Työehtosopimusten jälkeistä aikaa valmistellaan

UPM on tiedottanut aloittavansa toimihenkilöiden kanssa yksilötasolla neuvottelut työsuhteiden ehdoista. Tämä on luonnollinen seuraus siitä, että metsäteollisuudessa ei näillä näkymin ole lainkaan työehtosopimuksia nykyisten sopimusten voimassaolon päätyttyä. Historian saatossa tilanne ei ole ainutlaatuinen, vaan paluu 1920-luvulle. Edellinen työehtosopimuslaki säädettiin vuonna