Kommunistinen työväenpuolue tuomitsee Yhdysvaltojen ja Suomen imperialismin Lähi-idässä

Kommunistinen työväenpuolue tuomitsee Yhdysvaltojen ja Suomen imperialismin Lähi-idässä

Yhdysvaltojen tuorein aggressio Irania ja Irakia vastaan on pitkään jatkuneen imperialistisen miehityspolitiikan uusin kehitys. Imperialistien tavoitteena on tuhota alueellinen vastustus ja ryöstää alueen resurssit ja markkinat omaan käyttöönsä. Itsenäisten valtioiden johtajien murhaaminen osoittaa jälleen selvästi porvariston kansainvälisten lakien tekopyhyyden. Ktp

Ktp:n keskusneuvosto 7.12.2019: Tuemme työtätekevien taistelua paremman toimeentulon ja demokraattisten oikeuksien puolesta

Ktp:n keskusneuvosto 7.12.2019: Tuemme työtätekevien taistelua paremman toimeentulon ja demokraattisten oikeuksien puolesta

Suomen työväenluokka on joutunut syksyn aikana hallitsevan kapitalistiluokan ja oikeiston rajun hyökkäyksen kohteeksi. Juha Sipilän hallituksen, kapitalistien EK:n ja ay-liikkeen huippujohdon kolme vuotta sitten solmiman kiky-sopimuksen palkkojen leikkauslinjaa ja muiden työehtojen heikentämistä yritetään nyt jatkaa jopa työsulkujen avulla. Tähän mennessä

Tuemme Postin työläisten lakkotaistelua

Tuemme Postin työläisten lakkotaistelua

Työläisten toiminta puolustaa lakolla palkka- ja työehtosopimuksia valtion omistamassa Postissa saa puolueeltamme kaiken tuen. Samalla tuomitsemme työnantajan toiminnan siirtää työntekijät toisen työehtosopimuksen alaisuuteen, mikä alentaisi työntekijöiden palkkoja ja muita työehtoja. Hyvät työntekijät! Oikeutetulla lakkotaistelulla puolustatte itseänne ja samalla koko järjestäytynyttä

Ktp condemns imperialist assault on Syria: Capitalism breeds wars – only united workers can stop them

Ktp condemns imperialist assault on Syria: Capitalism breeds wars – only united workers can stop them

Turkey’s aggression proves that the internal contradictions of capital were unsolvable within the state and its monetary reserves, resulting in them spreading outside of its borders in the form of a military intervention. The bourgeoisie of all countries prepare and

Ktp tuomitsee imperialismin hyökkäyksen Syyriassa: Kapitalismi aiheuttaa sodat – vain yhtyneet työläiset voivat ne lopettaa

Ktp tuomitsee imperialismin hyökkäyksen Syyriassa: Kapitalismi aiheuttaa sodat – vain yhtyneet työläiset voivat ne lopettaa

Turkin hyökkäys todistaa, että pääoman sisäisiä ristiriitoja ei enää ollut mahdollista ratkaista valtion piirissä eikä sen sisäisillä rahavaroilla, johtaen siihen, että ne alkoivat väistämättä tulvia rajojen ulkopuolelle aseellisen konfliktin muodossa. Kaikkien maiden porvaristot valmistelevat ja käynnistävät sotia kilpaillessaan omista eduistaan.

Euroopan parlamentin antikommunistista päätöslauselmaa vastaan

Euroopan parlamentin antikommunistista päätöslauselmaa vastaan

Euroopan kommunististen ja työväenpuolueiden Aloite ( Initiative)-ryhmän puolueet tuomitsevat jyrkästi EU:ssa eskaloituvan kommunismin vastaisuuden, sekä Euroopan parlamentin historialliseen väärentelyyn, kansoihin kohdistuvaan vihaan, kommunismin ja natsismin yhtäläistävään sekä fasismin vähättelyyn perustuvan antikommunistisen päätöslauselman. Sosialismin fasismiin rinnastavat, totalitarismin nimissä esitetyt herjaukset paljastavat

Ktp:n keskusneuvosto 28.9.: EU alistaa kansoja ja rajoittaa työväestön toimintaoikeuksia

Ktp:n keskusneuvosto 28.9.: EU alistaa kansoja ja rajoittaa työväestön toimintaoikeuksia

Euroopan unioni on perustamisestaan alkaen ollut suurpääoman ja kapitalistien liittouma. Siksi EU on tosiasiassa valtioiden alistaja ja kansojen halveksija. Tämä on tullut todistetuksi mm. unionin itälaajentumisessa ja niissä kansanäänestyksissä, joita jäsenmaissa on EU-asioissa järjestetty. Tuorein esimerkki EU:n toiminnasta on Britannian

Ktp:n keskusneuvosto 28.9.: Rinteen hallitus jatkaa työväestön vastaisella linjalla

Ktp:n keskusneuvosto 28.9.: Rinteen hallitus jatkaa työväestön vastaisella linjalla

Suomen nykyinen talous- ja yhteiskuntapolitiikka on kapitalismia tukevaa ja omistavan luokan etuja ajavaa politiikkaa. Kevään eduskuntavaalien jälkeen valtaan noussut Antti Rinteen johtama sosiaalidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen hallitus on jo muutamassa kuukaudessa todistanut oman linjansa. Se ei poikkea

Ktp: Kaikki tuki Postin työntekijöiden työtaistelulle

Kaikille työntekijöille! Postin työtaistelu on yksi uuden alkavan lakkokauden ilmiö.  Postin henkilökunta on joutunut tähän tilanteeseen kapitalismin välttämättömän kehityksen tuloksena. Jokainen meistä työntekijöistä tuntee omassa nahassaan viimeaikaiset panokset työnantajan ja yritysten omistajien puolesta. Ne tuovat epävarmuutta, pelkoa ja vihapuhetta meidän

Ktp tuomitsee toiminnan, joka tähtää kommunististen puolueiden kieltämiseen ja tunnusten kriminalisointiin

Ktp tuomitsee toiminnan, joka tähtää kommunististen puolueiden kieltämiseen ja tunnusten kriminalisointiin

EU:n parlamentin äänestyspäätös samaistaa kommunismi ja fasismi toisiinsa avasi Euroopassa tien lakisääteiselle antikommunismille, kansalaisten toiminta- ja järjestäytymisoikeuksien rajoittamiselle ja ihmisoikeuksien rikkomiselle. Kuluvan kesän aikana EU:n samaistamispäätöksen seurauksena on mm. Puolan ja Ukrainan oikeistoenemmistöisissä parlamenteissa hyväksytty lakeja, jotka käytännössä kieltävät kommunististen

Ktp: Rinteen hallitus vesittää vaalilupauksiaan ja toteuttaa pääomapiirien politiikkaa

Ktp: Rinteen hallitus vesittää vaalilupauksiaan ja toteuttaa pääomapiirien politiikkaa

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen johtama hallitus jatkaa edeltäjiensä toteuttamalla yhteiskunta- ja talouspoliittisella linjalla. Toisen tien valitseminen kun edellyttäisi suurpääoman, kapitalistien ja rikkaiden etuihin ja voittoihin kajoamista. Ja sitä ei haluta tehdä. Hallituspuolueiden suuret vaalilupaukset näyttävät nyt yksi toisensa jälkeen vesittyvän.

Euroopan Kommunistiset Nuorisojärjestöt vetoavat yhteisesti nuorisoon kapitalismin ja EU:n vastaisen taistelun vahvistamiseksi

Euroopan Kommunistiset Nuorisojärjestöt vetoavat yhteisesti nuorisoon  kapitalismin ja EU:n vastaisen taistelun vahvistamiseksi

Me, tämän tekstin allekirjoittaneet Euroopan kommunistiset nuorisojärjestöt, vetoamme näin EU-vaalien alla maidemme nuoriin, jotka joutuvat katsomaan vierestä kuinka heidän elinolonsa rapistuvat ja unelmansa murskaantuvat EU:n ja sen jäsenvaltioiden harjoittaman kansan vastaisen politiikan seurauksena. EU on valtioliittouma, jonka tavoitteena on palvella

Ktp:n keskusneuvosto 18.5.: Suomen on irtaannuttava imperialistisen politiikan tukemisesta ja palattava puolueettomaan ulkopolitiikkaan

Ktp:n keskusneuvosto 18.5.: Suomen on irtaannuttava imperialistisen politiikan tukemisesta ja palattava puolueettomaan ulkopolitiikkaan

USA:n ja EU:n johtama imperialistinen länsi ei peräänny oman alueensa ulkopuolella sijaitsevien valtioiden painostamisesta ja alistamisesta. Se jatkaa vaikka Afganistanin, Irakin, Syyrian, Libyan sekä Jemenin sodat ja pommittaminen ovat tehneet niistä epävaltioita. Miljoonat ovat kuolleet ja vammautuneet, kymmenet miljoonat on

Ktp:n keskusneuvosto 18.5.: Hallitusneuvottelut eivät tuo muutosta nykymenoon

Ktp:n keskusneuvosto 18.5.: Hallitusneuvottelut eivät tuo muutosta nykymenoon

Huhtikuun eduskuntavaalien tulos ei ratkaise niitä kapitalismin kriisin aiheuttamia ongelmia, joista työväenluokka on joutunut kärsimään aina 1990-luvun alusta alkaen. Tuolloin Suomen EU-jäsenyyden valmistelu ja rahamarkkinoiden vapauttaminen aiheuttivat suuren laman ja joukkotyöttömyyden, jonka laskua maksetaan vieläkin. Suomen EU-jäsenyys vuodesta 1995 on

Ktp: Euroopan Unioni on suurpääoman liitto, älä anna sille ääntäsi!

Ktp: Euroopan Unioni on suurpääoman liitto, älä anna sille ääntäsi!

Euroopan Unionin perustamisen ensiaskel ja syy oli toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan jälleenrakentamisesta syntyneiden voittojen jakaminen suurpääoman kesken. Siksi mm. Saksan ja Ranskan suuret teräs- ja hiiliyhtiöt muodostivat aluksi kartellin (EHTY), josta synnytettiin muutaman välivaiheen jälkeen nykyinen EU. EU:ta on vahvistettu

On todettava ainoastaan yksi asia tämän liiton 70. vuosipäivänä: NATO on tuhottava!

On todettava ainoastaan yksi asia tämän liiton 70. vuosipäivänä: NATO on tuhottava!

NATO perustettiin 70 vuotta sitten tehtävänään pysäyttää sosialismi ja toisen maailmansodan jälkeen vahvistuneen Neuvostoliiton ideologinen, poliittinen ja sotilaallinen vaikutusvalta. Perustamisensa jälkeen NATOsta tuli yksi antikommunismin päämajoista sekä imperialistinen liittoutuma nousevan työväen kukistamiseksi. NATOn suorilla sotilaallisilla hyökkäyksillä ja ydinaseilla uhkailuun vastattiin

Ktp:n keskusneuvosto: Ei fasismille – kyllä Euroopan työväenluokan taistelulle

Ktp:n keskusneuvosto: Ei fasismille – kyllä Euroopan työväenluokan taistelulle

Maailma on muutoksessa ja Eurooppa on muutoksessa. Maailmanlaajuinen kapitalismi on kokenut pitkäaikaisimman kriisinsä ja vanhat imperialistiset vallat etsivät uusia ratkaisuja taloudellisen ja sotilaallisen valtansa säilyttämiseksi. Imperialistisen lännen vuosikymmeniä kestäneet talousliitot eivät enää laajene, ne ovat hajoamassa. Niiden tilalle on saatu

Ktp:n keskusneuvosto: Vaadimme paluuta puolueettomuuden, naapuriystävyyden ja rauhan politiikkaan

Ktp:n keskusneuvosto: Vaadimme paluuta puolueettomuuden, naapuriystävyyden ja rauhan politiikkaan

Viime vuodet ovat osoittaneet lännen imperialistien synnyttävän sotia itsemääräämisoikeuttaan puolustavia maita vastaan, vaikka Yhdysvaltojen johtaman yksinapaisen maailmanvallan ote on hellittänyt. Venäjä ja Kiina ovat yhdistyneet vastavoimaksi ja kilpailijaksi sotilaallisella sekä talouden alalla. Lännen imperialistit hyökkäävät ja tekevät tuhojaan monissa Lähi-idän

Ktp:n keskusneuvosto: Työtätekevien työehtojen heikennykset on torjuttava järjestyneellä joukkovoimalla

Ktp:n keskusneuvosto: Työtätekevien työehtojen heikennykset on torjuttava järjestyneellä joukkovoimalla

Suomen hallitus, jota keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä johtaa, on hyökännyt alusta alkaen isäntiensä kapitalistien ohjeilla ja avulla työtätekevien oikeuksia ja etuja vastaan. On selvää, että hyökkäys jatkuu hallituskauden loppuun, ellei järjestynyttä vastavoimaa ole riittävästi. Kolmen puolueen oikeistohallitus on saanut hyökkäykselleen

Ktp won’t participate in demonstrations organized by the bourgeoisie against the people

Ktp won’t participate in demonstrations organized by the bourgeoisie against the people

The 16.7. meeting of the presidents of the United States and Russia has activated a mixed group of people opposing the discussions to hold protests from 15th to 16th July in Helsinki. The biggest stir has been around the Helsinki