Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Mitä kommunistit haluavat?

Lähes jokaisella on varmaankin joku mielipide kommunismista. Mutta kuinka moni tietää kommunismin perusajatukset? Mitä kommunistit oikein haluavat? Tiivistän tässä hyvin lyhyessä esityksessä tämän kolmeen pääkohtaan: 1) työväenvaltaa sekä 2) yksityisomistuksen poistamista joista seuraa 3) yhteiskunta ilman luokkia.

Karl Marx sanoi, että tähän saakka sivilisaation historia on ollut luokkataistelun historiaa. Kommunistit haluavat luoda järjestelmän ilman erillisiä luokkia.

Mutta mitä luokat ovat? Kapitalistit, jotka omistavat tuotantovälineet kuten yritykset, teollisuuden, työpaikat yms. Heidän pääasiallinen varallisuuden lähde on yrityksen tuotot, investoinnit jne. Työläiset, jotka eivät omista työpaikkoja vaan ovat palkkatyössä. Heidän pääasiallinen elantonsa tulee omasta työstä.

Näiden pääluokkien välissä ovat pienyrittäjät (pikkuporvarit ja puoliproletaarit) ja muut ryhmät, jotka työllistävät itsensä. Eli omistavat omat tuotantovälineensä saaden elantonsa kokonaan tai  enimmäkseen omasta työstään.

Me kommunistit halumme yhteiskunnan, jossa kapitalistinen yläluokka ei enää hallitse ja sorra työläistä eikä elä työläisen kustannuksella.

Porvarivallan tilalle työväenvalta

Me haluamme työväen valtaa. Termi jota Marx käytti on ”proletariaatin diktatuuri”. Tämä tarkoittaa yhteiskuntaa jossa poliittinen päätösvalta on työläisillä eli proletaareilla. Marxin mukaan nykyinen kapitalistinen yhteiskunta on yhtälailla porvariston diktatuuri, eli valta on kapitalisteilla.

Lenin kuvasi kapitalistien demokratiaa samanlaiseksi kuin antiikin orjanomistajien demokratia – rikkaat äänestivät ja köyhät jätettiin ulkopuolelle. Kapitalismissa rikkaat rahoittavat haluamiaan puolueita, mainostavat niitä mediassa ja sopivat poliitikkojen kanssa. Tavallisilla työssäkäyvillä ei ole siihen mahdollisuutta.

Porvaridemokratia on demokratiaa rikkaille ja samalla rikkaiden ylivaltaa, diktatuuria. Työväenvalta on demokratiaa tavallisille ihmisille, mutta samalla luokkavaltaa, joka ottaa pois kapitalistien entiset etuoikeudet, tavoitteena lopulta luokkien katoaminen.

Kommunistit haluavat kumota yksityisomistuksen. Tämä tarkoittaa työpaikkojen, teollisuuden, tuotantolaitosten jne. siirtymistä yhteiseen omistukseen. Marx ei tarkoittanut henkilökohtaisen omaisuuden kuten vaatteiden, pesukoneiden, televisioiden tai polkupyörien yhteisomistusta. Ne ovat kulutustavaraa, eivät tuotantolaitoksia.

Teollisuuden ja talouselämän ottaminen harvoilta miljonääreiltä kansan haltuun mahdollistaa todellisen kansanvallan ja siten yhteiskunnallisten epäkohtien kuten työttömyyden, ympäristötuhon ja kodittomuuden korjaamisen ja palvelujen turvaamisen.

Kapitalismista sosialismiin

Miten tämä voisi tapahtua käytännössä, esimerkiksi taloudessa? Kommunistinen työväenpuolue esittää keskeisen talouden, energian tuotannon ja jakelun sekä pankkien kansallistamista. Siten voidaan heti turvata perustarpeet kaikille kansalaisille.

Tyhjillään olevat sijoitusasunnot on laitettava vuokralle ja otettava käyttöön hintasääntely. Vuokrien on oltava riittävän halpoja. Ktp myös esittää talouspoliittisessa ohjelmassaan ruoan alv:n poistamista.

Nuo toimet olisivat ensiaskeleita yksityisen omistuksen poistamiseen. Se tapahtuisi asteittain. Pienten yritysten merkitys muuttuisi uudenlaisessa yhteiskunnassa täydentämään suuria valtion yrityksiä ja osuuskuntia  taloudellisen yhteistyön, keskinäisen työnjaon ja suunnittelun kehittyessä siirryttäessä pois kapitalismista.

Työväenvalta ja demokratia

Ktp vaatii puoluetukien lopettamista. Jos nykyiset porvaripuolueet joutuisivat pärjäämään omien vapaaehtoisten kannattajiensa voimin ilman palkattua väkeä, niiden valta hupenisi.

Yhteiskunnan demokratisoimiseksi valtamedia on otettava työväenluokan haltuun tuomaan esiin sen näkökulma ja sen etu. Sananvapautta on laajennettava niin, että kansalla on todellinen mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin mediansa avulla. Kapitalistien hienot kokoustilat on tarjottava työväen järjestöjen ja tavallisen kansan tilaisuuksiin.

Sosialistisissa maissa kuten Neuvostoliitossa ammattiliitoilla oli tärkeä rooli suunnitella tuotantoa työpaikoilla ja edustaa työntekijöitä. Saman suuntainen idea varmaankin toimisi myös Suomessa. Liitot edustivat työpaikkademokratiaa.

Sosialistisissa maissa oli myös suosittu paikallisia neuvostoja eli kaupunkien, kylien, työpaikkojen tai naapurustojen asukkaiden joukkokokouksia jotka valitsivat itselleen edustajia.

Tämäkin on hyvä tapa asettaa poliittista valtaa suoraan tavalliselle kansalle ja varustaa sitä sekä ottamaan hoitaakseen yhteiskunnan kaikki osat ilman kapitalisteja että käyttämään ja puolustamaan omaa valtaansa kapitalisteja vastaan työpaikan, naapuruston, kaupungin tai vaikka maakunnan tasolla.

Työkansan Sanomat 3/2019

Authors

Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Mitä kommunistit haluavat?

Hakutulokset “Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Mitä kommunistit haluavat?

  • 16.3.2019 13:53:sta
    Permalink

    Jälleen kerran hyvin havainnollistettu artikkeli sosialismin rakentamisen vaikutuksista suomalaisessa yhteiskunnassa!

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *