Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen:  Toisenlainen maailma ei ole vain mahdollinen, se on välttämätön!

 

Miksi sosialismi on yhä ajankohtaista? Vastauksia on monia, mutta ajattelin tässä artikkelissa kertoa joitakin itselleni tärkeimpiä syitä.

Kapitalismin kriisi

Kapitalismi on kriisien järjestelmä. Se on pitkällä tähtäimellä kestämätön ja selvinnyt tähän saakka vain siitä syystä, että jokaisen laman ja romahduksen jälkeen valtio on puuttunut markkinavoimien toimintaan ja pelastanut ne siltä itseltään.

Toki kapitalismissa syntyy markkinakuplia ja keinottelusta aiheutuvia kriisejä, mutta merkittävämpiä ovat sen systeemiset ongelmat, esim. ylituotannon kriisi, joita ei käytännössä ole mitenkään mahdollista ehkäistä ja joista ei voi syyttää ketään paitsi kapitalistista järjestelmää itseään.

Porvariston propaganda on tarvittaessa valmis syyttämään kriiseistä esim. jotakin tiettyä pankkien ryhmää tai maata, joka on toiminut laittomasti tai vastuuttomasti, mutta tämä on pelkkää näpertelyä.

Todelliset ratkaisemattomat ongelmat kapitalismissa ovat seuraavanlaisia: tarvitaan loputonta kasvua, on löydettävä uusia markkinoita tai tuotteet eivät mene kaupaksi ja seuraa romahdus. Kuluttajien on ostettava enemmän vaikka palkat eivät nouse (ainakaan riittävästi) ja näin ollen kuluttajien ostovoima ei riitä. Tästä seuraa alati pahenevia ja nopeutuvia kriisejä, joihin ei löydy mitään muuta ratkaisua kuin uusien markkinoiden löytyminen ja kulutuksen kasvu entisestään. Mutta mitä tapahtuu kun markkinat on kaikkialla valjastettu? Mihin johtaa nykyisen kaltainen kulutus?

Kapitalismi tuhoaa planeettamme

Kapitalismissa ihmiset elävät jatkuvassa kestämättömässä ristiriidassa. Siis samalla kun heille kerrotaan, että talouden takia on pakko kuluttaa yhä enemmän, he tietävät, että edes nykyisen kulutustason ylläpitäminen tuhoaa planeetan ja käyttää loppuun resurssit.

Jotkut naiivisti uskovat, että teknologian kehitys jotenkin estää nämä katastrofit, mutta tästä ei ole mitään näyttöä. Ympäristön kannalta kestävällä pohjalla olevan teknologian kehitys on kapitalismissa liian hidasta ja vähäistä ja toisaalta ympäristölle haitalliset menetelmät tuottavat enemmän voittoa.

Markkinataloudessa kaikkein häikäilemättömin ja lyhytnäköisin voitontavoittelu palkitaan ja muut häviävät.

Kapitalismi tuo nälkää ja sotaa

Mitä seuraa kun markkinat kaikkialla on otettu eri kapitalistien käyttöön? Niistä aletaan kamppailla, sotia. Näin oli sekä ensimmäisessä että toisessa maailmansodassa. Kun kapitalistinen maa pääsee kehityksessään siihen pisteeseen, että voittojen maksimoimiseksi pääomaa on alettava viemään maasta, voidaan puhua imperialistisesta kehityksestä.

Imperialismi on kapitalismin korkein muoto ja siihen kuuluu köyhempien maiden halvan työvoiman, resurssien ja markkinoiden valjastaminen palvelemaan imperialistimaata. Jos imperialismin kohteena oleva maa haluaa säilyttää oman taloudellisen itsenäisyytensä, se joutuu hyökkäyksen kohteeksi ja näin syntyy sotia. Kun imperialistit alkavat sotia keskenään maailman herruudesta, puhutaan jo maailmansodasta.

Kapitalistinen maailma on jakautunut rikkaisiin imperialistimaihin ja niiden kohteena oleviin köyhiin maihin. Tämä on syynä siihen, että suurin osa kapitalistisista maista on erittäin köyhiä. Nämä maat eivät pääse kehittymään, koska niiden talous ei palvele maata itseään vaan imperialisteja. Tällaisen järjestelmän puitteissa sodat ja köyhyys ovat väistämättömiä.

Sosialismi

Sosialistinen järjestelmä, eli järjestelmä jossa tuotantolaitokset ovat yhteiskunnallisessa omistuksessa, on ainoa ratkaisu aikamme ongelmiin. Tuotantovoimien on palveltava ihmisiä, ei voittoja.

Taloutta on pystyttävä suunnittelemaan niin, ettei se turmele luontoa tai aiheuta ilmaston peruuttamatonta lämpenemistä. Tämä ei ole mahdollista, jos markkinavoimien annetaan vaikuttaa taloudessa ja politiikassa.

Lisäksi ainoa mahdollisuus kestävään rauhaan ja yhteistyöhön kansojen välillä on se, että kapitalismi murskataan ja tilalle rakennetaan sosialistinen maailmanjärjestelmä. Eri maat voivat elää rauhassa ainoastaan jos ne ovat tasavertaisia ja itse hallitsevat omaa talouttaan.

 

Työkansan Sanomat 5/2017

Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Toisenlainen maailma ei ole vain mahdollinen, se on välttämätön!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *