Vierumäen Punaisten joukkohaudan siirtämisestä tehtiin valitus

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle on 14. tammikuuta jätetty valitus Heinolassa Vierumäellä sijaitsevan Punaisten joukkohaudan avaamisen ja siirtämisen kumoamiseksi. Joukkohaudan siirtämistä ovat vaatineet maa-alueen omistaja Heinolan kaupunki ja sahayhtiö Versowood, joka haluaa hauta-alueen sahan käyttöön.

Asia koskee Vierumäen teollisuusalueella vuodelta 1918 olevaa joukkohautaa koskevaa kajoamislupahakemusta, jonka Hämeen ELY-keskus siirsi Itä-Suomen aluehallintovirastolle haudatun ruumiin siirtolupahakemuksena käsiteltäväksi.

Valituksen tekijä on kirvesmies Jarmo Laitinen Heinolasta ja asiamies oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Mikko Vartiainen Porvoosta.

Päätös kohdistuu Jarmo Laitiseen hallintolainkäyttölaissa tarkoitetulla tavalla, sillä hänen sukulaisensa on mahdollisesti haudattu kyseiseen joukkohautaan. Jarmo Laitisen isoäidin isän kolme veljeä osallistui 1918 keväällä Lahden seudulla punaisten puolella vallankumoustapahtumiin ja yhden heistä hautapaikka on tuntematon.

Valituksen vaatimukset

  1. Hakemus on ensisijaisesti jätettävä tutkimatta ainakin Versowood Oy:n osalta, joka ei ole asianosainen hallintolainkäyttölain 3:11 tarkoittamalla tavalla ja jolla ei ole asiavaltuutta hakea haudatun ruumiin siirtämistä. Myös Heinolan kaupungin asiavaltuus on kyseenalainen kun sillä ei ole hautaustoimilakiin perustuvaa oikeutta hakea haudatun ruumiin siirtämistä, vaikka se omistaakin kiinteistön, jolla hautapaikka on.
  2. Toissijaisesti päätös luvan myöntämisestä on kumottava, sillä se on lainvastainen. Asiaa ei voi ratkaista hautaustoimilain perusteella, joten aluehallintoviraston päätöksessä on menettelyvirhe. Asia on palautettava aluehallintoviraston uuteen käsittelyyn.
  3. Päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä (hallintolainkäyttölaki 6: 32 §).
  4. Valittajan oikeudenkäyntikulut on korvattava, sillä oikeudenkäynti on aiheutunut viranomaisen virheestä.
  5. Jos hakemus kuitenkin hyväksytään, on päätöksessä hakijat velvotettava huolehtimaan kaikkien haudattujen kuolemansyyn oikeuslääketieteellisestä selvittämisestä (1.6.1973/459 Laki kuolemansyyn selvittämisestä, 7 §).

Yleisiä perusteluja

Versowood Oy ja Heinolan kaupunki tekivät muinaismuistolakiin (295/1963) perustuvan kajoamislupahakemuksen Hämeen ELY-keskukselle, joka siirsi asian Itä-Suomen aluehallintovirastolle. ELY-keskus kuitenkin muutti kajoamislupahakemuksen haudatun ruumiin siirtolupahakemuksena käsiteltäväksi.

Hakemuksen muuttaminen viranomaisen toimesta kajoamisluvasta haudatun ruumiin siirtoluvaksi osoittaa, että asian oikeustila on erittäin epäselvä.

Hämeen ELY-keskuksen olisi tullut jättää tutkimatta kajoamislupahakemus lakiin perustumattomana. Sen sijaan ELY-keskus siirsi asiakirjan (ilmeisesti hallintoL 4:21 § perustuen) Itä-Suomen aluehallintokeskukselle ja ikään kuin itse ryhtyi hakijaksi, vaikka sillä ei ole haudatun ruumiin siirtolupahakemuksessa asiavaltuutta.

Työkansan Sanomat 2/2019

 

Authors

Vierumäen Punaisten joukkohaudan siirtämisestä tehtiin valitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *