Oliko Marx oikeassa? Onko marxilainen taloustiede paikkansapitävää?

Kapitalistinen media on vuosia toistanut, että Marx oli väärässä, että marxismi on vanhentunutta ja todistettu vääräksi. Mutta onko se niin? Tarkastellaanpa joitakin Marxin tekemiä huomioita kapitalismista.

Palkkakehitys

Meille sanotaan, että nykyään ihmiset tienaavat “niin hyvää palkkaa” ja “elintaso on noussut niin paljon”, että se todistaa Marxin vääräksi. Katsotaan pitävätkö Marxin väitteet yhä paikkansa. Marxin mukaan kapitalistisessa yhteiskunnassa työläinen myy omaa työvoimaansa kapitalistille saadakseen palkkaa. Kapitalistit pyrkivät maksamaan mahdollisimman pientä palkkaa saadakseen itse suuria voittoja. Palkka ei kuitenkaan voi laskea alle tietyn minimin.

Marx sanoo: “Yksinkertaisen työvoiman tuotantokustannukset muodostuvat siis työläisen elin- ja suvunjatkamiskustannuksista. Työpalkka on siis näiden elin- ja suvunjatkamiskustannusten hinta. Näin määrättyä työpalkkaa sanotaan minimityöpalkaksi.” (Palkkatyö ja Pääoma)

Toisin sanottuna, työvoiman kustannukset muodostuvat siitä kuinka paljon maksaa “uusintaa työvoimaa”, eli pitää työläisiä työkykyisinä sekä tuottaa uusia työläissukupolvia. Jos palkka ei riitä elämiseen, vaan työläiset kuolevat nälkään joukoittain, niin kapitalismi lakkaa toimimasta. Jos uusia työläisiä ei synny, systeemi lakkaa myös toimimasta. Palkan on riitettävä edes eloon jäämiseen, se on Marxin määritelmä “minimityöpalkasta”.

Hän tosin jatkaa: “Tämä työpalkkamininimi, kuten yleensä tavarain hinnan määräytyminen tuotantokustannusten mukaisesti, ei pidä paikkaansa yksilöön, vaan koko lajiin nähden. Yksityiset työläiset, miljoonat työläiset eivät saa kylliksi voidakseen elää ja jatkaa sukuaan; mutta koko työväenluokan työpalkka tasoittuu vaihtelujensa rajoissa täksi minimiksi.” (Palkkatyö ja Pääoma)

Tiedämme varsin hyvin, että useat ihmiset eivät tule toimeen. Heidän tulonsa eivät riitä. Suomessakin on tuhansia kodittomia ym. Systeemi kuitenkin kestää sen, kunhan työkykyisinä säilyy riittävän suuri määrä työläisiä. Tuhannet voidaan hylätä, jos he ovat korvattavissa.

Mikä sitten voi nostaa palkkaa?

1. Työläisten oma taistelu oikeuksiensa puolesta. Se nakertaa kapitalistien voittoja työläisten hyväksi, sillä kuten Marx sanoo, se mikä on lisää työläisille on pois kapitalisteilta ja päinvastoin. Työehtosopimusneuvotteluissa kapitalistit usein myöntyvät pieniin korotuksiin, jotka kattavat inflaation eli hintojen nousun. Jos hinnat nousevat 2% ja palkat samoin 2% niin tilanne pysyy ennallaan. Se on korkeintaan torjuntavoitto työläisille.

2. Palkat voivat nousta hetkellisesti tietyillä aloilla, jos niillä on työvoimapulaa.

3. Palkat voivat nousta sitä mukaan kun tuottavuus kasvaa. Tuottavuus kasvaa uusien koneiden ja tuotannon paremman järjestämisen myötä. Sitä mukaa kun kapitalisti kerää voittoja hän voi sijoittaa uusiin koneisiin ym. saadakseen entistä parempia voittoja. Palkat siis voivat kasvaa kun kapitalistin pääomakin kasvaa.

Kun tuottavuus nousee, palkat nousevat vain vähän. Siis jos kapitalistin voitot nousevat, nostaa hän palkkoja vain vähän. Rahauudistusten, hintojen vaihteluiden ja tilastokikkailujen yms. takia, on palkkojen todellista kehitystä vaikea tutkia ja se vaatisi pitkän työn. Kuitenkin voidaan vetää joitakin pelkistettyjä johtopäätöksiä: Tilastokeskus sanoo reaalipalkkojen Suomessa nousseen eniten 1960-luvulla, jopa 3.5% vuodessa. Sen jälkeen kasvu on ollut hitaampaa 1-2% luokkaa. Kuitenkin työn tuottavuus kasvoi 60-luvulla 5.1% ja sen jälkeen kasvu on ollut aina yli 3%.

Reaaliansiot ovat siis aina nousseet vähemmän kuin tuottavuus. Kapitalisti on siis aina voittanut ja työläinen hävinnyt. Jos työläinen tuottaa 3% enemmän ja saa 1% enemmän, hän häviää ja kapitalisti voittaa. Työläinen saa pieniä murusia lisää vain kasvattamalla pääomaa ja samalla itsensä ja kapitalistin välistä kuilua.

Porvarien tilastot eivät edes kerro koko totuutta, sillä työläisen prosentti ei ole sama kuin kapitalistin prosentti. Selvennetään pelkistetyllä esimerkillä: Nike on ilmoittanut, että yhden kenkäparin tuottaminen maksaa alle 30 dollaria. Niitä myydään 100:n dollarin hinnalla, joskus jopa 200:lla.

Käytetään esimerkkinä noita lukuja ja oletetaan, että työläisen tuote on 100 euron arvoinen ja kapitalisti saa siitä 70 euroa. Työläinen tekee yhden tuotteen tunnissa ja saa siten 30 euroa palkkaa per tuote. Oletetaan, että tuottavuus nousee 5%. Palkat siis pysyvät samana, mutta kapitalisti saa 5% enemmän irti työläisestä. Oletetaan sitten että palkatkin nousevat 5%. Miten käy? Molemmat osapuolet saavat lisää 5%. Työläisen 30 eurosta tulee 31.5 euroa. Kapitalistin 70 eurosta tulee 73.5 euroa. Kuilu työläisen ja kapitalistin välillä kasvaa.

Porvarit huijaavat

Voidaan siis sanoa palkkojen nousseen, vaikkakin sillä hinnalla, että kuilu kapitalistien ja työläisten välillä kasvaa. Kuten Marx sanoo: “Jos pääoma kasvaa nopeasti, niin työpalkka voi kohota; pääoman voitto kasvaa kuitenkin suhteettomasti nopeammin. Työläisen aineellinen asema on parantunut, mutta hänen yhteiskunnallisen asemansa kustannuksella. Yhteiskunnallinen juopa, joka erottaa hänet kapitalistista, on laajentunut.” (Palkkatyö ja Pääoma)

Mutta miten on työläisen aineellisen aseman todellinen laita? Tilastokeskus leveilee reaalipalkkojen kolminkertaistuneen sitten 1960-luvun. Työn tuottavuus Suomessa on tuossa ajassa kasvanut melkein seitsemänkertaiseksi! (Lähde: Matti Pohjola, Työn tuottavuus talouskasvun lähteenä)

Siitä huolimatta tilastokeskus esittää otsikossaan kummallisen toteamuksen: “Pääkaupunkiseudulla asumisen elintaso on pysynyt ennallaan kolme sukupolvea”. Anteeksi mitä? Jos reaalipalkat ovat kasvaneet selvästi (tosin paljon vähemmän kuin kapitalisteille tuotetut voitot) niin miten elintaso voi olla pysynyt pääkaupunkiseudulla samana? Siinäpä porvarillisen taloustieteen mysteeri.

Herää kysymys siitä mitä reaalipalkka oikeasti tarkoittaa. Marxille se tarkoitti palkan todellista ostovoimaa. Eli, jos tienaat tuplasti enemmän niin voit ostaa tuplasti enemmän. Porvarillinen taloustiede myös sanoo reaalipalkkojen tarkoittavan todellista ostovoimaa, joten mistä kiikastaa? Eihän ostovoima voi nousta kolminkertaiseksi niin, että elintaso (kulutus) pysyy ennallaan! Selitys on vuokra. Porvarit eivät nimittäin ota “reaalipalkassaan” vuokraa huomioon. Kuitenkin huomattava osa pääkaupunkiseudun työläisen palkasta kuluu vuokraan. Näin syntyy paradoksi: palkat muka nousevat, mutta silti pysyvät samana. Ostovoima muka nousee, samalla kuin todellinen kulutus pysyy samana.

Mikä olikaan Marxin määritelmä minimipalkalle? Sellainen palkka jolla pystyy elämään, mutta ei paljoa enempää. Tuollaiselle palkalla saa siis leipää, kenties kulkuvälineen yms. sekä katon pään päälle. Työläisen palkka nousee ja samaa tahtia nousevat asuntojen hinnat. Seuraava kaavio kuvaa tätä järkyttävää tilannetta.

(Lähde: Tilastokeskus, “Pääkaupunkiseudulla asumisen elintaso on pysynyt ennallaan kolme sukupolvea”

Tuotetaan siis 6-7 kertaa enemmän, tienataan mukamas 3 kertaa enemmän ja työläistä riistetään ja huijataan joka käänteessä. Työssä voitot menevät teollisuus- ja finanssikapitalistin taskuun ja se mitä jää käteen menee vuokrakapitalistille.

Porvarit väittävät, että työläiset tienaavat nykyään “niin paljon”, jopa “kolme kertaa enemmän kuin 1960-luvulla”, että pitäisi vain tyytyä osaansa ja olla kiitollinen kapitalismin hienoudelle. Porvarien on tietysti helppo hymyillä, työn tuottavuuden kasvun hedelmäthän menevät heille. Kuten Marx aivan oikein sanoi: “Työläisen vähänkään siedettävän aseman ehdottomana edellytyksenä on siis tuottavan pääoman mahdollisimman nopea kasvaminen. Mutta mitä on tuottavan pääoman kasvaminen? Se on kasautuneen työn vallan kasvamista elävän työn suhteen. Porvariston herruuden kasvamista työtätekevän luokan suhteen.” (Palkkatyö ja Pääoma)

Onko riisto vähentynyt? Onko nykyään enää riistoa?

Meille valehdellaan, että olemme paljon rikkaampia kuin ennen. Toki, kerrostaloasunnot ovat kenties nykyään hienompia kuin 1960-luvulla, elektroniikkaa on enemmän yms. ja tietysti jotakin kehitystä on pakkokin tulla, sillä työ on nykyään huimasti tuottavampaa. Mutta jos työ tuottaa huimasti entistä enemmän ja vain hyvin pieni osa tuosta uudesta vauraudesta menee työläisille, se voi tarkoittaa vain yhtä asiaa: riisto on tehostunut. Yhä pienempi osa työläisen tuottamasta arvosta tulee työläiselle, yhä suurempi osa siitä kasaantuu kapitalistille.

Seurauksena on työn yhä suurempi koneellistaminen. Valtavat määrät kasaantuvaa pääomaa on sijoitettava johonkin ja koneet ovat hyvä kohde, nehän tuottavat vielä lisää pääomaa. Sijoitetaan myös asuntoihin, ja kaikkeen mistä saadaan voittoja. “Kuolleen” pääoman osuus kasvaa ja “elävän” pääoman eli palkatun työvoiman osuus kapitalistien kokonaispääomasta pienenee.

Toisena seurauksena on valtavien rikkauksien kasaantuminen yhä harvemmille. Vuonna 2010 maailman rikkaimmat 400 ihmistä omistivat yhtä paljon kuin köyhimmät 3 miljardia ihmistä. 2016 tuo luku oli enää 61, 2017 se oli 43 ja 2018 arvioiden mukaan vaivaiset 26 rikkainta ihmistä omistavat yhtä paljon, kuin maailman köyhin puolisko. (Lähde: Oxfamin tutkimukset)

Kaikki ei ole mennyt kuten Marx arveli. Vallankumous ei onnistunut ensin länsimaissa, vaan köyhemmissä maissa. Kapitalismi on säilynyt varmasti pidempään kuin Marx arvasi. Kapitalismi on siirtynyt uuteen imperialistiseen vaiheeseen, josta Marx näki vasta ensimmäisiä merkkejä. Silti, mitä tulee kapitalismin perimmäisiin lainalaisuuksiin, joista tässä artikkelissa käsittelin vain palkkoja ja riistoa, Marx oli aivan oikeassa, hänen havaintonsa ja teoriansa paljastavat jopa nykyisenkin kapitalismin todellisen luonteen.


Oliko Marx oikeassa? Onko marxilainen taloustiede paikkansapitävää?
Merkitty:        

Hakutulokset “Oliko Marx oikeassa? Onko marxilainen taloustiede paikkansapitävää?

 • 31.5.2020 18:51:sta
  Permalink

  Marx oli oikeassa. Hänen löytämänsä arvolakia (C’=C+v+m ja siitä C=C+v+m) pätee ja toimii tänäkin päivänä. Se on laki, joka vaatii kapitalisteja toimimaan riistäjinä ja jatkuvasti kasvattamaan suhteellista liikaväestöä, työttömyyttä.

  Arvolakia ei ole aiemmin missään eikä kukaan ratkaissut. Nyt se on tehty ja julkaistu 2017 nimellä UUTEEN AIKAAN, Adam Smithistä Karl Marxiin.

  Mainittakoon, että sen tutkiminen ja tarkistaminen vaati lähes 20 vuotta. Siinä tuli konkreettisesti todistettua kuinka raskaasti palkkatyöläisiä riistetetään.

  Luokkataistelu tarvitsee todellisia kansantalouden mittaisia työkaluja.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *