Ansiosidonnainen työttömyysturva

Suomessa on järjestelmä, jonka mukaan työttömät saavat erisuuruista työttömyyspäivärahaa sen mukaan, ovatko työttömyyskassan jäseniä vai eivät. Työttömyyskassojen jäsenet saavat tietyin edellytyksin korvausta, joka osittain määräytyy heidän palkkatasonsa mukaan. Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu peruspäivärahasta, joka on kaikille nyt 33,66 euroa päivässä viitenä