Tarvitaanko kaksi eri järjestelmää: virka ja työ?

Virka- ja työsuhde ovat lähentyneet. Radikaalein ero on irtisanomissuojassa. Virkasuhde palautuu, jos irtisanominen on laiton. Työsuhteessa laittomuudesta seuraa vahingonkorvaus.

Virkamiesten erilaista asemaa on perusteltu virkavastuulla. Sitä tehostavat rikoslain virkarikoskohdat ja kurinpito. Eroa työntekijän työsopimuslain mukaiseen kurinpitoon on vähän. Työntekijäkin joutuu vastuuseen sanomisistaan ja vapaa-ajan käytöksestään.

Virkamiehen toimipaikan vaihtaminen käy helpommin kuin työntekijän. Hallintolain mukaan virkamiestä kuullaan. Se ei kuitenkaan vaikuta työnantajan määräysvaltaan. Työsuhteissa edellytetään irtisanomisperustetta, työpaikan loppumista.

Toimipaikan yksipuolinen muutos voi vahingoittaa kodin ja koulun yhteistyötä. Virkamiehen toimipaikan vaihtaminen on helppoa. Se voi olla jopa rangaistuskeino. Perusteet toimipaikan vaihdokselle olisi yhtenäistettävä.

Opettajat käyttävät julkista valtaa: kurinpito- ja arviointivaltaa. Opettajan vallankäytön rinnastaminen tuomioistuimiin tai poliisiin ei vastaa nykyajan todellisuutta. Varsinaisesta kurinpitovallasta opettajien kohdalla ei voi puhua.

Etäopetuksen myötä opettajan virkaan kuuluva kasvatus väheni. Poikkeusoloissa opettajat määrättiin muualle kuin koulun oppimisympäristöön. Perusopetuslaissa ei ole etäopetusta, mutta opettajat kiittivät sitä. Sen sanottiin onnistuneen, ja jatkoa toivottiin.

Etäopettajuudessa virka erkaantui entisestä, ja vei lähemmäksi työsuhteisten joustoja. Järjestely osoitti, että joustot ovat opetusalalla toivottuja.

Kikyssä viran ja työsuhteen ero korostui. Työntekijöillä ei ole voinut teettää kiky-tunteja, jos työajasta oli sovittu työsopimuksin. Virkamiehen piti tehdä Kiky-tunnit. Kiky-sopimus oli kuitenkin väliaikainen poikkeus.

Ovatko erilliset sopimusjärjestelmät tarpeen? Sääntelyn, moninkertaisten työmarkkinaneuvottelujen ja erillisen hallinnon vähentämisellä säästettäisiin. Jos yhdenvertaistaminen saa kannatusta, virkamiesinstituution purkamisen voisi ehkä aloittaa kunnissa, etenkin opetustyössä.

(Virka- ja työsuhteiden vertailusta ks. Kalevi Hölttä – Pirkko Eerola-Pilvi, Tarvitaanko eri sopimusjärjestelmät työntekijöille ja virkamiehille? Oikeus 1/2020 s. 94–104.)

Pirkko Eerola-Pilvi
varatuomari ja erityisopettaja

Tarvitaanko kaksi eri järjestelmää: virka ja työ?
Merkitty:    

Hakutulokset “Tarvitaanko kaksi eri järjestelmää: virka ja työ?

 • 26.6.2020 16:06:sta
  Permalink

  Tärkeä aihe valtakunnallisen tason pohdintaan!
  Lähestymistapoina voisivat olla perinteinen viran- ja toimenhaltijoiden
  kollektiivisten etujen puolustaminen porvarillisen valtion olosuhteissa ja toisaalta asiantunteva tarkastelu siitä, miten modernin yhteiskunnan
  organisaatiot ylipäätään pitäisi muodostaa, jotta ne toimisivat tehokkaasti!
  Viimeistään silloin kun maassa astutaan onnistuneen vallankumouksen jälkeen sosialismin rakentamisen aikaan on työnteon suuntaviivojen oltava selvillä.
  Niistä riippuu vallankumouksen saavutusten pysyvyys!

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.