “Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Kapitalismi perustuu työläisten riistoon

 • 18.7.2019 17:16:sta
  Permalink

  Ludwig von Mises -instituutti kirjoittaa (http://mises.fi/blog/marxismi-perustuu-virheoletuksille/)
  että työläinen saa automaattisesti korvauksen tekemästään työstä, kun taas kapitalisti ei välttämättä saa voittoa lainkaan, sillä valmistetut tuotteet eivät välttämättä mene kaupaksi, eikä siten lisäarvoa mene kapitalistille lainkaan.

  Olisiko mahdollista saada vastine Mises -instituutin esittämää kritiikkiä marxismia kohtaan; missä he ovat oikeassa ja missä taas väärässä, jos missään.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *