Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Miksi kommunistit opiskelevat teoriaa?

Miksi kommunistit opiskelevat marxismin teoriaa? Teorian opiskelu ei ole pelkästään ajanviete tai harrastus, teorian avulla saamme selkeän käsityksen maailmasta. Marxismin teoriaa voi popularisoida eli tehdä helpommaksi ymmärtää ja yksinkertaistaa, mutta todellisuus on monimutkainen ja monet kysymykset ovat todella vaikeita, niiden todelliseen selvittämiseen eivät yksinkertaiset ja helpot vastaukset riitä. Tästä syystä marxismin teoriaa täytyy opiskella vakavasti.

Marxismi ja sen moderni muoto marxismi-leninismi on tieteellinen työväenluokan maailmankatsomus. Miksi kapitalismi päätyy aina kriisiin? Mikä nykymaailmassa synnyttää sodan? Mikä on valtion todellinen luonne? Marxismin teoria vastaa tämänkaltaisiin kysymyksiin. Se vastaa niihin tieteellisen analyysin avulla.

Marxismi-leninismi ei ole samanlainen tiede kuin matematiikka tai biologia, mutta se perustuu ajatukseen, että elämme materiaalisessa todellisuudessa, jossa vaikuttavat tietynlaiset lainalaisuudet. Asioille on materiaalinen selitys ja maailmassa vaikuttavat konkreettiset taloudelliset ja poliittiset intressit.

Tarvitaan teoriaa

Nykyisessä Suomessa vallitsee kapitalistinen talousjärjestelmä, jossa valtaa pitävät kapitalistit ja heidän etujansa ajavat poliittiset voimat. Nuo voimat määräävät Suomen poliittisen suunnan. Jotta voidaan ymmärtää tämän poliittisen ja taloudellisen järjestelmän olemus, mihin suuntaan se on menossa ja miten siitä siirrytään pois, tarvitaan malli joka selventää näitä ilmiöitä ja jolla tutkia niitä. Tarvitaan teoriaa.

Teoria ei anna vastauksia valmiina, mutta se antaa metodin selvittää vastauksia kysymyksiin. Marxismi-leninismi osoittaa yhteiskunnassa vallitsevia lakeja ja piirteet, kuten että valtio on valtaa pitävän luokan väline, että pääomalla on taipumus keskittyä harvempiin käsiin ja että imperialistisen kapitalismin tarve saavuttaa maksimivoittoja ajaa sen laajentumiseen ja lopulta sotaan. Marxismi-leninismi ei luo näitä ilmiöitä, se vain löytää ne.

Jotkut kapitalismin piirteet ovat sidottuja tiettyyn kontekstiin, toiset taas ovat luonteenomaisia kapitalismille sen kaikissa olomuodoissa ja tämän eron selvittäminen on teoreettinen kysymys.

Teorian oikeellisuus varmistetaan käytännössä. Puolueen politiikka on teorian soveltamista käytäntöön ja onnistunut politiikka vaatii hyvää teorian tuntemusta. Marxismi-leninismin teorian, taktiikan sekä työväenliikkeen historian opiskeleminen antavat paremmat edellytykset kaikkien kommunistien toiminnalle.

Teorian on vastattava todellisuutta

Marxismi-leninismi ei ole uskonto, jossa on vain lista oikeita ja vääriä vastauksia. Se on elävä ja kehittyvä aate. Marxismin lisäksi tarvittiin leninismi, koska ajat muuttuivat ja teoriaa piti päivittää, soveltaa ja kehittää, koska sen ainoa tarkoitus on vastata todellisuutta. Jos teoria ei vastaa todellisuutta, se on meille hyödytön.

On siis selvää, että teoriaa tulee päivittää, kehittää ja soveltaa nykyisiinkin oloihin. Voi olla, että jokin oleellinen piirre kapitalismissa tai imperialismissa on muuttunut ja teoria on siltä osin vanhentunut, tai joku löytää jonkin merkittävän kapitalismin ominaisuuden joka muilta on jäänyt huomaamatta.
Vaikka tuollaisia suuria teoreettisen kehityksen harppauksia ei lähiaikoina tapahtuisikaan, niin käytännön toimintaa ja politiikkaa, teorian soveltamista käytäntöön, on joka tapauksessa kehitettävä jatkuvasti. Jokaisen kommunistin tulee ymmärtää marxismi-leninismin perusasiat senkin takia, että pystyy tarpeen tullen selittämään puolueen linjan työläisille ja muille kansanjoukoille.

Keneltäkään ei kuitenkaan odoteta erehtymättömyyttä, virheet ovat väistämättömiä ja asioista keskustellaan ja opiskellaan yhdessä. Jos ihminen paneutuu teoriaan, hän pystyy kyllä oppimaan sen perusasiat ja enemmänkin. Se vaatii hieman työtä, mutta ei erityistä nerokkuutta. Asiat ovat vaikeita, mutta eivät mahdottomia.

Todellisuus on vastauksien etsimistä

Itse olen havainnut tendenssin joidenkin taholta aliarvioida ns. tavallisten ihmisten (puolueeseen kuulumattomien) käsityskykyä. Ihmiset eivät ole tyhmiä. Oman kokemukseni perusteella ihmiset ymmärtävät kyllä monimutkaisiakin vastauksia, jos ne kerrotaan ja perustellaan hyvin.

Useammin ongelmana on se, että meillä kommunisteilla on niin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen minkälaisia viestejä ihmiset kuulevat.
Se, että meidän viestimme tulisi kuulluksi ja alkaisi tehota vaatii sen, että ihminen ajattelee asiaa kauemmin kuin kymmenen sekuntia. Ihmiset altistuvat porvariston medialle joka päivä, tuntikausia, ja niin porvariston viestit uppoavat pikkuhiljaa heidän tajuntaansa. Siinä, miten asiat kerrotaan ihmisille niin että he kiinnostuvat ja ottavat asioista selvää, on paljon kehitettävää. Mutta monet etsivät vastauksia ja meidän pitää tarjota niitä.

Oikea ratkaisu ei ole pelkistää asioita liikaa siten, että ne vääristyvät eivätkä vastaa totuutta. Populistiset ja äärimmäisen yksinkertaistetut vastaukset vaikeisiin kysymyksiin kuten imperialistisen sodan ja riiston aiheuttamaan pakolaisuuteen uppoavat niille, jotka on jo entisestään altistettu hyväksymään ne.

Opiskelu antaa vastauksia

Ihmiset eivät noin vain hyväksy perusteettomia väitteitä, mutta ihmisen aivot etsivät yhteneväisyyksiä. Jos uusi tieto on ristiriidassa vanhan kokonaisuuden kanssa, se on vaikea hyväksyä. Miksi hyväksyä jotain joka sotii kaiken aikaisemman tiedon kanssa? Samalla taas tieto, joka sopii vanhan kanssa voidaan hyväksyä helpommin, jopa ilman suuria lisätodisteita.

Toisaalta ihminen ei voi sulkea silmiään todellisuudelta loputtomiin, eikä myöskään kestä ristiriitaisia päätelmiä. Psykologia kutsuu kognitiiviseksi dissonanssiksi tilaa, jossa ihmisellä on saman aikaisesti useita ristiriitaisia käsityksiä: esimerkiksi, jos ihminen uskoo työttömien olevan laiskoja ja jää sitten itse työttömäksi vaikkei olisikaan laiska, eikä saa uutta työpaikkaa vaikka kuinka etsisi sitä. Tämä pakottaa häntä muuttamaan käsitystään välttääkseen kognitiivisen dissonanssin. Meidän toiminnassamme tämä tarkoitta sitä, että jos viestimme on oikea, vastaa todellisuutta, ja saamme sen ihmisten tietoon tarpeeksi tehokkaasti niin se vaikuttaa, vaikka vähän kerrallaan.

Samalla olen huomannut joidenkin puoluetovereiden tavan aliarvioida itseään ja omaa teoreettista ymmärrystään. Yhdessä opiskelemalla ja keskustelemalla asioista niistä saa selkeämmän kuvan ja lisää varmuutta, että ymmärtää kyllä asian.

Mielestäni Ktp:n opintokerhoissa on paljon ”oppilaita”, jotka voisivat aivan hyvin olla kerhon vetäjiä. Kaikilla on joitakin aukkoja tiedoissaan, mutta se on normaalia.

Opiskelu jatkuu.

Työkansan Sanomat 13/2017

Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Miksi kommunistit opiskelevat teoriaa?

Hakutulokset “Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Miksi kommunistit opiskelevat teoriaa?

 • 10.12.2017 20:03:sta
  Permalink

  Toveri Pääsihteeri on erinomaisella tavalla kuvaillut opiskelun merkitystä vallankumouksellisessa liikkeessä!
  Opiskelu on vakavasti otettavaa työtä, eivätkä vaikeat asiat selviä itsestään. Toisaalta taas monet asiat ovat
  helppoja omaksua, ja se, etteivät ne aiemmin ole olleet selviä johtuu vain siitä, ettei niitä ole tullut koskaan
  aikaisemmin ajateltua.
  Suuri ongelma poliittisten tieteiden teoreettisessa opiskelussa on juuri tuo ’poliittisuus’. Yhteiskuntapiirit, joiden
  etujen mukaista on vastustaa yhteiskuntaa muuttamaan pyrkivien voimien etenemistä näkevät paljon vaivaa
  säilyttääkseen valtansa ja asemansa. Ellei vallankumouksellisen teorian kaikinpuolista selvittelyä pystytä vaikenemalla estämään valitaan liikkeen piiristä jokin teoriaa väärin ymmärtävä ryhmä ja pyritään levittämään
  sen vaikutus laajalle liikkeen sisällä. Tästä tuholaistyöstä oli paljon esimerkkejä 1970-luvulla.

  Onnea vain uusille vallankumouksellisen liikkeen sukupolville!
  Timo Nieminen, Karkkila

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *