Tieteellinen sosialismi

Marxilaisen kommunismin teoria syntyi 1840-luvun aikoihin Karl Marxin ja Friedrich Engelsin yhteistyönä, tavoitteena luoda materialistinen ja tieteellinen teoria kommunismista. Vallitsevan kapitalistisen järjestelmän lisäksi Marx & Engels kritisoivat mm. aikaisempaa ns. ”utopistista sosialismia” ja kutsuivat sen sijaan omaa teoriaansa tieteelliseksi sosialismiksi.

Marxilainen kommunistinen teoria pohjautuu materialistiseen ja luokkakantaiseen historian käsitykseen – historialliseen materialismiin, jonka mukaan materiaaliset olosuhteet (talous, tuotantosuhteet, tuotantomenetelmät jne.) synnyttävät vallitsevat yhteiskunnalliset olot, luokkasuhteet, poliittisen järjestelmän, kulttuurin yms. Marx kutsui täten taloutta perustaksi ja muita kuten yhteiskuntajärjestelmää ja kulttuuria päällysrakenteeksi.

Historiallinen materialismi

Historiallisen materialismin mukaan jokainen kommunismia edeltävä yhteiskunta on luokkayhteiskunta ja niissä on omat luokkansa, joiden väliset suhteet riippuvat talousjärjestelmästä: orjayhteiskunnassa orjat ja niiden omistajat, feodaaliyhteiskunnassa maanviljelijät ja maanomistajat ja kapitalismissa työläiset ja kapitalistit.

Tämä on kuitenkin vain pelkistys, sillä ero talousjärjestelmien tai historiallisten kehitysasteiden välillä voi joskus olla häilyvä. Lenin mm. kutsui Venäjällä vallinnutta maaorjuutta ”puoli-orjuudeksi” tai välivaiheeksi orjayhteiskunnasta feodalismiin. Kehittyneissä orjayhteiskunnissa kuten antiikin Kreikassa tai muinaisessa Egyptissä oli myös feodalismille tyypillisesti suuri joukko vapaita talonpoikia. Voidaan siis ajatella niiden olleen jo osittain feodalismia. Samoin kehittynyt feodalismi on jo matkalla kohti kapitalismia ja tiensä päähän tullut kapitalismi pitää sisällään sosialismin siemenen.

Teorian ja käytännön suhde

Teorian tarkoitus on tietenkin ohjata käytäntöä ja käytäntö on se joka loppukädessä osoittaa teorian oikeaksi tai vääräksi. Marxilainen materialistinen analyysi on kommunistien tärkein työkalu heidän toiminnassaan. Sen avulla selvitetään tämän hetkinen tilanne ja taktiikka.

Kommunistien taktiikka on vaihdellut tilanteen ja historiallisen ajankohdan mukaan. Nykyään meillä on marxismin lisäksi leninismi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että marxismi olisi väärässä ja että lenin olisi korjannut Marxin ja Engelsin virheet – marxismi-leninismi on marxilaisuuden moderni olomuoto eli marxismin teoria ja käytäntö sovellettuna nykypäivään, joka on kovin erilainen kuin se aika jota Marx eli.

Mihin teorian hylkääminen johtaisi?

Monet muistavat Leninin kuolemattomat sanat: ”Ilman vallankumouksellista teoriaa ei voi olla vallankumouksellista liikettäkään.” (Lenin, Mitä on tehtävä?)

Mutta miksi kommunistit niin kovasti painottavat marxilaisen teorian merkitystä? Aina löytyy ihmisiä, jotka väheksyvät teorian merkitystä tai kysyvät miksi sitä tarvitaan. Mitä merkitystä on sillä mitä Marx sanoi lähemmäs kaksi vuosisataa sitten? Me kommunistit vastaamme, että ilman hyvää teoriaa olisimme hukassa. Teoriasta tulee meidän maailmankatsomuksemme ja näkökantamme, analyysimme ja taktiikkamme. On tietenkin aivan validi kysyä mitä siitä seuraisi jos emme välittäisi enää teoriasta, tai mitä tapahtuu kun teoriasta mennään sivuraiteille.

Voidaan ajatella, että kaikilla ryhmillä ja luokilla yhteiskunnassa on oma teoriansa, joko sitten tietoisesti tai ei. Porvaristolla on oma ideologiansa, oma tapansa nähdä maailma, oma taloustieteensä jne. Näin myös muilla vasemmistolaisilla ryhmillä kuten anarkisteilla.

Kapitalistisessa yhteiskunnassa porvaristo on hallitseva luokka ja sen ideologia on myös hallitseva ideologia. Oman teorian unohtaminen tai väheksyminen tarkoittaisi kommunisteille porvariston teorian, porvariston ideologian hyväksymistä.

Marxismi näkee kapitalismin luokkayhteiskuntana jossa työläiset ja kapitalistit ovat ylitsepääsemättömässä ristiriidassa, joka ratkeaa ainoastaan koko kapitalistisen järjestelmän purkamisella ja korvaamisella toisella, sosialistisella järjestelmällä. Ilman tätä käsitystä kommunismi menettää kaiken elinvoimansa.

Työkansan Sanomat 14/2016

Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Teorian merkitys kommunisteille

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *