Oliko Marx oikeassa? Onko marxilainen taloustiede paikkansapitävää?

Oliko Marx oikeassa? Onko marxilainen taloustiede paikkansapitävää?

Kapitalistinen media on vuosia toistanut, että Marx oli väärässä, että marxismi on vanhentunutta ja todistettu vääräksi. Mutta onko se niin? Tarkastellaanpa joitakin Marxin tekemiä huomioita kapitalismista. Palkkakehitys Meille sanotaan, että nykyään ihmiset tienaavat “niin hyvää palkkaa” ja “elintaso on noussut

Työtätekevät eivät ole syyllisiä kapitalismin kriisiin

Ktp:n keskusneuvoston toimintaselostus 22. edustajakokoukselle 7.-8.5.2016 Toimintaselostuksen esitti 22. edustajakokouksessa Työkansan Sanomien nykyinen päätoimittaja, Ktp:n keskusneuvoston ja  poliittisen toimikunnan jäsen Rauno Lintunen. Hän toimi pääsihteerinä 21. edustajakokouskauden loppuun. Julkaisemme osia toimintaselostuksesta. Väliotsikot toimituksen. Elämme imperialistisen kapitalismin hyökkäyksen ja sotien aikaa.

Ktp:n Kuntapoliittinen ohjelma 2016-2020

Kuntapoliittinen ohjelma 2016-2020 Ktp:n  22. edustajakokous 7.-8.5.2016 Sisältö Kommunistit puolustavat kuntien itsehallintoa 2. Kunnan tehtävät kunnan omana työnä 3 EU:n kuntien itsehallintoa tuhoava vaikutus estettävä 4.Kuntien pakkoliitokset demokratiaa kaventavina torjuttava 5. Kuntien toimintamahdollisuudet ja talous turvattava 6. Kunnan huolehdittava työntekijöistä 7. Kunnan palvelut turvattava tasapuolisesti

KTP:n periaateohjelma 2006

Sisällysluettelo: • Tieteellinen sosialismi • Elämme luokkataistelun maailmassa • Maailman jako kapitalistiryhmien kesken kiihtyy • Aikakautemme on kapitalismista sosialismiin siirtymisen aikakautta • Neuvostoliiton sosialistisen rakennustyön kokemuksen huomioon ottaminen • Sosialismi on vastaus työväenluokan ihmisten toiveille • Yhteiskuntapolitiikassa nykyinen vaihe on

Ktp:n ympäristöohjelma (2014)

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. ___________________________________________________________________________ Hyväksytty 21. edustajakokouksessa 10.-11.5.2014   YMPÄRISTÖOHJELMA (2014)   Sisältö: YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA VASTUU ASETETTAVA YMPÄRISTÖN JA LUONNON PILAAJILLE YMPÄRISTÖPOLITIIKAN YLEISMAAILMALLISET ONGELMAT JA NIIDEN LUOKKALUONNE ASEVARUSTELUN LOPETTAMINEN AUTTAA MYÖS YMPÄRISTÖNSUOJELUSSA YMPÄRISTÖN TILA

KTP:n tavoitteet talouspolitiikan suunnan muuttamiseksi (2014)

Hyväksytty 21. edustajakokouksessa 10.-11.5.2014 Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. KTP:n tavoitteet talouspolitiikan suunnan muuttamiseksi (2014) Kansan etujen mukainen muutos nykypolitiikkaan! SISÄLTÖ: 1. Kommunistinen työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta (ktp) on työväenluokan puolue 2. Irti Naton rauhankumppanuudesta

Suomen kommunistisen liikkeen yhtenäisyyden palauttaminen

KTPn 18.edustajakokous hyväksyi vuonna 2008 asiakirjan Kommunistisen puolueen tehtävät ja kommunistisen liikkeen yhtenäisyyden palauttaminen Suomessa. Siinä on kuvattu Suomen kommunistisen liikkeen historiallinen kehitys ja hajaannuksen syitä. Vaikka asiakirja on tehty reilu neljä vuotta sitten, ovat siinä esitetyt arviot oikeita. Kehitys

Kunnallispoliittinen ohjelma 2013-2016

Hyväksytty 20. edustajakokouksessa (2012) Sisältö 1. Kommunistit puolustavat kunnallista itsehallintoa 2. Kunnan tehtävät kunnan omana työnä 3. EU tuhoaa kuntien itsehallintoa 4. Kuntien pakkoliitokset kaventavat demokratiaa 5. Kuntien toimintamahdollisuudet ja talous turvattava 6. Kuntien huolehdittava työntekijöistään 7. Kunnan palvelut turvattava

Ktp 1.6.2008: EU – kapitalistien kartellista imperialistiseksi liittovaltioksi

KTP:n 18. edustajakokous 1.6.2008 Toisen maailmasodan päättyminen Hitlerin Saksan ja sen liittolaisten tappioon synnytti Euroopassa kokonaan uuden poliittisen ja taloudellisen tilanteen. Fasismin vastaisen sodan voitosta suurimman inhimillisen ja materiaalisen hinnan maksanut Neuvostoliitto aloitti voimallisen sosialistisen jälleenrakennustyön. Se sai rinnalleen joukon