Kommunististen ja työväenpuolueiden julkilausuma 29.8.2013 Syyriaan kohdistuvaa imperialistista sotilaallista hyökkäystä vastaan ​​

 Me kommunistiset ja työväenpuolueet ilmaisemme solidaarisuutemme Syyrian kansalle ja tuomitsemme sotilaallisen hyökkäyksen Syyriaa vastaan, jota USA:n, NATOn ja EU:n imperialistit yhdessä liittolaistensa kanssa valmistelevat tarkoituksenaan edistää omia intressejään alueella. Emme hyväksy imperialistien tekosyitä, jotka kuten on osoitettu, olivat käytössä myös