Perustuuko poliittinen vaatimus ”NL:n palauttamisesta” vuoden 1991 laittomaan hajotukseen?

Vaatimus, ehdotus tai suunnitelma perustuu ainakin hajotuksen laittomuuteen, mutta myös muihin tekijöihin. Tästä ei liene suurempaa erimielisyyttä niiden keskuudessa, joita asia yleensä on alkanut kiinnostaa. Tästä on kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että syntyisi laajaa tahtoa ja toimenpiteitä uuteen yhdistymiseen.