Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Luokkatietoisuuden tilasta

Neuvostoliiton ja sosialististen maiden leirin romahdettua 90-luvun alussa sai työväenliike Euroopassa erittäin vakavan kolauksen, josta se ei ole vieläkään toipunut. Vasemmiston alennustila näkyy selkeästi ihmisten luokkatietoisuuden heikkenemisenä.

Kommunistinen ja työväenliike ei ole pystynyt entiseen malliin tekemään ihmisille selväksi heidän tilannettaan yhteiskunnassa. Usein kuulee ihmisten sanovan etteivät he omasta mielestään kuulu työväenluokkaan vaan vaikkapa ”keskiluokkaan” tai, että he eivät ole työläisiä vaan esimerkiksi opiskelijoita, eläkeläisiä tai jopa työttömiä.

Kommunistille on päivänselvä, että kaikkien äsken mainittujen ihmisryhmien etu on sama. Työläisiä ovat henkilöt jotka tekevät elääkseen työtä saadakseen palkkaa, eivät pelkästään perinteiset tehdastyöläiset tai ruumiillisen työn tekijät. Tähän joukkoon kuuluu kansan ehdoton enemmistö mukaan lukien tulevat työläiset ja jo eläkkeelle jääneet.

Tiettyä heräämistä on kuitenkin havaittavissa. Hallituksen kurjistava leikkauspolitiikka, jatkuva sotapropaganda ja piittaamattomuus kansan tahdosta on saanut ihmiset epäluuloisiksi vallitsevaa järjestelmää kohtaan. Tämä on totta etenkin nuorison keskuudessa.

Nykynuoriso on nähnyt palveluiden alasajon, leikkauspolitiikan ja globaalin kapitalismin romahduksen. Heidän kokemuksensa on täysin erilainen kuin edellisen sukupolven joka eli vahvan vasemmiston aikaa. Tuolloin kapitalistiluokka teki kaikkensa lahjoakseen työläiset, suojatakseen oman valtansa. Vanhempi polvi kenties vielä uskoo eurooppalaisen sosiaalidemokratian utopiaan, mutta nuoriso ei muista tuota aikaa. Nykyään kapitalisti ei tee kompromisseja, vaan katsoo olevansa kaikkivoipa.

Jos asiat jatkuvat samaan tapaan on väistämätöntä, että ihmiset havahtuvat kapitalismin mädännäisyyteen ja mahdottomuuteen, eikä mikään määrä oikeisto-propagandaa voi sitä estää vaan korkeintaan voittaa aikaa.

Marxin käsite ”väärä tietoisuus” tarkoittaa, että henkilö ei ymmärrä oman itsensä ja luokkansa etua vaan toimii sitä vastaan. Esimerkkinä tästä on esimerkiksi työläinen joka äänestää oikeistoa. Mielestäni nyt ollaan pikkuhiljaa siirtymässä väärästä tietoisuudesta vaistonvaraisuuteen.

Ihmiset eivät kenties ymmärrä koko yhteiskunnassa vallitsevaa tilannetta, sen syitä ja seurauksia, eikä heillä ole kommunistista ideologiaa, mutta he kyllä tietävät että heidän etujaan ja oikeuksiaan poljetaan. He käsittävät, että heidän asemansa huononee ja he yrittävät puolustaa omia oikeuksiaan.

On meidän kommunistien tehtävä ohjata heitä oikeaan suuntaan ja vaistonvaraisuudesta tietoiseen poliittiseen kamppailuun.

Työkansan Sanomat 13/2016

Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Luokkatietoisuuden tilasta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *