Nato on rauhanvastainen sotilasliitto

Suomen sodanjälkeinen puolueettomuuden, naapuriystävyyden ja rauhanrakenteita vahvistava ulkopolitiikka on tuhottu Nato-kumppanuudella ja EU-jäsenyydellä. Tuhotyö on tehty hivuttamalla Suomi vähä vähältä Lännen imperialistiseen liittoumaan. Suomella ei ole enää käytännössä itsenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Jo tästä johtuen Suomen paikka ei ole YK:n turvallisuusneuvostossa.

Armeija ja sen sotakoneet on varustettu Nato-yhteensopivaksi ja sotilasliiton tarpeisiin. Naton lentokoneet, laivat ja sotilaat ovat osallistuneet sotaharjoituksiin Suomen rajojen sisäpuolella. Suomalaiset sotilaat ja sotakalusto ovat vastaavasti harjoitelleet Nato-maiden alueella.
Osa harjoituksista, kuten maihinnousuharjoitukset Baltiassa ja ilmasodan harjoittelu Itämeren yläpuolella ovat olleet salaisia.

Suomen yhteistyö Naton ja lännen imperialistisen leirin kanssa ei ole rajoittunut vain sotaharjoituksiin. Suomi on osallisena Afganistanin miehityksessä ja sisällissodassa. Suomalaiset sotilas- ja poliisikouluttajat ovat olleet aseineen aktiivisesti tukemassa Irakin ja Libyan miehityshallintoja.

Nyt paljastuneet suunnitelmat Nato-maa Islannin ilmavalvonnasta ovat uusi petollisin askel Nato-jäsenyyden tiellä. Hankkeen takana on kokoomusvetoinen ulkopoliittinen johto, hallitus ja kenraalikunta.

Oikeisto onkin jo juhlinut tulevaa voittoaan toteamalla, että tämän lähemmäksi Natoon ei voi kiinnittyä ilman sotilasliiton täysjäsenyyttä.
Suomen ja suomalaisten etu voi toteutua vain puolueettomuuden, naapuriystävyyden ja rauhan politiikalla. USA:n ja sen johtaman Naton sota- ja miehityspolitiikkaan liittyminen on päinvastaisen kehityksen tie. Se johtaa vain ihmishenkien menetykseen, työväenluokan työn tulosten tuhoamiseen, kansojen alistamiseen ja luonnonvarojen riistoon.

Sotien ja militarismin vastustaminen on kaikkien rehellisten rauhanpuolustajien aina ajankohtainen tehtävä. Rauhantyö edellyttää kapitalismin ja sen imperialistisen vaiheen tunnistamista ja ymmärtämistä.
Sotilasliitto Nato on Lännen imperialistien ja suurpääoman vallan tärkein työkalu. Se toimii työväenluokkaa ja kansoja vastaan.

Siksi on välttämätöntä torjua Suomen Nato-jäsenyys ja irrottautua mahdollisimman nopeasti Nato-kumppanuudesta.

Kuntalaisille turvattu tulevaisuus ilman hallituksen kuntarakennemuutosta

Euroopan unionin hallintorakenteisiin sitoutuneena Suomen nykyhallitus on päättänyt vähentää kuntien määrän seitsemäänkymmeneen. Toteutettuna uudistus merkitsee vahingollisia rakenteellisia muutoksia Suomalaiseen yhteiskuntaan.

On aivan selvää, ettei kuntien yhdistämisen oikeutettuna perusteena voida pitää suurta asukasmäärää. Harvaanasutussa Suomessa se johtaisi alueellisesti suurkuntiin, joissa asuin – ja liiketoiminta keskittyisivät tietylle alueelle ja kunnan reuna-alueet menettäisivät kunta – ja liikepalvelut. Toisaalta ei myöskään ole edes taloudellisesti perusteltua yhdistää asukasmäärältään jo ennestään suuria kuntia metropolialueiksi, kuten pääkaupunkiseutua.

Kuntarakennemuutos kaventaisi kunnallisdemokratiaa ja poistaisi tuhansittain kunnallisia luottamushenkilöpaikkoja, samalla uudistus lisäisi virkavaltaisuutta. Tuhannet kunnantyöntekijät myös menettäisivät työpaikkansa.

Nykyhallitus pyrkii kuntarakennemuutoksella muodostamaan kuntia, jotka hallintomuotonsa puolesta ja kuntalainmuutoksella mahdollistavat paremmin julkisen talouden ja palvelurakenteiden yksityistämisen kunnissa.

Kuntalaisten turvatun tulevaisuuden järjestämiseksi poliittisen suunnan tulee olla toisenlainen. Kuntien omaisuuden ja palvelujen yksityistäminen on lopetettava ja kunnille on määriteltävä valtion taholta tulopohja, jotta ne voivat tuottaa kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut. Lasten päivähoito, sosiaali-, ja terveydenhoitopalvelut, koulutus ja vanhusväestön palvelut ovat ensisijalla. Kunnan tuottamina voidaan palvelut antaa myös vähävaraisemmille ihmisille.

Kuntien palvelujen tuottamiseksi niille on lisättävä valtionosuuksia. Rahat saadaan luopumalla asehankinnoista ja irtautumalla Afganistanin sodasta, sekä Euroopan unionin pääomapiirien talouskriisin rahoittamisesta. EU:n talous-, ja yhteiskuntapolitiikasta irtautuminen on itsenäisen talouspolitiikan edellytys myös kunnallispolitiikassa. Muuttamalla kunnallisverotus progressiiviseksi ja suurten omaisuuksien ja pääomatulojen verotusta kiristämällä voidaan kuntien rahoituspohjaa parantaa kuntien tuottamien palvelujen kustantamiseksi.

Hallituksen kuntarakennemuutos ei vahvista kuntien taloutta, joilla tuottaa palvelut. Lisäksi se eriarvoistaa kuntalaiset, sekä heikentää kunnallisdemokratiaa
– Siksi se on torjuttava.

Irti eurosta ja EU:sta

Kapitalismin raha- ja talouskriisi on ajanut läntiset teollisuusmaat vuosia jatkuneeseen taantumaan ja lamaan.

Tämän seurauksena työtätekevät on pakotettu joukkotyöttömyyden, toimeentulovaikeuksien ja sosiaalisten ongelmien kurimukseen. Omistavan luokan pääomat, voitot ja etuoikeudet turvataan työväenluokan kustannuksella.

Kapitalistinen järjestelmä on kulkenut 1970-luvun jälkeen kriisistä toiseen. Nykyinen, tähänastisista vakavin kriisi on osa kapitalismin hajoamisen historiallista kehitystä. Se on laajentunut vauhdilla taloudesta yhteiskunnalliseksi ja poliittiseksi kriisiksi, jota yritetään ratkaista kansanvallan vastaisilla ja kansoja sortavilla toimilla.

Voidaankin puhua kapitalistisen järjestelmän kaikkialle ulottuvasta yleisestä kriisistä. Suomi ja suomalaiset ovat joutuneet nykykriisin ytimeen ja maksajaksi EU-jäsenyyden ja euroalueeseen liittämisen seurauksena. Maamme luonnonvaroja ja muuta kansallisomaisuutta on siirretty kansainvälisten yhtiöiden käsiin, teollisuutta on ajettu alas ja siirretty halvan työvoiman maihin, maaseutu on autioitettu leikkaamalla maatalous ja sen myötä palvelut kolmannekseen vuoden 1995 tasosta.

Olemme menettäneet itsenäisen päätöksenteon oikeuden EU-komissaareille ja eurooppalaiselle suurpääomalle. EU ja euroalue ovat Yhdysvaltain ohella merkittä osa nykyistä maailmanlaajuista kapitalistista raha- ja talousjärjestelmää, jossa rahatalouden ja reaalitalouden epäsuhta on kasvanut järjettömyyksiin.

Suuri raha pyörii keinottelussa tuhoisin seurauksin ja keinotteluun perustuvan järjestelmän hajoaminen johtaa väistämättä myös euron ja unionin kaatumiseen. Tämän kehityksen merkit ovat jo nähtävissä monissa EU:n jäsenmaissa. EU, sen johto ja suurpääoma yrittävät ratkaista velkakriisiksi nimeämänsä hajoamiskehityksen pumppaamalla uutta rahaa pankeille ja rahajärjestelmään.

Raha imuroidaan valtioiden kassasta EU:n kriisirahastoihin, Euroopan Keskuspankkiin, Kansainväliseen valuuttarahastoon ja muihin rahavallan linnakkeisiin. Suomi ja sen työtätekevä kansa on pakotettu Kataisen hallituksen ja eduskunnan päätöksillä yhdeksi kapitalismin kriisin ja keinottelun aiheuttaman tuhon maksajaksi.

Suomen valtion ja Suomen Pankin taloudelliset vastuut ovat jo tähän mennessä kymmeniä miljardeja euroja.

Esimerkiksi hallituksen 22. toukokuuta sopimassa tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä on 1,5 miljardin pääomasiirto EU:n pysyvään kriisirahastoon ja 11 miljardin euron varaus myöhempään lisäsiirtoon. Kun suurpääomalle annetaan, työtätekeviltä ja vähävaraisimmilta otetaan. Kaikissa euroalueen maissa on meneillään historiallisen suuri tulonsiirto köyhiltä rikkaille, omistamattomilta omistavalle luokalle.

Palkkoja, eläkkeitä, koulutusta. terveydenhoitoa ja sosiaalisia panostuksia leikataan kovalla kädellä. Samaan aikaan verotusta kiristetään ja maksuja korotetaan. Kataisen hallitus, jonka toimia Sdp, Vasemmistoliitto ja Vihreät pönkittävät, toteuttaa Suomessa tätä kaikilta osiltaan oikeistolaista EU-politiikkaa.

Se on kansan enemmistön etujen vastaista politiikkaa, josta on päästävä eroon.

Kommunistinen Työväenpuolue -Rauhan ja Sosialismin puolesta 20.edustajakokous 26. – 27.5.2012

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.