• Työtätekevät eivät ole syyllisiä kapitalismin kriisiin Ktp:n keskusneuvoston toimintaselostus 22. edustajakokoukselle 7.-8.5.2016 Toimintaselostuksen esitti 22. edustajakokouksessa Työkansan Sanomien nykyinen päätoimittaja, Ktp:n keskusneuvoston ja  poliittisen toimikunnan jäsen Rauno Lintunen. Hän toimi pääsihteerinä 21. edustajakokouskauden loppuun. Julkaisemme osia toimintaselostuksesta. Väliotsikot toimituksen. Elämme imperialistisen kapitalismin hyökkäyksen ja sotien aikaa. Se kertoo kapitalismin taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta pysähtyneisyydestä. Hyökkäyksen nykyinen voimistuminen enteilee kapitalismin kuolemaa ja tuhoutumista. Kuolinkamppailun aikana ...
  • Ktp:n Kuntapoliittinen ohjelma 2016-2020 Kuntapoliittinen ohjelma 2016-2020 Ktp:n  22. edustajakokous 7.-8.5.2016 Sisältö Kommunistit puolustavat kuntien itsehallintoa 2. Kunnan tehtävät kunnan omana työnä 3 EU:n kuntien itsehallintoa tuhoava vaikutus estettävä 4.Kuntien pakkoliitokset demokratiaa kaventavina torjuttava 5. Kuntien toimintamahdollisuudet ja talous turvattava 6. Kunnan huolehdittava työntekijöistä 7. Kunnan palvelut turvattava tasapuolisesti kaikille 7.1 Koulutus varallisuudesta riippumatta 7.2Kaikille lapsille oikeus kunnan päivähoitoon ja koululaisille ohjattu iltapäivätoiminta 7.3 Sosiaalitoimen palveluja parannettava 7.4 Terveydenhoitopalvelut tuotettava julkisina palveluina – hoitohenkilökuntaa lisättävä 7.5 Asuminen ei saa olla keinottelun väline 7.6 Kulkuyhteydet ...
  • KTP:n periaateohjelma 2006 Sisällysluettelo: Puolueen tarkoitus • Tieteellinen sosialismi • Elämme luokkataistelun maailmassa • Maailman jako kapitalistiryhmien kesken kiihtyy • Aikakautemme on kapitalismista sosialismiin siirtymisen aikakautta • Neuvostoliiton sosialistisen rakennustyön kokemuksen huomioon ottaminen • Sosialismi on vastaus työväenluokan ihmisten toiveille • Yhteiskuntapolitiikassa nykyinen vaihe on siirtymistä kansallisesta kapitalismista imperialistiseen kapitalismiin • Kapitalismi ei kykene purkamaan nykyistä yhteiskunnallista kriisiä • ...
  • Ktp:n ympäristöohjelma (2014) Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. ___________________________________________________________________________ Hyväksytty 21. edustajakokouksessa 10.-11.5.2014   YMPÄRISTÖOHJELMA (2014)   Sisältö: YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA VASTUU ASETETTAVA YMPÄRISTÖN JA LUONNON PILAAJILLE YMPÄRISTÖPOLITIIKAN YLEISMAAILMALLISET ONGELMAT JA NIIDEN LUOKKALUONNE ASEVARUSTELUN LOPETTAMINEN AUTTAA MYÖS YMPÄRISTÖNSUOJELUSSA YMPÄRISTÖN TILA SUOMESSA Energia Ilmansaasteet Liikenne Vesistöjen saastuminen Maatalous Metsät ja suot Ympäristönhallinto ja maankäyttö Jätteet ja kierrätys Suojelualueet 6. JÄSENYYS EUROOPAN UNIONISSA HEIKENTÄÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUA  7. SOSIALISMI ON RATKAISU MYÖS YMPÄRISTÖONGELMIIN   YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA Ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus on ...
  • KTP:n tavoitteet talouspolitiikan suunnan muuttamiseksi (2014) Hyväksytty 21. edustajakokouksessa 10.-11.5.2014 Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. KTP:n tavoitteet talouspolitiikan suunnan muuttamiseksi (2014) Kansan etujen mukainen muutos nykypolitiikkaan! SISÄLTÖ: 1. Kommunistinen työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta (ktp) on työväenluokan puolue 2. Irti Naton rauhankumppanuudesta ja EU-armeijasta 3. Irti EU:sta ja suuren rahan vallasta! 4. Tulonjaon muutos on peruskysymys 5. Oikeus työhön ja toimeentuloon on jokaisen kansalaisen perusoikeus 6. Ammattiyhdistysliike ...
  • Suomen kommunistisen liikkeen yhtenäisyyden palauttaminen KTPn 18.edustajakokous hyväksyi vuonna 2008 asiakirjan Kommunistisen puolueen tehtävät ja kommunistisen liikkeen yhtenäisyyden palauttaminen Suomessa. Siinä on kuvattu Suomen kommunistisen liikkeen historiallinen kehitys ja hajaannuksen syitä. Vaikka asiakirja on tehty reilu neljä vuotta sitten, ovat siinä esitetyt arviot oikeita. Kehitys on tuona aikana osoittanut, että erilaiset kommunistiset ryhmittymät ovat edelleen etääntyneet marxismi-leninismin periaatteista. Kommunistisen liikkeen historia – kansallinen ja kansainvälinen – osoittaa, että ...
  • Kunnallispoliittinen ohjelma 2013-2016 Hyväksytty 20. edustajakokouksessa (2012) Sisältö 1. Kommunistit puolustavat kunnallista itsehallintoa 2. Kunnan tehtävät kunnan omana työnä 3. EU tuhoaa kuntien itsehallintoa 4. Kuntien pakkoliitokset kaventavat demokratiaa 5. Kuntien toimintamahdollisuudet ja talous turvattava 6. Kuntien huolehdittava työntekijöistään 7. Kunnan palvelut turvattava tasapuolisesti kaikille 7.1 Koulutus varallisuudesta riippumatta 7.2 Lapsille oikeus kunnalliseen päivähoitoon 7.3 Sosiaalitoimen palveluja parannettava 7.4 Terveydenhoitopalvelut tuotettava julkisina palveluina – hoitohenkilökuntaa lisättävä 7.5 Asuminen ei saa ...
  • Ktp 1.6.2008: EU – kapitalistien kartellista imperialistiseksi liittovaltioksi KTP:n 18. edustajakokous 1.6.2008 Toisen maailmasodan päättyminen Hitlerin Saksan ja sen liittolaisten tappioon synnytti Euroopassa kokonaan uuden poliittisen ja taloudellisen tilanteen. Fasismin vastaisen sodan voitosta suurimman inhimillisen ja materiaalisen hinnan maksanut Neuvostoliitto aloitti voimallisen sosialistisen jälleenrakennustyön. Se sai rinnalleen joukon eurooppalaisia fasismista vapautuneita kansandemokratioita. Samaan aikaan siirtomaavalta mureni ympäri maailmaa ja monet itsenäistyneet valtiot suuntasivat sosialismin ...

Vastaa