Kapitalismi on ajautunut koko historiansa ajan kriisistä toiseen. Kriisit ovat ravistelleet taloutta, yhteiskuntarakenteita ja luokkasuhteita. Kapitalismi on sotien synnyttäjä ja työväenluokan riiston mahdollistaja.

Marx, Engels ja Lenin laskivat marxilaisuuden perustan kapitalismin kehityksen tiestä. Elävä elämä osoittaa, että heidän arvionsa ovat oikeita. Maailmassa pääomat keskittyvät ja varallisuus kasaantuu entistä harvemmille.

Ohessa osa Kommunistisen työväenpuolueen 2014 edustajakokouksessaan hyväksymästä asiakirjasta Imperialistiset sodat ja työväenliike. Kokouksesta kuluneen kahden vuoden tapahtumat osoittavat silloisen arvion imperialistisen kapitalismin kehityksestä olleen oikean.  Muuten ei voi ollakaan: jo Marx, Engels ja Lenin osoittivat imperialismin kehityksen selkeästi tutkimuksillaan. Ktp:n asiakirja on ajankohtainen nytkin, kun mätänevä kapitalismi polkee työtätekevien ihmisoikeuksia ja uhkaa maailmanrauhaa.

”Nyt ammattiyhdistysliike ei toimi työläisten etujen puolesta, mistä on tuloksena Suomessa on puoli miljoonaa työtöntä, yli miljoona pätkätyöläistä ja työläisten osuus kansantulosta pienenee ja voitot kasvavat kasvamistaan. Niitä siirretään vuosittain ulkomaisiin veroparatiiseihin ja keinottelupääomaksi miljardeja euroja. Parhaillaan valmistellaan lopullista iskua kaikkien niiden sosiaali-, terveys-, koulutus- ja talousuudistusten mitätöimiseksi, joita saavutettiin taistellen 1944 jälkeisellä kaudella”, todetaan 2014 puolueen asiakirjassa. Ja näinhän kapitalistit ja niiden hännystelijät hallituksineen tänään tekevät!

Työkansan Sanomien kevääseen jatkuva artikkelisarja valottaa luokkasuhteiden merkitystä taistelussa kapitalistien luokkaherruutta ja työväenluokan riistoa ia imperialismia vastaan.

Artikkelisarja on myös osa Ktp:n 22. edustajakokoukseen valmistautumista. Edustajakokous tekee toukokuussa arvionsa kapitalismin nykytilasta Suomessa.

 

Ktp:n 21. edustajakokouksen 2014 asiakirjasta

Imperialistiset sodat ja työväenliike

Imperialistinen,  mätänevä kapitalismi elää luhistumisensa aattoa

Imperialistisen kapitalismin kehitystä tarkasteltaessa ei voi välttyä johtopäätökseltä, että se on saavuttanut tuotannon ja pääomien keskittymisen, yhteen kietoutumisen ja aseistuksen voimassa uuden vaarallisimman vaiheen. Tämän vuoksi edessä on kapitalististen maiden kriisien, ristiriitojen ja sotilaallisten konfliktien lisääntyminen.

Tämän kehityksen katkaiseminen on nykypäivän tärkein kysymys ja siksi työväenliikkeen on voitava irtautua imperialistisista ja globaalipolitiikkaa tukevista hallituksista. Myöskään laajat rauhan puolesta toimivat nuorisojoukot eivät onnistu hyvissä tavoitteissaan, ellei tunneta sotien perussyytä, kapitalistisen yhteiskunnan imperialistista kehitysvaihetta, mistä sodat nykyisinkin sikiävät.

Afganistanin, Irakin, Libyan, Syyrian sotia ja mahdollisia uusia hyökkäyssotia, joita on jo suunnitteilla, ei voida väittää esimerkiksi uskonsodaksi, vaikka uskontoa käytetään sodan puolustamiseksi. Eikä hyökkäyksiä voida selittää demokratialla, vapaudella tai isänmaan puolustamisena. Ainoa ja tieteellisesti osoitettu syy sodalle, kuten kahdelle maailmansodalle, on imperialistisen kapitalismin mätäneminen yhteiskuntajärjestelmänä.

Tästä seuraa, että työväenliikkeen on tehtävä seuraava johtopäätös: kaikkien kansojen, kansallisuuksien ja uskontojen kannalta katsottuna nyt käynnissä olevien Lähi-idän hyökkäyssodan ja tulevien sotien pitäisi päättyä selvästi taantumuksellisimman ja vaarallisimman terrorivaltion USA:n tappioon. USA edustaa kaikkein räikeintä terrorismia, toisten maiden sortamista ja imperialistisia tavoitteita kapitalististen maiden kamppaillessa keskenään etuoikeuksistaan eri puolilla maailmaa.

Työväenliike ei voi olla imperialistisen kapitalismin yhteistyökumppani

Tästä tietoisena kommunistit työskentelevät sen puolesta, että työväenluokka, rauhantahtoiset väestökerrokset ja nuoriso näkevät sotien perussyyt. Kun väistämättä sodan myötä myös sen uhrien määrä kasvaa, niin sitä selvemmin työläiset ja sodan vastustajat näkevät, että kapitalistinen järjestelmä on siirrettävä historiaan, jotta maailman kansat saisivat turvatun demokraattisen tulevaisuuden. Tällaisen muutoksen mahdollisuudet näyttävät tänään vaikeilta, koska monen kansakunnan työväenpuolueet ja erikoisesti ammattiyhdistysliike on sidottu porvarillisiin hallituksiin.

Vuoden 1944 jälkeen Suomelle avautui rauhan ja demokratian rakennustyön kausi. Kommunistinen liike sai julkiset toimintamahdollisuudet. Sen ehdotuksista ja työväestön tuella esitetyille uudistuksille saatiin poliittista voimaa ja se pakotti porvarillisen rintaman ja sosialidemokraattiset toimijat myönnytyksiin ja esitettyjen uudistusten toteuttamiseen.

Kapitalistinen järjestelmä on ihmisvastainen

Tällä kaudella ominainen kehitys ruokki mielialoja mahdollisuudesta rauhanomaiseen, asteittaiseen kehitykseen yhteiskunnallisten perusrakenteiden muuttamiseksi työtätekevien etujen mukaisesti. Tätä perusteltiin väitteellä, että kapitalistinen järjestelmä olisi muuttunut humaaniksi, ihmiskasvoiseksi kapitalismiksi. Tällä kaudella kehittyi työväen keskuuteen pikkuporvarillinen, byrokraattinen mukana kulkijoiden kerros. Heidän taholtaan esitettiin, että porvarillinen yhteiskunta muuttuu sosiaalisessa mielessä yhä enemmän yhdenmukaiseksi, että luokkataistelu on siirtynyt menneisyyteen, ja että työväenluokka muuttuu kapitalistisen järjestelmän yhteistyökumppaniksi, joka on yhtäläisesti kiinnostunut porvarillisen yhteiskunnan kukoistuksesta.

Työtätekeville uskoteltiin, että työväenluokan maailmankatsomus ei enää vastaa heidän nykyistä elintasoaan eikä aineellisia ja henkisiä etujaan. Nämä voimat saivat alistettua työväenliikkeen porvarillisen politiikan tukijaksi. Tämä kehitys on erittäin selkeästi vaikuttanut ammattiyhdistysliikkeen byrokraattisen ja korporatiivisen johdon muuttuessa kapitalistisen järjestelmän yhteistyökumppaniksi. Esimerkkinä tästä on jo toisen maailmansodan aattona tehty ns. ”kihlaussopimus” ja vuoden 2013 keskitetty nollatupo ammattiyhdistysliikkeen johdon ja kapitalistien kesken.

Nyt ammattiyhdistysliike ei toimi työläisten etujen puolesta, mistä on tuloksena Suomessa on puoli miljoonaa työtöntä, yli miljoona pätkätyöläistä ja työläisten osuus kansantulosta pienenee ja voitot kasvavat kasvamistaan. Niitä siirretään vuosittain ulkomaisiin veroparatiiseihin ja keinottelupääomaksi miljardeja euroja. Parhaillaan valmistellaan lopullista iskua kaikkien niiden sosiaali-, terveys-, koulutus- ja talousuudistusten mitätöimiseksi, joita saavutettiin taistellen 1944 jälkeisellä kaudella.

Asetuotanto perusteluna työpaikkojen säilyttämiseksi on petosta

Hallituksissa istuvat työväenliikkeen edustajat ovat hylänneet työväen edut ottaessaan tilalle porvarillisen ”uudistuspolitiikan”, johon ovat aina kuuluneet asemäärärahat porvarillisen järjestelmän kansallisena tukena, ja kieltäessään perustotuuden, että työläisille ei ole etua asetuotannosta.

Asetuotanto perusteluna työpaikkojen säilyttämiseksi on petosta, koska vastaavan rahan käyttäminen kansalaisten tarpeita varten lisäisi työpaikkoja huomattavasti enemmän. Samaan aikaan kun heikennetään lasten päivähoitoa, nuorten koulutusta, terveydenhuoltoa ja kasvatetaan sosiaalituen varassa elävien varattomien ihmisten ja perheiden määrää, voidaan ostaa satoja panssareita, ohjuksia, miehittämättömiä lennokkeja, osallistua sotilasliitto Naton ilmavalvontaan ja suunnitella Hornet-hävittäjien korvaamista uusilla miljardiluokan koneilla. Tämä ei ole kansamme etujen mukaista.

Kansainvälisen työväenliikkeen edut eivät vaadi sotaa toisen maan työläisiä vastaan

Työväenliike Suomessa on osa kansainvälistä työväenliikettä, jonka edut eivät vaadi sotaa toisen maan työläisiä vastaan, sillä sodassa on kyse vain kapitalistien eduista. Siitä, miten väärin asia ymmärretään, käyköön esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen toiminta. Se on vetäytynyt täysin hiljaiseksi, kun imperialistiset hyökkäyssodat ovat käynnistyneet ja Suomen hallitus ja eduskunta eivät esitä vaatimuksia sotien lopettamiseksi, vaan päinvastoin lisäävät asevientiä sekä aseiden ostoa ja osallistuvat sotatoimintaan ja valmistautuvat sotaan.

Tie kansojen todelliseen vapauteen ja rauhaan maailmassa on taistelu imperialismia vastaan

Ainoa oikea vaatimus on imperialistisen sodan vastainen taistelu. Se on ainoa oikea tie kansojen todelliseen vapauteen ja rauhaan maailmassa. Nämä tosiasiat voivat kieltää vain ne, joiden tavoitteet on sidottu porvarilliseen politiikkaan. Heille tippuu murusia kapitalistien kasvavista voitoista. Tämän pienen etuoikeutettujen ryhmän liitto kansallisen porvariston kanssa johtaa sen ”porvarillisen laillisuuden” nöyrään hyväksymiseen, syvään epäluottamukseen työväestöä kohtaan ja toisaalta luottamukseen porvarilliseen politiikkaan. Se on liitto porvariston kanssa, porvariston riistämää työväenluokkaa vastaan.

Tätä tosiasiaa ei muuta miksikään se, että eduskunnassa annetaan mahdollisuus muutaman ”radikaalin” pitää puheenvuoroja. Nämä puheenvuorot ovat välttämättömiä kulisseja uskotella kansalaisille, että vaikutamme asioihin toimimalla porvarillisen politiikan hallituksissa. Jättiläismäisillä, jatkuvasti kasvavilla voitoilla kannattaa lahjoa ”työväen johtajia”. Tämä porvarillistunut ylin kerros on elintavoillaan, työpaikoillaan ja palkoillaan mukautunut porvarilliseen maailmankatsomukseen. Tämä kerrostuma on porvariston tärkein tuki työtätekevää kansaa vastaan. Siihen kuuluu porvariston varsinaisia asiamiehiä, kuten SKP:n konkurssiin johtaneet puolueen puheenjohtajat ja toimitsijat, mutta myöskin työläisiä, maanviljelijöitä ja kulttuurityön tekijöitä, joita lahjotaan avoimesti ja peitetysti, tuhansin keinoin. Tällaisen nöyristelyn vuoksi ovat nuoret, työtätekevät ja eläkeläiset pettyneet puolueisiin ja ammattiyhdistysliikkeeseen, ja siksi kansalaisten keskuuteen on levinnyt välinpitämättömyys osallistua työväen järjestötoimintaan tai kansallisiin vaaleihin.

Perusteellinen muutos on ajankohtainen ja välttämätön. Siksi on toimittava rauhan puolesta. Tämä työ johtaa työtätekevän kansan etujen mukaiseen voittoon.

Väliotsikot toimituksen

Työkansan Sanomat 4/2016

Opintoaineisto: Kapitalismi ja luokkavastakohdat – mitä on tehtävä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *