Ktp:n vaaliohjelma 14.4. eduskuntavaaleissa – me emme lupaa, me vaadimme!
  1. Oikeus työhön perustuslakiin! Perustuloksi 1200 euroa!
  2. Maksuton julkinen terveydenhuolto – siihen on varaa! SOTE- suunnitelmat peruttava!  
  3. Ilmainen koulutus, vapaa opiskeluoikeus! Ei pääsykokeita, opintolainat nollattava!
  4. Vuokrasäännöstely voimaan, asumisen hinta alas – asunto ihmisen perusoikeudeksi!
  5. Loppu kapitalismin aiheuttamalle ympäristötuholle ja ilmastomuutokselle! Avohakkuut kiellettävä! Omavarainen maatalous- ja elintarviketuotanto!
  6. Kansallistettava suurteollisuus, pankit, kaivokset, puhelin- ja teleliikenne, sähkön tuotanto ja jakelu!
  7. Irti NATO:sta, ei hävittäjähankintoja – kyllä rauhalle, ei kapitalismin sodille!
  8. Irti EU:n kahleista – kohti työväen valtaa, sosialismia!

Lyhyet lisäykset  vaaliohjelman kohtiin 5 ja 6.

Kohta 5.

Loppu kapitalismin aiheuttamalle ympäristötuholle ja ilmastomuutokselle! Avohakkuut kiellettävä! Omavarainen maatalous- ja elintarviketuotanto!

– Ihmiskunnan valtaenemmistö elää tänään kapitalistisessa markkinataloudessa, missä yksityinen pääoma pyrkii mahdollisimman suureen kasvuun mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Kapitalismille ominainen suunnittelematon tavaroiden ja palveluiden tuotanto perustuu ympäristön ja ihmisen riistoon ja etusijalla ovat vain vain lyhytnäköiset taloudelliset edut.

– Työväenluokan edun mukaista on riiston lopettaminen ja yhteiskuntakehityksen rakentaminen kokonaissuunnittelun pohjalta. Tämän varaan voidaan perustaa kestävä suhde yhteiskunnan ja ympäristön välille. Kysymys on elollisen elämän säilyttämisestä maapallolla.

Kohta 6.

Kansallistettava suurteollisuus, pankit, kaivokset, puhelin- ja teleliikenne, sähkön tuotanto ja jakelu!

– Suuryhtiöiden ja pankkien kansallistaminen on välttämättömyys yhteiskunnan demokratisoinnin ja sosialismiin siirtymisen perusteiden luomiseksi. Kapitalismi ja suurpääoman vallankäyttö on korvattava työväenluokan etuihin perustuvalla kansanvallalla ja uudella sosialistisella politiikalla. Tämä suuri muutos vaatii toteutuakseen luonnonvarojen, perusteollisuuden ja tietoliikenneyhteyksien yhteiskunnallista omistusta.

– Ktp esittää suurien maa- ja metsäomaisuuksien sekä kaivos- ja kaivannaisteollisuuden kansallistamista ja koko energiatuotannon ja energian jakelun kansallistamista. Tämä tarkoittaa käytännössä sähkön- ja lämmöntuotannon, vesivoimavarojen, öljynjalostuksen ja muun polttoainetuotannon ottamista takaisin valtion omistukseen.

– Ktp:n mielestä valtion ja kuntien yhtiöiden myyntiä yksityisille ei voi hyväksyä missään muodossa. Posti, rautatiet, muu väyläverkko, valtion rahalaitokset ja monet valtion yritykset ovat keskeisessä asemassa yhteiskunnan vakauteen vaikuttamassa.

Työkansan Sanomat 3/2019

Authors

Ktp:n vaaliohjelma 14.4. eduskuntavaaleissa – me emme lupaa, me vaadimme!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *