Kommunistinen Työväenpuolue järjestää opintokerhoja, joiden tehtävänä on opettaa luokkatietoisuutta ja marxismi-leninismin teoriaa ja filosofiaa sekä kansantaloustiedettä. Opintokerhoja on tällä hetkellä Porvoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Opiskelemalla luokkavaistosta luokkatietoisuuteen.

Voit aloittaa omalla paikkakunnallasi opintokerhon. Autamme aiheen valinnassa ja opintomateriaalin hankinnassa. Ota yhteyttä!

Opiskeluun liittyviä kirjoja voi käydä ostamassa KTP:n toimistosta, tilata puhelimitse

044 239 4197, tai sähköpostitse: ktp@ktpkom.fi , (hintaan lisätään postikulu).

Opintokerho soveltuu jokaiselle kiinnostuneelle tietotasosta riippumatta.

Tervetuloa uudet ja entiset opiskelijat!

Nuorten valtakunnallinen nettiopintokerho

Kommunistiset Nuoret – KTP järjestää valtakunnallisia nettiopintokerhoja ja -luentoja eri aiheista Discord-palvelimessa. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Osallistuakseen on pyydettävä kutsulinkki sähköpostitse ktp@ktpkom.fi .

Tällä hetkellä Discord-palvelimella menossa seuraavat kokoontumiset ja opintokerhot:

– KTP:n nuorison valtakunnallinen nettiopintokerho. Seuraavat opintokerhot ovat 21.11 ja 5.12. Aina kahden viikon välein lauantaisin klo 16.00.
Aihe on Tuure Lehénin kirja Työväenluokan maailmankatsomus.

– tilannekatsaus: Kapitalismin kärjistyvä kriisi Suomessa ja kansainvälisesti, joka keskiviikko klo 18-20.

luento: Marxilaisen estetiikan johdanto 1.12.2020 klo 19. Luennoitsija: Andre Solomko.

– LONGJUMEAU-opintokerhot https://longjumeau.getcourse.ru/opintokerhot

Osallistujat voivat opiskella itselle sopivalla tahdilla. Vetäjät tarkistavat tehtävät, kommentoivat ja tarvittaessa auttavat niiden korjauksessa. Ennalta tallennetut seminaarit, webinaarit ja luennot ovat osallistujan käytössä. Luennot sisältävät kirjalliset tehtävät, seuraavaan luentoon voi päästä kun tehtävät ovat suoritettu. Tehtävien tulokset on tallennettavissa. Jos syntyy kysyttävää, vetäjät ovat aina saatavilla

1.     DIALEKTIIKAN PERUSKURSSI

Dialektiikan peruskurssi. 12.11.20 klo 17.00. Friedrich Engels Anti-Dühring 1878, Ensimmäinen jakso Filosofia, XIII. Dialektiikka. Kieltämisen kieltäminen XIV. Loppupäätelmä.

https://longjumeau.getcourse.ru/page6

Tämän kurssin tarkoitus on antaa osallistujille historiallinen näkökulma perheen ja valtion yhteiskunnallisiin instituutioihin sekä yksityisomaisuuden kehittymisen välttämättömyyteen ja alkuperään.

Kirjat: Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä F. Engels; Anti-Dühring F. Engels
Dialektinen logiikka. Esseitä historian ja teorian alalta. E. Iljenkov 

Anti-Dühringin avulla osallistuja oppii kriittisen ajattelutaidon perusteet ja erottamaan tulkinnan kritiikistä.

Evald Iljenkovin Dialektinen Logiikka on avain dialektisten kategorioiden, kuten abstraktinen ja konkreettinen, historiallinen ja looginen, ristiriita, yleinen sekä arvo, ymmärtämiseen. Näiden kategorioiden kautta osallistuja valmistautuu käsittelemään Marxin Pääomaa.

Kurssin perustarkoitus kokonaisuudessaan on juuri Pääoman lukeminen. Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja voi itse järjestää samankaltaisia kursseja, ja materiaalit ovat vapaasti käytössä ilman erillistä lupaa.

2.     KLASSINEN ANTIIKIN FILOSOFIA https://longjumeau.getcourse.ru/antiikki

Voidaksemme ymmärtää filosofian uusimmat saavutukset, meidän on tunnettava sen alkuperä ja klassinen muoto, jota antiikin Kreikan kolmen suuren filosofin – Sokrateen, Platonin ja Aristoteleen – ajatukset edustavat. Heidän opetuksiaan on tutkittu laaja-alaisesti kautta historian, ja varsinkin kristillisissä yhteyksissä aiheesta kirjoitetut teokset ovat ristiriidassa itse lähteiden kanssa. Siksi antiikin filosofiasta tehtyjen kirjoitusten tutkiminen ei koskaan korvaa alkuperäisteosten itsenäistä opiskelua ja niistä keskustelua. Tavoitteenamme ei ole niinkään rikastaa näkökantaamme, vaan pyrimme hallitsemaan filosofisen ajattelutavan ja sen tutkimuskohteiden käsittelyn.

3.     Lenin-opintokerho https://discord.gg/h6hbGd, Lauantaisin klo 15.00 alkaen. Seuraavan kerran 14.11.20 klo 15.00
Kirjana MITÄ ON TEHTÄVÄ?

II Joukkojen vaistonvaraisuus ja sosialidemokratian tietoisuus
c) »Itsevapautusryhmä» ja »Rabotsheje Delo»
III Trade-unionistinen ja sosialidemokraattinen politiikka
a) Poliittinen agitaatio ja sen supistaminen ekonomistien taholta
b) Kertomus siitä, miten Martynov syvensi Plehanovia
c) Poliittiset paljastukset ja »vallankumouksellisen aktiivisuuden kasvattaminen»

”Mitä on tehtävä?” on Leninin tärkeä ja kuuluisa teos, jossa hän on käsitellyt erilaisia edelleen ajankohtaisia ongelmia, jotka ja auttavat meitä ymmärtää esim. Valko-Venäjän tilannetta.

Opintokerho kokoontuu joka toinen viikko yhteensä 5 kertaa. Edellyttää kotitehtävien valmistelua ja kollektiivista keskustelua kysymyksistä. Kotitehtävien lukemisen pitää varata 2 tuntia per läksy.

Opintokerho kokoontuu joka toinen viikko yhteensä 5 kertaa. Edellyttää kotitehtävien valmistelua ja kollektiivista keskustelua kysymyksistä. Kotitehtävien lukemisen pitää varata 2 tuntia per läksy.

4. Pääoma-opintokerho https://discord.gg/kn3wB39. Käsitellään uosien 1857–1858 taloudelliset käsikirjoitukset (»Grundrisse») Karl Marx 1858.

5.      KLASSINEN ANTIIKIN FILOSOFIA https://discord.gg/h6hbGd, tai Porvoossa Gammelbackan nuorisotilassa (Kertsi, Keskusaukio 1, 06400 Porvoo) joka toinen viikko tiistaisin klo 17.30-19.30. Seuraavan kerran poikkeukselisesti 17.11. Aiheena Sokrates: Filosofinen menetelmä. Aineistona Lysis.

Tutustumme aluksi Sokrateen ja Platonin käsityksiin kauneudesta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvyydestä. Osallistumiseen ei  edellytetä alkutietoja filosofiasta, kiinnostus aiheeseen riittää!

Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi, jonka kautta sinuun voi olla yhteydessä osoitteella (mikkopekkavartiainen@gmail.com) Näin varaat paikan ryhmässä.

 Itseopiskelun tueksi

Itseopiskeluun ja muuten kuunneltavaksi äänitteitä Ktp:n kotisivulla osoitteessa https://www. ktpkom.fi/kirjoitukset/aanitteet/