Luottamusmiesten asema

Työntekijöiden luottamusmiehet yrityksissä edustavat ammattiosastoja ja sitä kautta liittojakin. He ovat osa työehtosopimuksiin perustuvaa neuvottelujärjestelmää. Laissa luottamusmiehet mainitaan vain irtisanomisen yhteydessä. Työsopimuslain 7: 10 §:n mukaan työnantaja saa irtisanoa työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen ja saman lain 13: 3 §:ssä tarkoitetun